Neděle, 19. září, 2021

Soudy odročují jednání na květen, měří lidem teplotu nebo do budov nepouští veřejnost

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudci Městského a Krajského soudu v Praze budou kvůli nouzovému stavu odročovat naplánovaná březnová jednání nejdříve na květen. Nová jednání budou rovněž nařizovat až od 1. května. Do května by se tak měla konat jen ta jednání, u nichž je to nutné kvůli zachování vazebních nebo jiných předepsaných lhůt. Uvedla to mluvčí městského soudu Markéta Puci, krajský soud opatření zveřejnil na svých stránkách. Přítomnost lidí v justičních budovách omezují po pátečním doporučení ministerstva spravedlnosti i obvodní pražské soudy. Jednání odročuje i Krajský soud v Brně. Krajský soud v Hradci Králové přijal opatření, podle kterého nebudou do budovy soudu vpuštěny osoby s viditelnými symptomy respiračního onemocnění.

Opatření městského a krajského soudu v Praze se týkají jednání, hlavních líčení, veřejných zasedání i dalších úkonů, které vyžadují osobní účast lidí u soudu. Do objektů městského soudu se veřejnost od dnešního rána dostane jen poté, co předloží předvolání na daný den nebo prokáže jiný důvod návštěvy. Návštěvník bude muset podepsat a odevzdat čestné prohlášení a také se u justiční stráže podrobit namátkové kontrole bezdotykovým teploměrem. Kdo bude mít vyšší teplotu než 37,5 stupně, stráž ho dál nevpustí a oznámí to příslušnému soudci.

Předseda městského soudu Libor Vávra také svým podřízeným důrazně doporučil, aby se nesetkávali se zaměstnanci dalších soudů a aby v nejširší možné míře omezili porady s osobní účastí. Zakázal také půjčovat příchozím advokátům taláry. Soud rovněž pro veřejnost až do odvolání uzavřel centrální spisovnu v Hostivici. Infocentra ve Spálené a Slezské budou pracovat zejména přes telefony a e-maily. Nahlížení do spisů bude možné jen v neodkladných případech, a to až do skončení nouzového stavu.

I u krajského soudu se bude muset návštěvník prokázat předvoláním na jednání, podepsat prohlášení návštěvníka a nechat si změřit teplotu. Vstup bude umožněn také osobě, u které stanoví výjimku předseda nebo místopředseda soudu či ředitelka správy soudu. Předseda krajského soudu Ljubomír Drápal zároveň umožnil zaměstnancům, u kterých to povaha práce dovoloje, pracovat na dálku z domova. Infocentrum krajského soudu bude informace poskytovat pouze telefonicky nebo elektronicky. PodateLna soudu bude přijímat podání pouze přes email nebo poštou, či uložením do schrány u vchodu. Nahlížení do spisu umožní pouze výjimečně.

 

Nedojde tak zatím například k pokračování hlavního líčení v případu soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera.

Hlavní líčení v případu soudce Elischera Foto: EP

K plošnému odkládání jednání přistoupil i Obvodní soud pro Prahu 7, který odedneška zavedl krizový režim. Na jiný termín, případně naneurčito, odročí jednání, která se měla konat do 10. dubna a u kterých to umožňuje povaha věci. Nepřetržitě bude provádět jen činnosti v trestním, opatrovnickém a občanskoprávním řízení, které nelze odložit. Je to například rozhodování o vazbách, vykázání kvůli domácímu násilí nebo opatření ohledně nezletilých.

Dezinfekce rukou

V justičním areálu Na Míčánkách, kde sídlí řada pražských obvodních soudů, se dnes zatím soudní jednání konají. Obvodní soud pro Prahu 4 má podle úřední desky nařízených zhruba dvacítku sporů či líčení, podobně je na tom Obvodní soud pro Prahu 10. Ostatní zde sídlící soudy budou projednávat pouze několik případů.

