Pátek, 27. května, 2022

Advokáti usilují o monopol v poradenství, stěžuje si web. ČAK pokračuje v boji proti vinklářům

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zákaz publikování článku o webu Indoc, který se podle České advokátní komory dopouští nabízení pokoutních advokátních služeb v rozporu se zákonem, vydal Obvodní soud pro Prahu 1. Příkaz odstranit z webu ČAK článek o Indocu vydal soud předběžným opatřením na návrh Indocu. Komora soud respektuje, ale odvolala se.

Informoval o tom místopředseda ČAK Tomáš Sokol s tím, že boj proti pokoutníkům pokračuje. Indoc uvádí, že advokáti usilují o monopol v poradenství při veřejných zakázkách, mstí se a slova Sokola překročila všechny meze.

O tom, že Česká advokátní komora vyhlásila boj proti vinklářům a pokoutníkům, Česká justice již dříve informovala. Podle Komory je vinklářů plný internet. Mezi příklady, které ČAK uvedla, figuroval rovněž web sdružení Indoc, na který Komora odkazovala.

Akce Komory už vyvolala protiakci. Podle Indocu by advokáti chtěli mít monopol na poradenství u veřejných zakázek a rovněž se mstí. A výroky Tomáše Sokola překročily všechny meze: „Snahy advokátů o ovládnutí trhu veřejných zakázek, aby jej měli k dispozici monopolně pouze pro své komerční zájmy, se periodicky opakují. Tentokrát však Česká advokátní komora v příspěvcích svého místopředsedy Sokola překročila pomyslný Rubikon. Obvinila nás z neoprávněného poskytování právních služeb, a dokonce zašla tak daleko, že varuje potenciální klienty před využíváním poradenských služeb INDOC,“ uvádí na svém webu Indoc v oznámení pod názvem „Advokáti útočí na poradce ve veřejných zakázkách. Chtěli by na ně mít monopol a taky se trochu mstí“.

Soud: Návrh brání újmě na cti, žalobci musí podat žalobu

Indoc nezůstal jen při slovech. K obvodnímu soudu pro Prahu 1 podal návrh na předběžné opatření – odstranění předmětného textu o Indocu z webu Komory, který podle textu návrhu na předběžné opatření poškozuje jejich dosud výbornou pověst a zasahuje do jejich práv. Soud návrhu vyhověl.

„Po právním posouzení věci dospěl soud k závěru, že návrh na nařízení předběžného opatření ze dne 17.7.2020 je důvodný. Z výše citovaných listinných důkazů předložených žalobci má soud za osvědčený závěr naléhavosti zatímní úpravy poměrů účastníků, poněvadž výše citovanými články publikovanými na webových stránkách žalované České advokátní komory by mohlo docházet k zásahu do práv žalobců a k poškození jejich cti a důstojnosti a je tedy třeba zabránit vzniku újmy na straně žalobců. Soud současně podotýká, že nebylo předloženo žádné pravomocné rozhodnutí, kterým by byli žalobci postiženi nebo sankcionováni. Soud tudíž návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl a rozhodl, jak je ve výroku uvedeno s tím, že žalobcům bylo uloženo, aby podali žalobu ve věci samé,“ uvedl v posledním bodě předběžného opatření soud. Žalobci z Indocu mají podle usnesení soudu nyní uloženo podat žalobu ve věci samé.

Tomáš Sokol: Každý má právo sdělit svůj názor

Jak ovšem vyplývá z vyjádření místopředsedy ČAK Tomáše Sokola, problém pokoutníků se mění na problém svobody slova a projevu: „Protože však Česká advokátní komora má poněkud jinou představu o svobodě slova, proti nařízenému předběžnému opatření bylo podáno odvolání, které pravděpodobně také zveřejníme, ale o tom se ještě musí představenstvo ČAK rozhodnout,“ uvádí Tomáš Sokol k akci Indocu.

K samotnému publikování článku o Indocu uvedl Tomáš Sokol toto: „Za sebe bych tvrdil, že tato informace se týkala těch, kteří provozují webové stránky s označením INDOC. K tomu dodávám, že nejde o právnickou ani fyzickou osobu, ale skutečně jen o webovou adresu.“

„Jsem ale oprávněn, jako kdokoliv jiný v rámci svobody slova a práva šířit informace, které jsou nejen pozitivní nebo neutrální, ale také zneklidňující, znepokojující a zraňující, sdělit svůj názor. Ten jsem uvedl v článku s názvem Šmejdi s tradicí. Pokud jde o soudní rozhodnutí, jak patrno, Česká advokátní komora mu okamžitě vyhověla a článek ČAK upozorňuje na činnosti sdružení Indoc i slova „Sdružení INDOC“ a odkaz „http://www.indoc.cz/ z článku „Šmejdi s tradicí“ promptně zmizely,“ uvedl dále Tomáš Sokol na webu České advokátní komory, kde je také text předběžného opatření proti Komoře.

Podle Tomáše Sokola boj proti těm, kteří neoprávněně nabízejí advokátní služby, pokračuje: „Mohu-li soudit z prvních ohlasů, pak na záměru České advokátní komory věnovat se velmi zásadním způsobem činnosti vinklářů, se nic měnit nebude. Za sebe pak dodávám, že vydané předběžné opatření prozatím považuji pouze za důkaz, že to asi vždy nebude jednoduché. Rozdíl je pouze v tom, že České advokátní komoře jde o dodržování zákonů a právním šmejdům o chleba,“ dodává.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY