ČAK podpořila výzvu předsedů soudů k urychlenému řešení lhůt řízení

Koronavirus paralyzuje veřejný život Foto: Pixabay

Předsedové krajských soudů vyzvali Ministerstvo spravedlnosti, aby legislativně vyřešilo stavení a přerušení běhu lhůt, a to i zpětně od vyhlášení nouzového stavu. K jejich výzvě se v pondělí připojila i Česká advokátní komora (ČAK).
Předsedové krajských a vyšších soudů se sešli na ministerstvu spravedlnosti k poradě, jejímž tématem bylo řešení chodu soudů po vyhlášení nouzového stavu a vyzvali ministerstvo k urychlenému legislativnímu řešení problému lhůt. Aby bylo legislativně ošetřeno stavení běhu hmotněprávních lhůt a přerušení běhu procesních lhůt i lhůt pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření, a to ve všech oblastech práva. V době nouzového stavu není v reálných možnostech soudů všechny potřebné úkony zajistit ve stanovených lhůtách. Všechny soudy totiž, jak krajské tak na jejich výzvu i soudy okresní, utlumily v souvislosti s pandemií koronaviru rozhodovací činnost na nezbytně nutné minimum a také sami účastníci řízení včetně jejich právních zástupců o odvolání jednání sami masivně žádají.

Také Česká advokátní komora se k výzvě předsedů KS k Ministerstvu spravedlnosti, aby legislativně vyřešilo stavení a přerušení běhu lhůt, a to i zpětně od vyhlášení nouzového stavu, připojila. „Česká advokátní komora je v těchto záležitostech již od počátku minulého týdne v kontaktu s Ministerstvem spravedlnosti. Jsme si vědomi, že karanténní či jiná důvodná krizová opatření mohou advokátům a jejich klientům podstatně ztížit nebo zcela znemožnit některá podání či jiné úkony, jejichž neprovedením může dojít ke zmeškání lhůty, které může mít neodčinitelné následky,“ uvedla mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

ČAK proto plně souhlasí s výzvou předsedů krajských soudů k přijetí právní úpravy, kterou by se zpětnou účinností od 12. března 2020 došlo ke stavení běhu hmotněprávních lhůt a přerušení běhu procesních lhůt po celou dobu trvání nouzového stavu. „Je to i proto, že advokáti sice mohou poskytovat právní služby, ale zejména omezení volného pohybu osob výrazně ovlivňuje výkon advokacie. Mezi jednotlivými advokáty a advokátními kancelářemi budou nepochybně značné rozdíly vyplývající například ze struktury klientely či místa sídla advokátů,“ doplnila mluvčí.

Advokátní deník, red