Podle zpravodajky ČTK musí návštěvníci u vchodu do budovy podepsat prohlášení, že se v posledních dvou týdnech nezdržovali v rizikových oblastech, ani neznají nikoho, kdo tam cestoval. Lidé si také musí vydezinfikovat ruce. Prohlídka ze strany justiční stráže však probíhá stejně jako vždy, její členové nemají roušky. Informační okénka jsou otevřená, soudy však na cedulích žádají návštěvníky, aby dodržovali diskrétní zónu.

O ohleduplnost a přednostní využívání telefonů a e-mailů požádal na svém webu Obvodní soud pro Prahu 3. Obvodní soud pro Prahu 2 měří už od pátku teplotu návštěvníků, hranici pro vstup stanovil na 38 stupňů Celsia. Obvodní soud pro Prahu 1 mimo jiné uzavřel pro veřejnost jídelnu, kterou přes poledne běžně navštěvuje velké množství lidí z okolí Ovocného trhu.

Stovky zrušených jednání

Krizový štáb Krajského soudu v Brně dnes vydal jako opatření kvůli šíření nového typu koronaviru pokyn k odročení všech jednání nařízených na dobu od 17. března do 14. dubna. Jde o stovky jednání. Výjimkou jsou hlavní líčení ve vazebních věcech a jiné obdobně neodkladné záležitosti. Uvedla  mluvčí soudu Klára Belkovová. Jednání zrušil i znojemský soud.

Belkovová doplnila, že veřejnosti bude také zamezen vstup do soudní budovy včetně infocentra a podatelny. Výjimku budou mít ti, kteří se prokážou předvoláním k jednání.

„Podání k soudu bude možné učinit elektronicky nebo poštou. Opatření bude zveřejněno na webových stránkách Krajského soudu v Brně,“ uvedla mluvčí.

Obdobně postupoval znojemský soud. Předsedkyně soudu Lucie Štětinová uvedla, že v tomto týdnu zrušili všechna soudní jednání. „Soud funguje v omezeném provozu, někteří zaměstnanci jsou z rozhodnutí zaměstnavatele doma – překážka práci na straně zaměstnavatele,“ uvedla Štětinová.

Krajský soud v Brně Foto: archiv

Vláda zakázala s účinností od půlnoci z neděle na dnešek kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

V Jihomoravském kraji přibylo za posledních 24 hodin deset případů onemocnění COVID-2019. Celkem je tak v kraji potvrzeno 21 případů, z toho 12 mužů a devět žen. Odběrům se na jižní Moravě podrobilo asi 350 lidí.

Vyplnění formuláře a měření teploty

Každá osoba vstupující do budovy Krajského soud v Hradci Králové je povinna podrobit se na stanovišti justiční stráže u hlavního vchodu změření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem. „Osoby, kterým bude zjištěna tělesná teplota vyšší než 37,5 °C, stejně jako osoby, které se změření tělesné teploty odmítnou podrobit, nebudou do budovy soudu vpuštěny,“ uvedl mluvčí soudu Jan Kulhánek.

Každý je také povinen vyplnit a justiční stráži odevzdat předtištěný formulář „Informace a prohlášení návštěvníků soudních budov“. Nevyplní-li vstupující osoba tento formulář, nebude do budovy vpuštěna. To obdobně platí i v případě prohlášení, že se osoba žádající vstup pohybovala v rizikových oblastech nebo byla v kontaktu s osobami vystavenými riziku infekce. „Konání soudních jednání prozatím plošně zcela zakázáno nebylo, soudcům však bylo naléhavě doporučeno nenařizovat a příp. odročit již nařízená ústní jednání ve věcech, které snesou nepodstatné prodloužení řízení. V mnoha případech k odročení jednání již došlo a další případy budou přibývat. Nadále musí být vždy zajištěn nezbytný a neodkladný výkon soudní pravomoci, zejména v zalhůtovaných věcech – např. rozhodování o vazbách, o návrzích na nařízení předběžného opatření, apod.,“ dodává mluvčí soudu. Pro veřejnost byla také uzavřena kantýna krajského soudu.

Soudy obecně pokračují ve veřejných jednání, přestože ministerstvo spravedlnosti v pátek vydalo doporučení, ať je zváží.

(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY