Vládní zmocněnec a členka jeho poradního orgánu Candigliota zastupují protistrany před ESLP. Nic divného, vzkazuje Schorm

Advokátka Zuzana Candigliota před Velkým senátem Reprofoto

Jako advokátka prosazuje Zuzana Candigliota před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) zájmy klientů proti českému státu a proti české vládě. Jako zástupkyně neziskové organizace Liga lidských práv současně dohlíží na českou vládu v ministerském Kolegiu pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Tuto praxi na další advokáty rozšiřovat nebudeme, kdo bude členem mého orgánu, není záležitost férových nebo rovných podmínek, vzkazuje vládní zmocněnec pro zastupování státu před ESLP Vít Schorm, který stojí před ESLP proti zástupkyni Ligy lidských práv, advokátce a člence svého orgánu Zuzaně Candigliotě.

Advokátka Zuzana Candigliota má jako členka vládního Kolegia pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a současně advokátka zastupující stížnosti proti české vládě před mezinárodním soudem postavení, které nemá obdoby.

Reakce na dotazy České justice, jak se tyto funkce slučují a zda stanoviska advokátky proti českému státu i jednotlivcům jsou stanoviska ministerského kolegia a zda ministerstvo spravedlnosti rozšíří možnost dohlížet na vládu i pro ostatní advokáty zastupující klienty proti státu, však byla nečekaná. Na otázky České justice odpověděl sám vládní zmocněnec pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva Vít Alexander Schorm, který sdělil, že Kolegium expertů pro výkon rozsudků ESLP je jeho poradní orgán.

Schorm: Kolegium je můj poradní orgán

Před Evropským soudem pro lidská práva tak zastupuje český stát vládní zmocněnec Vít Alexander Schorm, zatímco členka jeho poradního Kolegia Zuzana Candigliota zastupuje své klienty proti němu. Naposledy při prosazování zájmů klientů v souvislosti s povinným očkováním pak Zuzana Candigliota napadla před Evropským soudem pro lidská práva přítomného epidemiologa Romana Prymulu jako experta české vlády na vakcinaci kvůli konfliktu zájmů, korupci a neschopnosti získat bezpečnostní prověrku, přičemž Soudu předložila analýzu Ligy lidských práv, kterou zastupuje Kolegiu vládního zmocněnce Víta Alexandera Schorma.

O průběhu veřejného slyšení před ESLP Česká justice informovala.

Je právní názor a nesouhlas s českým systémem očkování členky ministerského Kolegia pro výkon rozsudku ESLP, jak ho předestřela před Evropským soudem pro lidská práva Zuzana Candigliota, stanoviskem ministerstva spravedlnosti? „Kolegium expertů pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a provádění Evropské úmluvy o lidských právech je svou povahou můj poradní orgán jako vládního zmocněnce. Je nabíledni, že není povolán v žádném případě k tomu, aby přijímal stanoviska jménem Ministerstva spravedlnosti nebo České republiky,“ odpověděl vládní zmocněnec České justici.

Členové Kolegia nastavují zrcadlo státu

Podle jeho dalších slov je dobře, že Zuzana Candigliota má odlišné názory: „Zuzana Candigliota byla do Kolegia navržena nevládní organizací Liga lidských práv, kterou jsme spolu s několika dalšími lidskoprávními organizacemi za účelem nominace oslovili. Že má tato advokátka na některé otázky odlišné názory, je jen dobře; někomu to může připadat zvláštní, ale nelpím na tom, aby mi členové mého poradního orgánu pouze potvrzovali mé vlastní názory, jakkoli pohodlné by to bylo,“ vysvětlil Vít Alexander Schorm.

Vít Schorm Foto: justice.cz

Podle něj členové Kolegia nastavují zrcadlo státním orgánům: „V Kolegiu je také zastoupena Česká advokátní komora, akademická sféra anebo Kancelář veřejného ochránce práv. Také nastavují kritické zrcadlo tomu, co říkají státní orgány. Neznamená to, že se kritické názory nutně prosadí. Podstatné ale je, že mohou zaznít a být zváženy, aniž je ten, kdo je vysloví, postižen,“ dodal pro Českou justici vládní zmocněnec

„Konečně hodnotit pro sdělovací prostředky to, co Zuzana Candigliota jako právní zástupkyně protistrany tvrdila na jednání velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vavřička a ostatní mi nepřísluší, byť na to svůj názor samozřejmě mám. Nepřísluší to ostatně ani Ministerstvu spravedlnosti. Postoj státu jsme měli příležitost vyjádřit na samotném jednání a této příležitosti jsme využili,“ vyjádřil se vládní zmocněnec k výrokům advokátky a zástupkyně neziskové organizace ze svého Kolegia na adresu českého státu.

I když se soudí stát sám se sebou, není to divné

Lze říci, že se prostřednictvím členky Kolegia expertů pro výkon rozsudků ESLP Ligy lidských práv soudí český stát sám se sebou?

Nikoliv, a pokud by tomu tak bylo, nebylo by to neobvyklé, odpověděl na další otázku vládní zmocněnec: „Pokud je shodou okolností advokátka, která se jménem svých klientů soudí se státem, členkou poradního orgánu určitého státního orgánu, neznamená to, že se stát soudí sám se sebou. Občas se ostatně samy se sebou soudí i státní orgány, například o vlastní kompetence, nebo v určitém soudním řízení vyjadřují zcela odlišné názory, aniž na tom v kontextu demokratického právního státu kdokoli spatřuje cokoli divného,“ dodal Schorm.

Na posledním jednání ministerského Kolegia expertů k výkonu rozsudků ESLP Komise mimo jiné diskutovala případ Dubská, Krejzová v. Česká republika, tedy případ stížnosti českých občanek proti systému domácích porodů v ČR, který byl u Evropského soudu pro lidská práva rozhodnut. Tento případ proti českému státu zastupovala u ESLP rovněž současná členka vládního Kolegia z Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. Nyní se jako členka Kolegia podílí na aplikaci vzniklé judikatury z „jejího případu“.

Přizvat právního zástupce protistrany? Snad ad hoc

Česká justice proto položila otázku, zda české ministerstvo spravedlnosti rozšíří tento postup i na ostatní advokáty, kteří zastupují klienty jako stěžovatele proti českému státu tak, aby i jiní advokáti mohli využívat tohoto výjimečného dvojjediného postavení „K rozšiřování Kolegia o další členy nevidím důvod; už teď je to dost početný orgán. Pokud by nicméně bylo užitečné k diskusi o výkonu konkrétního rozsudku přizvat právního zástupce stěžovatele, úvaze o tom bych se a priori nebránil a případ od případu bych tuto otázku posoudil. Otázka, kdo bude členem mého poradního orgánu, není záležitostí výběrového řízení, v němž by bylo třeba nastavit férové či rovné podmínky,“ uzavírá vládní zmocněnec pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva Vít Alexander Schorm.

Irena Válová

Sdílejte
Předchozí článekZaorálek vypracoval vlastní analýzu ke kauze OKD: závěr vyšetřování je podle něj promeškanou příležitostí
Další článekSoud EU zneplatnil dohodu „štít“ umožňující firmám předávat data do USA
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.