Středa, 8. prosince, 2021

Advokáti ve školách bezplatně vzdělávají žáky o právu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na zlepšování právního povědomí českých žáků a studentů se dobrovolně a bezplatně podílejí i někteří advokáti a další právní profesionálové. V rámci vzdělávacího projektu Advokáti do škol nabízejí debaty o právu a spravedlnosti, na nichž nejprve představí konkrétní téma a poté reagují na dotazy dětí. Česká advokátní komora (ČAK) k projektu připravila vzdělávací brožuru Právní desatero.

ČAK projekt spustila v roce 2018. Jeho cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd, případně středních škol a učilišť. Seminář obvykle trvá jednu až dvě vyučovací hodiny, téma advokát vybírá po dohodě s konkrétní školou. Smyslem debat není nahradit výuku, ale doplnit ji o praktický pohled odborníků.

Do projektu se zapojily desítky advokátů, kteří jsou školám k dispozici ve všech regionech. Jejich seznam schvaluje představenstvo ČAK čtyřikrát ročně. Škola pak může sama kontaktovat konkrétního advokáta, nebo naopak advokát může oslovit školu a nabídnout jí své služby. Aktivita vychází z činnosti tzv. pro bono – tedy pro dobrou věc, a proto ji advokáti vykonávají bezplatně a ve svém volném čase.

Mezi tématy, která advokáti řeší s žáky základních škol, je například to, že složenky nepatří do koše, tedy že dluhy se musí platit, nebo to, že smlouvy mohou uzavírat i děti a že i ústní smlouva je závazná. Se staršími studenty pak probírají například otázku presumpce neviny, základní lidská práva nebo to, jak může jednotlivec ovlivnit řízení státu.

„Při vzpomínce na svá studentská léta jsem si uvědomil, že si i po čase připomínám úskalí, která přede mě postavila čeština, matematika, biologie či chemie, ale ani namátkou něco, co by mě připravilo na život v právu,“ uvádí duchovní otec projektu předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek. „Myšlenku na to, že by to měli být sami právníci, kteří by vhodnou formou včlenili do školského rámce vzdělávání informace o základních právech i povinnostech, jež nás provázejí v běžných životních situacích a které bychom měli mít v základní výbavě svého vědomí, jsem ve své hlavě nosil už dávno. A právě tento projekt mi nabídl i řešení – učinit součástí tohoto projektu publikaci, která za pomoci stručných příběhů umožní základní orientaci v právu a právním systému,“ dodává Vladimír Jirousek.

Do projektu se zapojily desítky advokátů Foto: ČAK

Do tvorby obou brožur, z nichž jedna je určena pro vzdělávací instituce a samotné žáky a studenty a druhá bude sloužit jako nápomocný manuál pro advokáty zapojené do projektu, přispěli zdarma svými radami a zkušenostmi zástupci ostatních právních profesí. Projekt, který iniciovali advokáti, totiž aktivně podporují i soudci, státní zástupci, notáři a exekutoři, včetně jejich vrcholných institucí a organizací – Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího soudu, Soudcovské unie ČR, Exekutorské komory ČR a Notářské komory ČR.

„Jsou okamžiky v životě lidském, které se v naší mysli usadí a nikdy se jich nezbavíme. Pro mě to byla školní návštěva hlavního líčení u Okresního soudu v Pardubicích, ze kterého jsem odcházel s pocitem nespravedlnosti,“ říká předseda Výboru pro vnější vztahy ČAK JUDr. Petr Toman, LL.M., pod jehož vedením projekt vznikl. „Na toto své první setkání s justicí jsem si vzpomněl při přípravě projektu Advokáti do škol a uvědomil si, jak moc může ovlivnit náš pohled na právní stát…  Doufám, že s naší brožurou se podaří posílit víru ve spravedlnost, důvěru v justici a umění ochránit svá práva. I to je nezastupitelná role advokacie ve společnosti,“ dodává Petr Toman.

Projekt Advokáti do škol řídí a administruje JUDr. Daniela Kovářová, na kterou se můžete obracet s dotazy prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Na vydání publikací se podílel široký autorský kolektiv a Odbor vnějších vztahů ČAK.

Co publikace obsahují?

První publikace – „Právní desatero pro žáky, studenty a učitele“ – je určena základním a středním školám a jsou v ní uvedeny nejen základní informace o projektu a postup, jak „krok za krokem“ navázat spolupráci školy a advokáta, ale například i přehled témat přednášek nebo otázky, které děti přednášejícím nejčastěji kladou. V části „Právo jako příběh“ jsou pak v deseti komiksech a obrázcích, které nakreslila advokátka Mgr. Andrea Jarolímková, vysvětleny nejčastější problémy, s nimiž se mohou mladí lidé už ve svém životě setkat – dluhy, pracovněprávní vztahy, autorská práva, zneužití identity na internetu, neposkytnutí první pomoci, sprejerství atd.

Druhá publikace – „Advokáti do škol“ je pracovním manuálem pro všechny, kteří se do projektu již zapojili nebo se chystají zapojit. První část brožury obsahuje podrobné informace o projektu, stručné pedagogicko-psychologické podněty, které mohou při přednáškách ve školách využít. Samozřejmě nechybí ani komiksová část s popisem vzorových situací. V posledním oddílu publikace jsou uvedeny příběhy, které „napsal život“ – skutečné kauzy, které ve své praxi řešili soudci, žalobci či obhájci a jež mohou lektoři posluchačům ve svém vystoupení převyprávět a vysvětlit na nich „paragrafové taje“.

(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY