Pondělí, 25. října, 2021

Podnikání a alkohol: Benešová zprostila soudce Veselého a soudkyni Lehkou dočasně funkce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudce Okresního soudu v Mělníku Jan Veselý byl dočasně zproštěn funkce soudce. Ke kroku přistoupila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, potvrdil informace České justice mluvčí resortu Vladimír Řepka. „Důvodem jsou podané dvě kárné žaloby, kde je navrženo odvolání z funkce soudce,“ reagoval Řepka a připomněl, že podané jsou na Veselého celkem tři, ale jen ve dvou je navrženo odejmutí taláru. Zproštění platí do rozhodnutí o kárné žalobě na Veselého, kterou Nejvyšší správní soud (NSS) projedná 10. září. O talár i funkci místopředsedkyně soudu dočasně přišla i Markéta Lehká z ústeckého krajského soudu.

Zproštění z funkce platí u obou podle Řepky od soboty 29. srpna. Soudci mají možnost podat námitku respektive rozklad proti rozhodnutí ministryně, ale to na dočasném odejmutí taláru nic nemění. Jan Veselý České justici pouze sdělil, že námitku podávat nebude. Své zproštění z funkce odmítl komentovat. Lehká nemůže soudit až do doby skončení trestního řízení.

Soudkyni policejní hlídka loni v prosinci při dechové zkoušce naměřila 1,8 promile. Podrobit se krevnímu testu nechtěla. U soudu minulý týden uvedla, že měla bromhexin a následně si stříkla stopangin. Znalec obžaloby ale zcela vyloučil, že by naměřené hodnoty byly způsobeny uvedenými léky. Soudkyni hrozí až dva roky vězení.

Bývalého předsedu mělnického soudu Veselého pohnal před kárný senát jeho nástupce ve funkci Oldřich Kajzr, a to hned nadvakrát. Obě kárné žaloby projedná kárný senát v čele se soudkyní Miluší Doškovou v jeden den. Kárné řízení se soudcem Veselým bude mimořádně zajímavý z pohledu kárné judikatury.
Dosud totiž kárný senát nemusel hledat hranice pojmu „správa vlastního majetku“, což je ze zákona o soudech a soudcích povolená výdělečná činnost soudce a také ještě věcně neřešil otázku nahlížení do justičních databází. V tomto případě již podanou kárnou žalobu na soudce Okresního soudu v Děčíně odmítl z důvodu promlčení.

Soudkyně měla řídit opilá, vezla dvě malé děti Reprofoto: Tv Nova

V případě první, již medializované kárné žaloby z března tohoto roku, je Veselému kladeno za vinu, že od ledna 2018 „vykonával a dosud vykonává výdělečnou činnost živnostenským způsobem“, a to v oboru ubytovací služby, pronájem, nákup a prodej nemovitostí. Soudce Veselý začal „podnikat“ jako živnostník od ledna 2018, kdy musel řešit situaci po ukončeném dědickém řízení a převzal podnikatelskou činnost po svých náhle zemřelých rodičích. Správcem pozůstalosti byl ustanoven v srpnu 2015, přičemž do pozůstalosti spadala i podnikatelská činnost v oblasti správy nemovitostí a ubytování. O této činnosti byl také zpraven i příslušný živnostenský úřad a notář. Soudce Veselý svoji činnost také uvedl do prohlášení podle zákona o střetu zájmů v listopadu 2017. Tehdy se tedy tyto informace dostaly do dispozice minimálně jednomu z potenciálních kárných žalobců.

V případě druhé kárné žaloby pak předseda OS Kajzr viní soudce Veselého z údajně neoprávněného nahlížení do justičních databází, kdy měl zjišťovat informace podle názoru kárného žalobce nesouvisející s jeho soudcovskou činností.

V obou případech navrhuje Kajzr, aby kárný senát zbavil Veselého funkce soudce.

Soudce Veselý byl v letech 2008 – 2015 předsedou OS v Mělníku. V roce 2015 vyhrál výběrové řízení na předsedu Krajského soudu v Ústí nad Labem, avšak nebyl prezidentem Milošem Zemanem do funkce jmenován, když o něm veřejně pochybovala i tehdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková. Dosud nebylo vysvětleno, jakými informacemi ona i prezident Miloš Zeman, oba potenciální kární žalobci, tehdy disponovali a zda to nemohly být informace, které dnes jsou podkladem kárných žalob.

Na soudce Veselého přitom podle sdělení Nejvyššího soudu (NS) podal v květnu kárnou žalobu i předseda NS Petr Angyalossy. Podle předsedy NS totiž Veselý neměl ve svém prohlášení o majetku podle zákona o střetu zájmů uvést přesné, úplné a pravdivé informace o svých majetkových poměrech. Jako kárné opatření navrhl předseda NS snížení platu o 30% na dobu půl roku.

Po dobu dočasného zproštění soudci pobírají polovinu platu.

Eva Paseková, Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY