Sobota, 18. září, 2021

Odpůrci očkování před ESLP: Advokátka Candigliota nařkla Prymulu ze zisku od výrobců vakcín

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Z konfliktu zájmů a z nedůvěryhodnosti kvůli absenci bezpečnostní prověrky nařkla ve středu na veřejném slyšení před Evropským soudem pro lidská práva přítomného Romana Prymulu advokátka Zuzana Candigliota. Ta zastupuje šest stěžovatelů na českou legislativu ohledně povinného očkování. Podle ní Roman Prymula ani lékařka Hana Cabrnochová nejednají v nejlepším zájmu dětí a lékaři, kteří s vakcinací nesouhlasí, jsou zastrašováni. Zástupce státu Vít Schorm zase označil stěžovatele za nesolidární se společností a se zdravotním systémem, ze kterého těží. Podle Romany Prymuly přinesla vakcinace zdraví a sociálně ekonomický prospěch.

Veřejné slyšení ve věci Vavřička a dalších pět stěžovatelů na zákonné provedení systému povinného očkování v ČR se odehrálo ve středu 1. července 2020 před Velkým senátem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. O stěžovatelích a stížnostech na pokuty a vyloučení z předškolního vzdělávání Česká justice již informovala. Jako vedlejší účastníci byli přítomni nejen zástupci Slovenska, Francie a Polska, ale také evropských asociací pro vakcinaci obyvatel.

Candigliota: S vámi budou čeští pacienti stále v klecích

Všechny stěžovatele zastupovala před Soudem advokátka Zuzana Candigliota, která uvedla, že odmítání přijetí dítěte do předškolního zařízení kvůli absenci očkování nesmí být trestem pro dítě. Odmítnutí podle ní nesmí být arbitrární, jako je tomu nyní.
Podle advokátky ani systém veřejného zdraví nesmí ignorovat právo na svědomí a víru, nesmí nutit lidi jednat v rozporu se svědomím a rodiče proti nejlepším zájmům dítěte. Systém vakcinace musí být transparentní, dobře zdůvodněný, přiměřený a bez vlivu osob, které jsou v konfliktu zájmů a musí zahrnovat férovou náhradu pro ty, kteří utrpí zdravotní újmu, uvedla Candigliota.

Podle jejích slov vláda odkazuje k závěrům profesionálních českých medicínských společností podporujících povinnou vakcinaci: „Na tomto fóru není prostor debatovat jednotlivá prohlášení, ale co musí být zmíněno, je fakt, že jestliže budeme nekriticky následovat české profesní medicínské asociace a jejich výzvy k represi a represivní postoje bez ohledu na lidská práva, budeme stále v situaci sterilizace romských a postižených žen a ještě dnes budou psychiatričtí pacienti v klecích. Je to právě kvůli těmto organizacím, že ČR je stále náchylná k praktikám jako je umísťování novorozenců do vládních institucí a ke kastraci sexuálních delikventů,“ řekla Candigliota před Velkým senátem.

Lékařské asociace z diktatury zastrašují své členy

Poté pokračovala: „Je nutné brát v úvahu, že tyto profesionální asociace spolupracovaly s totalitním režimem, podílely se na porušování lidských práv a pokračují v obcházení práv a základních svobod. Dokonce nerespektují ani právo na vyjádření svých členů, starých lékařů, takže jejich stanovisko je jen iluze,“ komentovala expertní stanoviska předložená českou vládou.  „Ti, kdo mají jen lehce rozdílný názor, a nemusí to být rovnou odpůrci očkování, jen nepodporují represivní režim, jsou umlčování a musí čelit hrozbám profesní likvidace,“ dodala advokátka.

Roman Prymula jako zástupce státu Reprofoto

A obula se do vládní zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví a předsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly. „Roman Prymula a Hana Cabrnochová, kteří byli přizváni vládou k expertízám, zcela jistě nereprezentují systém bezpečného očkování a nejlepší zájmy dítěte,“ řekla Candigliota k přítomnému Prymulovi.

Jak dále vyplynulo z jejích slov, už dříve ona a její klienti předložili Soudu informace o konfliktu jeho zájmů a předložili studii Ligy lidských práv, která „popisuje úzké vazby těchto osob na výrobce vakcín“. „Pan Prymula má nejen zisk z farmaceutického průmyslu, ale nebyl za dva roky až dosud získat bezpečnostní prověrku. Oba podporují zájmy průmyslu, nikoli dětí. Skutečně vláda nemá důvěryhodné a nestranné experty?“ položila advokátka otázku.

Stát jen trestá a ani nepředstírá, že ví, proč

Co je přesně špatného na blanketní vakcinační politice v ČR? Podle advokátky například to, že neexistuje žádná studie nutnosti očkování proti všem devíti chorobám, proti kterým se ze zákona povinně očkuje. Taková studie nemůže být podle Candiglioty nahrazena jednostranným názorem na patnácti stránkách, které pokrývají všech devět chorob, ale nedotýkají se nezbytnosti ani vztahu ke návštěvě školy, kritizovala expertízu. „Zákon z roku 2020 nejen že prohlubuje zákaz přijímání do mateřských škol, ale tento zákaz rozšiřuje na všechna soukromá neškolská zařízení pro děti předškolního věku. Vláda se pokouší trestat ve velkém a znepříjemňovat životy rodinám, které nenásledují politiku očkování,“ uvedla.

Podle jejích slov to „dělají, protože mohou a ani se nepokoušejí předstírat, že pro to mají nějaké profesionální podklady“. Český systém je iracionální, subjektem povinného očkování na žloutenku typu B a tetanus není personál školek, zatímco děti ano, uvedla advokátka s odkazem na disentní stanovisko soudkyně Ústavního soudu Kateřiny Šimáčkové ve sporu o očkování na území ČR i někdejší ombudsmanky Anny Šabatové. „Jejich závěr je, že český systém je nepřiměřený, iracionální a není konformní s Ústavou,“ řekla.

Prymula: Vakcinace má obrovské zdravotní přínosy

Naopak podle přítomného Romana Prymuly jako experta české vlády je vakcinace jedním z nejdůležitějších nástrojů prevence vážných chorob „redukující morbiditu a mortalitu“. Například USA, Austrálie a mnoho zemí EU rovněž podmiňují přijetí do školy podstoupením povinného očkování.

Vít Schorm Foto: justice.cz

Počty odpíračů očkování se podle něj vlivem sociálních sítí zvyšují: „V ČR se počet odepírání očkování zvyšuje vzhledem k desinformacím na sociálních médiích,“ řekl. I Evropský parlament konstatoval, že množství odpíračů dosáhlo takového rozměru, že to nezůstane bez následku a EP už vyzval k přijetí opatření. „Vakcinace přinesla obrovské zdraví a sociálně ekonomický prospěch populaci i společnosti,“ uvedl předseda České vakcinologické společnosti před Velkým senátem Soudu.

Schorm: Zdravotní politika je závislá na expertech

V podobném duchu promluvil i vládní zmocněnec českého státu před ESLP Vit Schorm, podle kterého je cílem českého vakcinačního týmu chránit nejen jednotlivce, ale celou společnost. S odkazem na WHO a EU uvedl, že vakcinace je nejbezpečnější cesta k prevenci vážných chorob a vakcinace dětí je v jejich nejlepším zájmu, přičemž podle úmluvy o právech dítěte má každé dítě právo na nejvyšší možnou lékařskou péči včetně imunizace před dětskými chorobami.

Podle Schorma odmítnutím očkování rodiče ochuzují děti o společnost vrstevníků ve školkách. Zákon navíc doznal změn, když letos vstoupilo v platnost opatření o náhradě za újmu způsobenou očkováním. „Vakcinační politika je zdravotní politika závislá na expertech.
Proto je naše stanovisko podloženo expertízami expertů z ČR,“ řekl Schorm.
Podle jeho slov se mnoho dalších dětí kvůli nízké kapacitě školek do školky nedostane, a proto nemohou rodiče tvrdit, že dítě vyloučené kvůli neočkování utrpělo újmu. Dopad rozhodnutí neočkovat dítě není podle něho ale překvapivý. Povinnost podstoupit očkování stanovuje zákon, řekl Schorm. Tento zákon domácí soudy uznaly za souladný s Ústavou i Úmluvou, zdůraznil Schorm, podle kterého má Česká republika v oboru výborné jméno, už od roku 1960 je členem evropské imunizační sítě.

Solidarita ke společnosti versus právo jednotlivce

Stát má podle něho pozitivní závazek chránit zdraví dítěte. Vakcíny jsou poskytovány zdarma, pod dozorem expertů. Brzké očkování je nezbytné podle České vakcinologické společnosti, protože novorozenci jsou náchylní k infekci, jelikož jejich imunitní systém není vyvinut. Za myšlenkou zamezit neočkovaným dětem vstup do školy je cíl, aby byly všechny děti chráněny před nově příchozími a zavlečení infekce do kolektivu, uvedl doslova. Je to podle něho motivace rodičů, aby očkovali děti kvůli celé společnosti, aby byla dosažena ve společnosti imunita, což je křehká věc a čím více rodičů odmítne, tím více je v ohrožení. Podle Schorma je to věc solidarity s ostatními a odpovědnost za zdraví společnosti a systému, ze kterého stěžovatelé těží. Stěžovatelé jsou černými pasažéry veřejného zdravotního systému, naznačil Vít Schorm. Očkování je podle něho sociální benefit.

Donucovací prostředky má podle Víta Schorma stát velmi omezené, předchází jim diskuse mezi rodiči a pediatrem a vyšetření dítěte. Zástupce české vlády zcela odmítl, že by problém odmítání očkování spadal pod Článek 9 Úmluvy – právo na víru a rovněž odmítl argument stěžovatelů, že očkování nemá důvod, když nemoci proti kterým stát očkuje, zcela vymizely. „Osobní postoj není nad systém veřejného zdraví státu,“ řekl doslova.

Problém bez všech pochyb soudce zaujal, neboť vznesli mnoho otázek – od upřesňování detailů českého systému až po otázku „Jak se vztahuje solidarita a odpovědnost ke společnosti k právům jednotlivce, které chrání Úmluva – je tu nějaká základní povinnost, kromě práv a svobod?,“ zeptal se například belgický soudce Paul Lemmens. Slyšení dnes skončilo. Velký senát obvykle vynese rozsudek do roka.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY