Sobota, 4. prosince, 2021

Vláda v pondělí projedná ratifikaci Istanbulské úmluvy, nouzový stav vedl k násilí a sociální izolaci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vláda na svém pondělním zasedání projedná ratifikaci Istanbulské úmluvy o potírání násilí na ženách. Podle informace České justice dokument, který vůbec poprvé zavádí definici pohlaví, hodlá vláda „posunout“ do parlamentu. Urgentní projednání Istanbulské úmluvy doporučila v pátek 24. července 2020 Rada vlády pro rovnost mužů a žen, které předsedá premiér Andrej Babiš.  Rada rovněž zohlednila dopady opatření proti koronaviru na rovnost mužů a žen. Ženy trpí bojem proti koronaviru více, než muži.

Vláda podle zveřejněného programu reagovala okamžitě, ratifikace Úmluvy byla zařazena hned na pondělní jednání: „Program vlády v pondělí: 824/20 Návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011),“ stojí na webu vlády. Rada vlády urgentní projednání Istanbulské úmluvy doporučuje opakovaně.

Ženy musí vykonávat domácí práce a starat se o děti

Páteční jednání Rady vlády pro rovnost mužů a žen se netýkalo zdaleka jen Istanbulské úmluvy. Hlavním bodem schůze Rady byly dopady  údajné pandemie na rovnost mužů a žen. Rada dospěla k závěru, že nouzový stav a opatření proti šíření koronaviru dopadá více na ženy, protože ženy častěji pracují ve službách a v obchodu, rovněž na nich leží péče o děti a musí vykonávat domácí práce.  „Každá pátá žena pracuje v komerčních službách. Obecně se ženy podílí ve větší míře na domácích pracích a dvakrát více než muži pečují o děti,“ uvedl Ekonom Filip Pertold z think-tanku IDEA. Ženy podle něho také výrazně více čelí psychickému tlaku a obavám ze ztráty zaměstnání. Zavření škol podle něho vedlo ke zvýšení odpovědnosti za chod domácností.

Proto například předsedkyně České ženské lobby navrhla mimo jiné zachování výše ošetřovného na 80 procent denního vyměřovacího základu a podporu služeb péče o závislou osobu.

Nouzový stav vedl k domácímu násilí tam, kde dříve nebylo

Podle záznamu z jednání se Rada věnovala i problematice domácího násilí a pomoci obětem v době pandemie a upozornila, že krize ověřila dostupnost služeb poskytujících pomoc obětem. „I po nouzovém stavu tu ale máme osoby, které jsou v karanténě a zůstávají v sociální izolaci. Nouzový stav zhoršil situaci i v rodinách, kde k násilí předtím nedocházelo. Nemáme ale k dispozici úplná data. Máme pouze data o vykázaní, ale přitom víme, že násilí v rodinách ohlašuje podle výzkumů jen asi desetina z nich,“ řekla Branislava Marvánová Vargová z organizace ROSA. Rada doporučila vyhodnotit dopady nárůstu domácího násilí v rodinách během nouzového stavu a zohlednit je při stanovování finanční alokace dotačního programu Rodina rok 2021 a dotačního programu Úřadu vlády na podporu rovnosti žen a mužů.

Zároveň Rada doporučila, aby vláda co nejdříve projednala návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.

Úplný záznam z jednání Rady vlády pro rovnost mužů a žen včetně usnesení  je zde.

Ne privilegovanému trestnému činu nucené manželství

Rada vlády pro rovnost mužů a žen je poradním orgánem vlády. „Rada má celkem 31 členek a členů z řad ústředních orgánů státní správy, neziskového sektoru, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti. Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády ČR, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů. Ke dni 11. 7. 2018 se stal předsedou Rady Ing. Andrej Babiš,“ stojí na webu Rady.

Istanbulská úmluva je první mezinárodní dokument, který zavádí definici pohlaví, informovala již dříve Česká justice.

V ČR se opakovaně zvedají hlasy proti ratifikaci smlouvy, už v roce 2015 například KDU-ČSL označila dokument za zvěrstvo v právu.

V připomínkovém řízení však odborný nesouhlas z hlediska práva vyjádřily i Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství, podle kterých například nemá být nucený sňatek pojat jako privilegovaný trestný čin. Právní profesionálové dále upozorňují, že všechna nežádoucí jednání popsaná ve Smlouvě jsou už nyní v ČR trestná a jsou součástí trestního zákona.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY