Sobota, 4. prosince, 2021

Ministerstvo doporučilo soudům zvážit, zda se budou konat jednání

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti doporučilo soudům, aby kvůli riziku koronaviru přehodnotily, zda jsou nařízená soudní jednání nezbytná a zda budou soudy v době nouzového stavu nařizovat další. Informovalo o tom tiskové oddělení úřadu, doporučení podle něj vzešlo z dnešního zasedání krizového štábu ministerstva. Vzniklá prodlení nebude ministerstvo považovat za průtahy v řízení.

Úřad také doporučuje, aby všichni lidé vstupující do soudních budov vyplňovali formulář ohledně pobytu v rizikových oblastech a styku s osobami, které by mohly být nakažené. Návštěvníkům, kteří jsou podle formuláře rizikoví nebo kteří ho odmítnou vyplnit, bude moci justiční stráž po konzultaci s předsedou příslušného soudního senátu odepřít vstup do budovy.

Do objektů soudů by neměli získat přístup ani lidé, kteří vykazují zjevné známky respiračního onemocnění.

Také všichni zaměstnanci soudů by podle ministerstva měli příslušný formulář vyplnit. Soudy by také měly „v nejširší možné míře“ omezit porady a jiná jednání s osobní účastí soudců a dalších zaměstnanců. Stejně tak by se neměly konat porady či setkání soudců či zaměstnanců z více soudů.

Pražský vrchní soud dnes vyzval veřejnost, aby do jeho budovy vstupovala pouze tehdy, když to bude nezbytné – tedy při účasti u soudního jednání, při nahlížení do soudního spisu a při osobních podáních. Nahlížení do spisů soud umožní jen v neodkladných případech, omezil také úřední hodiny pro styk s veřejností. Instituce tak chce snížit riziko rozšíření infekčních onemocnění v objektu. Městský ani Krajský soud v Praze zatím k obdobným omezením nepřistoupily.

Ministerstvo také chce, aby soudy co nejvíce umožňovaly práci zaměstnanců z domova. „To platí zejména pro osoby starší 55 let a osoby s rizikovým zdravotním stavem bez ohledu na věk,“ zdůraznil úřad. Pokud je osobní přítomnost takového zaměstnance na pracovišti nezbytná, soud by měl podle ministerstva zajistit jeho dopravu z bydliště a zpět a přijmout i další vhodná opatření k minimalizaci rizika infekce.

Nejvyšší soud se před návštěvami zcela neuzavírá, doporučuje však raději písemný anebo telefonický kontakt. „Kdo i přesto hodlá Nejvyšší soud navštívit osobně, musí od pondělí 16. 3. 2020 mj. počítat s orientačním měřením tělesné teploty. Osoby, kterým bude  naměřena zvýšená teplota anebo měření odmítnou, nebudou do budovy soudu vpuštěny. Další podmínkou ke vstupu bude vyplnění dotazníku, ve kterém návštěvník potvrdí, že v uplynulých dnech nepobýval v rizikové oblasti a také nepřišel do styku s osobami vystavenými riziku infekce,“ uvedl mluvčí Petr Tomíček. Budovy již zavřel veřejnosti Nejvyšší správní soud, Ústavní soud nebo Česká advokátní komora.

(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY