Pondělí, 8. března, 2021

Žaloba na nouzový stav: Vláda a ministerstvo zdravotnictví namítly podjatost celého senátu Městského soudu v Praze

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Projednávání žaloby, kterou na vládu a ministerstvo zdravotnictví podala Vendula Zahumenská, se komplikuje. Úřad vlády i ministerstvo totiž namítli podjatost celého senátu Městského soudu v Praze, kterému předsedá soudkyně Viera Horčicová. Česká justice má podanou námitku vlády a ministerstva k dispozici.

V původní žalobě Zahumenská, kterou zastupuje její manžel David, navrhla zrušení usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu z 12. března, dále dvě opatření vlády ze 14. a 15. března ohledně zavření části obchodů a zákazu volného pohybu, a také opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví 10. března zavřelo školy. 

Soud, který nařídil projednání návrhu na 27. března, však řízení přerušil. Vláda totiž 23. března změnila v tichosti právní režim u některých opatření a nově je vzala na vědomí pouze jako mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Jedná se o omezení podnikatelské činnosti a zákazu volného pohybu osob. Předsedkyně senátu Viera Horčicová tak žalobkyni, v souladu s ustálenou judikaturou, poskytla lhůtu k přepracování žaloby na nezákonný zásah. 

Tento postup soudu ovšem podle informací České justice, které potvrdil advokát Zahumenský, považuje vláda a ministerstvo zdravotnictví za důvod pro tvrzení podjatosti celého senátu. Podle vlády a ministerstva soud tím, že poskytl žalobkyni lhůtu a prostor pro změnu žaloby, nejedná podle nich nestranně, neboť takový postup není možný a měla být podána žaloba nová.

„Senát 10 A se zřejmě navíc snaží o meritorní projednání návrhu „za každou cenu“ bez ohledu na chybějící podmínky řízení (v souvislosti s Usnesením soudu tedy zejména bez ohledu na zrušení napadených aktů). Takový postup by přitom mohl vést až k odnětí účastníků jejich zákonnému soudci. Pokud by totiž navrhovatelka případně chtěla v dané věci využít zásahové žaloby, každopádně by tak nemohla učinit změnou svého stávajícího návrhu, ale výlučně jedině prostřednictvím žaloby nové, projednávané v jiném řízení. Senát 10 A toto ostatně výslovně připustil v bodě 16 Usnesení soudu, aniž by ovšem předložil relevantní důvody, proč i tak chce vést „výjimečně společné řízení o obou návrzích“. Z rozvrhu práce nadepsaného soudu se přitom podává, že příslušné nové řízení by patrně bylo či mohlo být přiděleno senátu odlišnému. Senátu 10 A tak jednoduše nesmí obcházet zákonný mechanismus nápadu tím, že si věc „atrahuje“ pomocí výzvy ke změně (nepřípustného) návrhu na zrušení opatření obecné povahy na obdobně, či dokonce ještě intenzivněji nepřípustnou žalobu na ochranu před nezákonným zásahem,“ uvádí se v námitce podjatosti, kterou za vládu podepsal mj. advokát Karel Muzikář ml. O námitce nyní bude rozhodovat Nejvyšší správní soud.

V pondělí další senát Městského soudu v Praze jinou žalobu na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví zamítl. Jednalo se o žalobu na opatření, které omezuje mj. účast otců u porodů. Ministerstvo po podání žaloby opatření zrušilo a nahradilo jej jiným, to však soud vedlo k rozhodnutí, že žaloba pozbyla smyslu. 

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY