Pobyt ve věznici nebyl tak útrapný a zdrcující, napsalo ministerstvo Lukáši Nečesanému

Lukáš Nečesaný dostal odškodné 1,2 milionu, chce celkem 20 milionů Foto_ Spolek Šalamoun

Dvacet milionů korun žádal Lukáš Nečesaný po státu za nespravedlivé trestní stíhání. Ministerstvo spravedlnosti mu z částky přiznalo 1,2 milionu korun a omluvilo se. Zástupci resortu podle stanoviska například zjistili, „že pobyt ve věznici pro něj nebyl tak útrapný a zdrcující, neboť sám výslovně uváděl, že je rád, že je sám na pokoji, pobyt ve věznici ho donutil číst a učit se“. Nečesaný takové soudy odmítá s tím, že prožil zkušenost, kterou by nikomu nepřál a na odškodnění trvá.

Za každý den ve vazbě dostal Nečesaný od ministerstva 1000 Kč, za den ve vězení pak 1500 Kč, respektive 2000 Kč za období, kdy už byl ženatý. Za samotné nezákonné stíhání přiznal úřad 1500 Kč měsíčně, tedy celkem 108.000 korun. V následné žalobě, kterou již podal k soudu, se Nečesaný nyní domáhá zaplacení celkem 18,782.500 korun s úroky na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k odškodnění za své nespravedlivé trestní stíhání Nečesaný poskytl České justici i s osobním vyjádřením. V něm uvádí, že přestože byl soudy osvobozen, řada lidí se na něj kouká jako na prominentního „odporného násilníka“.

Lukáš Nečesaný nesouhlasí se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti:

Lukáš Nečesaný považuje vyjádření ministerstva k žádosti o odškodnění za „absurdní, arogantní a necitlivé“.

Anonymizované stanovisko najdete zde.

V žádosti uvedl, že kvůli své kauze ztratil důvěru ve spravedlnost a nestrannost postupu Policie ČR i celého justičního systému. Kvůli medializaci případu přišel o soukromí a lidé ho poznávají. Pociťuje také stavy úzkosti a beznaděje a mívá děsivé noční sny. Resort Nečesaného žádal, aby tvrzené skutečnosti nějak doložil. „Žalobce  doložil  k prokázání  vzniku  nemajetkové  újmy  monitoring  článků  v médiích a dále doložil znalecké vyjádření, které má prokazovat prožívání trestního řízení proti žadateli. Ničeho dalšího předloženo nebylo,“ uvádí ministerstvo ve stanovisku s tím, že provedlo vlastní šetření.

Úřad uvedl, že Nečesaný byl v době incidentu v Hořicích problémovým studentem a užíval podle svědectví učitelů a školníka omamné a psychotropní látky. „Z trestního spisu rovněž vyplynulo, že se žadatel v době, kdy byl pod vlivem těchto látek, nezdráhal řídit vozidlo. Co se týče tvrzené masové medializace věci, tuto zdejší úřad činí nespornou. Je logické, že médiím neunikne pozornosti taková závažná trestná činnost, která byla dávána žadateli za vinu. Je v zájmu veřejnosti, aby orgány činné v trestním řízení řádně tuto věc prošetřily a dopadly pachatele tohoto činu,“ uvádí ministerstvo. Medializaci za daných okolností tedy nelze podle stanoviska přikládat k tíži státu. „Ministerstvo spravedlnosti ČR neodpovídá za práci či způsob prezentace případu médii. Jestliže některé sdělovací prostředky o žadateli jakkoli nepravdivě či zkresleně informovaly, nechť se domáhá nápravy u nich, případně v případě dehonestujících výroků nebo článků uveřejněných v médiích dle občanského zákoníku vůči těmto subjektům,“ dodává úřad.

Příbuzní Lukáše Nečesaného své žaloby, kdy se též domáhali odškodnění, stáhli. Důvodem byl právě postoj ministerstva, který je prý zklamal. Po státu žádali celkem 25 milionů korun. Resort jim nepřiznal nic. „Po obdržení ministerského stanoviska v tom smyslu, že nemají právo na náhradu nemajetkové újmy, a to ani v podobě prosté omluvy či politování nad utrpením, kterým si prošli, dospěli shodně k závěru, že již žádné náhrady požadovat nebudou. Podané žaloby vezmou zpět. Požadavek prokazování zcela zřejmé skutečnosti obav o Lukáše shodně považují za nedůstojné a ponižující,“ vysvětlil právník Michal Pokorný.

Útok v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku se stal v únoru 2013. Pachatel udeřil ženu do hlavy polenem a vzal jí přes 10.000 korun. Obžaloba z činu vinila tehdejšího středoškolského studenta Nečesaného, který pak za pokus o vraždu strávil celkem dva roky ve vězení. Justice ho ale nakonec loni definitivně zprostila viny.

(epa, čtk)