Čtvrtek, 9. prosince, 2021

ÚS bude příští týden rozhodovat o nouzovém stavu, Jirsa navrhuje stížnost odmítnout

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ústavní soud (ÚS) bude příští týden v úterý v plénu rozhodovat o dvou ústavních stížnostech, v nichž jsou napadána rozhodnutí vlády a ministerstev v souvislosti s pandemií koronaviru. Zpravodaji stížností jsou soudci Jaromír Jirsa a Pavel Šámal. Podle informací České justice navrhuje soudce Jirsa ústavní stížnost odmítnout.

Stížnost podal 26. března v zastoupení klientky Petry Štěrbové advokát David Zahumenský. Stížnost napadá samotné vyhlášení nouzového stavu vládou, opatření vlády o omezení pohybu z 15. března a navazující, věcně shodné mimořádné opatření ministra zdravotnictví z 23. března.

Podle informací České justice navrhuje soudce Jirsa ústavní stížnost odmítnout, v každé její části však z různých důvodů.

Napadá-li stížnost vyhlášení nouzového stavu vládou podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který vyhlásila svým usnesením  ze dne 12. března 2020 č. 194 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), pak je zde spatřována absence kompetence ÚS rozhodnout.

Ústavní soudce Jaromír Jirsa Foto: archiv

Má se totiž jednat o výjimečný, jedinečný a politický akt, jehož přezkum není možný ani ve správním soudnictví, ani v řízení před ÚS. Jeho vyhlášením totiž podle názoru zpravodaje nedochází k zásahu do žádného z Ústavou zaručených práv, je toliko pouhým rámcem, v němž se pak exekutiva pohybuje a rozhoduje.

V případě napadených následných aktů vlády, jejichž právní forma je nejasná, a které s odkazem na nouzový stav a zákon o krizovém řízení mj. omezovaly pohyb osob, má soudce zpravodaj za to, že se jedná o právní předpis svého druhu. V tomto případě ovšem stěžovatelka nesplnila podle soudce zpravodaje podmínky k podání návrhu na zrušení předpisu podle zákona o ÚS.

V případě navazujících mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví z 23. března, které navazovaly na ona vládní usnesení, je ústavní stížnost podle zpravodaje Jirsy předčasná. Jedná se totiž o aktu charakteru opatření obecné povahy, které podléhají přezkumu ve správním soudnictví a stěžovatelka podle soudce zpravodaje dosud nevyčerpala tyto možnosti soudní ochrany.

Právě mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví z 23. března jsou předmětem soudního přezkumu, a to na základě žaloby, kterou k Městskému soudu v Praze podala Vendula Zahumenská. Vláda se snažila vyloučit konkrétní soudní senát, který o věci rozhoduje, námitkou podjatosti, kterou jako v podstatě účelovou odmítl Nejvyšší správní soud (NSS). Vládu v řízení zastupuje advokátní kancelář Skils Karla Muzikáře.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY