Pondělí, 8. března, 2021

Koronavirus v ČR: Advokáti i studenti práv mají zůstat doma, pokud byli v oblastech nákazy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Výzvu advokátům a koncipientům, kteří pobývali v Itálii nebo v jiné oblasti výskytu nákazy koronaviru COVID-19, zveřejnila v úterý 3. března 2020 Česká advokátní komora (ČAK). Nemají se účastnit hromadných akcí. Doporučení nenavštěvovat dva týdny vyučování vydaly také právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy univerzity v Praze. Pražská práva přerušila akademickou mobilitu s Čínou.

Výzvu k advokátům a advokátním koncipientům ve formě žádosti zveřejnila na svém webu v úterý 3. března 2020 Česká advokátní komora: „Česká advokátní komora žádá advokáty a advokátní koncipienty, kteří po 10. únoru 2020 pobývali v Itálii či v jiných oblastech s vysokým výskytem koronaviru COVID-19, aby se až do odvolání neúčastnili vzdělávacích, výchovných a obdobných akcí ČAK s koncentrací většího počtu osob. Za pochopení ČAK děkuje,“ stojí ve výzvě s názvem „Zvažte svou účast na hromadných akcích ČAK“.

Už 28. února 2020 publikovala informaci k situaci s coronavirovou nákazou právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Kromě obecných doporučení a informace od ministerstva zahraničí a ministerstva zdravotnictví, žádá škola, aby se navrátilci z rizikových oblastí po dobu dvou týdnu neúčastnili vyučování ani nechodili do práce.

Doporučení je závazné, vyplývá z textu: „Při návratu z postižených oblastí musí účastníci zahraničního pobytu: Po dobu 14 dní po návratu omezit sociální kontakt, neúčastnit se výuky či práce na univerzitě. Pečlivě sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (dýchací obtíže, horečka nad 38°C) zůstat doma, omezit kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktovat svého lékaře (tj. nenavštěvovat jej osobně). Lékař pak doporučí další kroky.“

V Praze instalovala práva tekutou desinfekci

Ještě o dva dny dříve zveřejnila informaci k nákaze právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze. Z informace ze dne 26. února 2020 vyplývá, že fakulta přerušila „do uklidnění situace akademickou mobilitu s Čínou“

Jak dále vyplývá ze zveřejněné statě, bude pražská právnická fakulta postupovat v případech zahraničních výjezdů a příjezdů individuálně:  „V případě výjezdů zaměstnanců PF UK na pracovní cesty a studentů PF UK na studijní pobyty do zemí se zvýšeným rizikem nákazy koronaviru bude ze strany PF UK ve spolupráci s dotčenými osobami nadále postupováno individuálně s ohledem na vývoj situace v cílové (popř. tranzitní) zemi tak, aby byla před, během i po případném výjezdu zachována maximální možná míra prevence. Obdobně je přistupováno k příjezdům zahraničních hostů na PF UK.“

Právnická fakulta Univerzity Karlovy rovněž nařídí navrátilcům dvoutýdenní práci doma: „Zaměstnancům a studentům, kteří se případně budou vracet z míst s vysokým rizikem koronavirové infekce (aktuálně Čína a některé státy jihovýchodní Asie, Jižní Korea, Japonsko, Irán, severní Itálie), ať již v rámci akademické či soukromé cesty, bude uložena práce z domova, resp. studijní volno s omluvenou absencí na výuce po nezbytně dlouhou dobu (cca. 14 dní od návratu do ČR).“

„Pro účely zvýšené hygieny nechala PF UK instalovat na všech toaletách v budově aplikátory tekuté dezinfekce na ruce, které doporučujeme vedle dalších opatření též využívat jako prostředek prevence,“ informuje právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Pouze profesní informace s vazbou na právo a výuku, nikoli informace o nákaze, publikují právnická fakulta v Plzni a v Olomouci.

O tom, že situaci sledují rovněž předsedové soudu, z nichž někteří sledují cesty zaměstnanců, Česká justice už informovala.  „Všichni soudci a zaměstnanci Krajského soudu v Praze i okresních soudů Středočeského kraje byli v souvislosti s hrozící možností šíření koronaviru na území České republiky písemně upozorněni na nutnost dodržovat zvýšená hygienická opatření a způsob chování v případě, že mají podezření na nákazu touto nemocí. Současně jim byl zaslán odkaz na webové stránky, kde mohou najít všechny relevantní informace,“ uvedla v úterý mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá. Na každé toaletě soudu je již několik let k dispozici dezinfekční gel.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY