Vnitro radí obcím pořádat kvůli koronaviru jednání zastupitelstev na hřišti

"Umíme se přizpůsobit a tak jsme v souladu s nařízením vlády uspořádali potřebné veřejné zasedání zastupitelstva.," napsalo vedení města pod tuto fotografii z 15. dubna Foto: Železná ruda

Pokud se jednání zastupitelstva uskuteční s osobní fyzickou účastí politiků, musí být podle usnesení vlády dodrženy přikázané vzdálenosti dva metry mezi jednotlivými zastupiteli s ochranou na ústech a nosech jakožto i mezi veřejností s právem účasti při jednání. Vláda proto doporučuje pořádat jednání v různých místnostech nebo „v otevřeném prostoru“. Třeba s mikrofonem na hřišti, dodává k tomu výklad ministerstva vnitra.

Všichni zastupitelé i veřejnost musí mít v případě osobní přítomnosti na jednání respirátory, ústenky, roušky nebo šály na ústech a nosu k zabránění šíření pandemie koronaviru. Vyplývá to z aktualizovaného usnesení vlády, kterým upravuje jednání zastupitelstev. Usnesením vlády č. 388 byl zrušen zákaz jednání zastupitelstev s vyjmenovanými výjimkami, o kterém Česká justice informovala.  

Zastupitelstva mohou být nyní svolávána a jednat o čemkoli ve své působnosti podle zákona a za dodržení proti koronavirových opatření vlády až do jejich odvolání.

I nadále doporučuje vláda obcím jednat především prostřednictvím telekonference nebo video konference v reálném čase tak, aby mohli občané uplatňovat svoje práva spojená s účastní na jednání zastupitelstva.

V případě nikoli virtuální, nýbrž osobní účasti zastupitel a hostů doporučuje vláda pořádat jednání zastupitelstev v oddělených místnostech nebo ve venkovním otevřeném prostoru.

Doporučení vlády dále upřesňuje výkladem odbor veřejné správy a kontroly ministerstva vnitra, který popisuje, jak dodržet všechna nařízení, aby se schůze zastupitelstva konala v souladu se zákonem. Podle vnitra se usnesení vlády vztahuje nejen na zastupitelstva, ale také na rady a další kolektivní orgány – výbory a komise. V obecné rovině se doporučuje dodržovat stejné uspořádání jako při jednání zastupitelstva. To znamená vzdálenost dva metry mezi účastníky a zahalená ústa a nosy.

Jednání na ozvučeném hřišti

Zastupitelstva, která nemají možnost virtuálního jednání prostřednictvím telekonference s účastí veřejnosti, se mohou podle informace ministerstva vnitra konat buď v různých oddělených místnostech nebo dokonce venku na otevřeném prostranství.  „Formou doporučení je stanovena možnost, aby v případě osobní účasti došlo k oddělení členů zastupitelstva obce a od ostatních osob vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru, tak, aby byla zachována možnost uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva. Z § 93 odst. 3 zákona o obcích totiž nelze dovodit, že zástupci veřejnosti musí být za všech okolností fyzicky přítomni v jednací místnosti. Účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva lze zajistit přijetím jiných vhodných opatření, jsou-li pro takový postup s ohledem na konkrétní okolnosti objektivní legitimní důvody,“ vysvětluje vnitro.

Aby zastupitelstva dodržela dvoumetrové odstupy mezi účastníky, bude mnohdy potřeba pro jednání větší prostora. Také vnitro zmiňuje zasedání venku – na hřišti, parkovišti, kdekoli, kde budou splněny zákonné podmínky. Jako příklad uvádí ministerstvo vnitra „veřejné zasedání mimo jednací místnost, tzv. ,venku´ (na fotbalovém stadionu, jiném vhodném místě), kde bude možné zajistit dostatečný odstup účastnících se osob“. k podobným jednání už dochází, sešli se takto například zastupitelé Železné Rudy.

I na veřejném zasedání na hřišti musí být dodržena podmínka možnosti veřejnosti vyjádřit se k projednávaným bodům, a to například za použití ozvučení venkovního prostoru, pokud je to zapotřebí. Při veřejném zasedání s fyzickou účastí politiků je tedy nutno zajistit „přítomnost osob (mimo zastupitelů) v odděleném prostoru mimo jednací místnost, případně venku, při zachování možnosti vyjádřit na jednání stanovisko k projednávaným věcem – např. prostřednictvím zvukového zařízení přenášejícího vyjádření do jednací místnosti,“ uvádí se ve výkladu vnitra.

Irena Válová

Sdílejte
Předchozí článekPočet insolvenčních návrhů se propadl o třetinu, Češi kvůli koronaviru odkládají řešení dluhů
Další článekO právu EU rozhoduje unijní soud, vzkázala justice EU Německu
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.