Pátek, 22. října, 2021

Ministerstvo financí odmítá poskytnout peníze na zvýšení odměn pro znalce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) řeší v souvislosti s novým zákonem o znalcích a tlumočnících problém: ministerstvo financí (MF) odmítá poskytnout na zvýšení odměn pro znalce a tlumočníky MSp požadované prostředky. A nesouhlasí ani s tím, aby se sazby pro znalce a tlumočníky navyšovaly i po roce 2022, jak předpokládá v návrhu MSp.

Nový zákon o znalcích a také soudních tlumočnících a překladatelích má nabýt účinnosti od 1. ledna 2021. 

Jedním z hlavních důvodů, proč MSp přikročilo k jeho vypracování, bylo kromě větší kontroly znalců také zvýšení odměn pro znalce a tlumočníky, ty se neměnily od roku 2003. 

Ministerstvo předpokládá s navýšením výdajů na znalečném o 289 milionů v roce 2021 a s přibližně 481 miliony Kč ročně od roku 2022. Další náklady odhaduje MSp přibližně o 130 milionů více ročně, celkem tedy žádá o navýšení rozpočtu o 600 mil. Kč ročně na znalce. V případě tlumočníků se dělí o náklady s Ministerstvem vnitra, dohromady žádá přibližně o 200 mil. Kč ročně navíc.

S tím však zásadně nesouhlasí Ministerstvo financí, které počítá s navýšením výdajů na znalce a tlumočníky o maximálně 112 mil. Kč. „Ministerstvo financí požaduje, aby výše sazeb odměny znalce byla nastavena tak, aby zvýšený dopad na rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti související s touto vyhláškou a s vyhláškou o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti (která byla do meziresortního připomínkového řízení předložena současně), činil celkem maximálně 112 mil. Kč, což představuje cca 50% nárůst oproti skutečnosti roku 2019. Ministerstvo financí dále zásadně nesouhlasí s dalším navýšením sazeb pro tlumočníky a znalce od roku 2022 a dále. V tomto smyslu je třeba upravit příslušná ustanovení vyhlášky,“ uvádí se v opakovaných připomínkách MF.

Podle informací České justice to navíc není jediný problém, s nímž se MSp potýká s přípravou na blížící se nový systém fungování znalců a tlumočníků. V rámci resortu totiž musí například vzniknout nové oddělení pro kontrolní činnost nad znalci. Jejich činnost mají dosud na starost krajské soudy.
Právě nedostatek financí je ovšem komplikace zásadní, s níž souvisejí i problémy personální a také technické.

(pd)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY