Úterý, 9. března, 2021

Detektiv promluvil o kšeftování s byty v Brně a hned následovalo předvolání na inspekci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nadporučík brněnské hospodářské kriminálky Vladimír Machala pro Českou justici otevřeně promluvil o vyšetřování machinací s brněnskými městskými byty a hned následovalo předvolání na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). O předvolání nebyl informován Machalův obhájce. Přestože je Machala v souvislosti s vyšetřováním případu obviněn a měl být pozván k výslechu, GIBS jej vyslechl jen na „podání vysvětlení“, které se provádí ve stavu, kdy neexistují obvinění, ale pouze podezřelí. „Krátí mě na právech,“ tvrdí Machala.

Generální inspekce bezpečnostních sborů si předminulý týden předvolala nadporučíka brněnské hospodářské kriminálky Vladimíra Machalu k podání vysvětlení kvůli kauze machinací s brněnskými městskými byty, kterou vyšetřoval. Krátce před tím Machala o případu otevřeně promluvil. „Dokončení vyšetřování má jiné záměry a cíle, než rozkrytí závažných skutečností. Tedy, že nebude v zájmu policejního orgánu – když se hlavní podezřelý, který se ke zločinnému spolčení spontánně přiznal – aby jeho trestná činnost byla rozkryta ve spojení s regionálními politiky, kteří byli v mocenském, či politickém postavení schopni ovlivnit prodeje bytů, či domů cíleným zájemcům,“ konstatoval mimo jiné ve svém vyjádření pro Českou justici Machala.

Následovalo jeho předvolání na GIBS do Olomouce, ale nebyl o něm informován jeho obhájce Pavel Hála. Navíc byl Machala vyslechnut na tzv. podání vysvětlení, přestože je jako vyšetřovatel této kauzy obviněný a měl být tedy regulérně vyslechnut.

Machala, vyšetřoval od léta 2018 kauzu machinací s městskými byty v Brně. Detektiv obvinil z machinací s byty bývalého starostu Rojetína na Brněnsku Pavla Hubálka. Podle Machaly se měl Hubálek dopustit podvodu s obecními byty v několika případech. Škoda se podle prozatímních odhadů detektivů mohla vyšplhat přes hranici deseti milionů korun. Kriminalisté při vyšetřování zjistili, že měl Hubálek používat k přidělování obecních bytů padělaná razítka městských úřadů a firmy, která nemovitosti v Brně spravuje.

Proč podání vysvětlení?

Podání vysvětlení je jeden z nástrojů objasňování a prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, které provádí policejní orgán (v tomto případě GIBS, před zahájením trestního stíhání. Před zahájením trestního stíhání totiž neexistuje ještě „osoba obviněného“, takže lze z hlediska podání vysvětlení rozlišovat pouze mezi osobou neformálně podezřelou (která se může později stát obviněnou) a osobou, která může mít později postavení svědka nebo poškozeného. Z výzvy k podání vysvětlení je někdy možné poznat, zda se má osoba dostavit jakožto podezřelá nebo jen jakožto potenciální svědek, nemusí tomu tak však být vždy. V této fázi řízení ještě policejní orgán ani nemusí mít jasno v tom, koho podezřívá, a podezřelou se může stát osoba i na základě podaného vysvětlení.

Zahájením trestního stíhání se pak již trestní řízení vede proti konkrétnímu obviněnému, v tomto případě Vladimíru Machalovi. V této fázi řízení policie provádí výslech obviněného a výslechy svědků. Svědky však vyslýchá jen v některých případech (obecně v těch případech, kdy nelze se svědeckou výpovědí čekat do hlavního líčení); v ostatních případech si potenciální svědky předvolává k podání vysvětlení.

„Z GIBS si předvolali mého klienta na podání vysvětlení, bez mého vyrozumění, což jsem zhojil telefonickým kontaktem s náhradním termínem,“ potvrdil informace České justice obhájce Pavel Hála.

Vladimír Machala se proti výzvě k podání vysvětlení ze strany generální inspekce ohradil. „Nesouhlasím se situací, kdy jsem v současném procesním postavení obviněného a jsem nyní vyslýchán jako prověřovaný, čímž jsou krácena má práva na obhajobu. Dále podávám námitku, že i přes skutečnost, že já a můj právní zástupce jsme řádně požádali o informování o věcech úkonech vedených v této věci, tak policejní orgán GIBS tak záměrně nečiní a neučinil tak ani v tomto případě. Opětovně se jedná o krácení práva na obhajobu,“ měl sdělit Machala inspektorům.

GIBS dále oznámil, že k věci, která mu byla na podání vysvětlení předložena, už vypovídal ve svém výslechu v srpnu 2019. „Kdy jsem objasnil veškeré skutečnosti týkající se trestního řízení v kauzách obviněného Hubálka a podezřelého Wágnera. V současné chvíli nemám k věci co dodat, avšak vypovídat chci a budu, nicméně trvá má námitka, že tak nemohu řádně učinit bez možnosti prostudovat vyšetřovací spis a tedy dnešní úkon považuji za zneužití zákona a krácení práva na obhajobu a v tomto směru podávám další stížnost,“ měl dále říci inspektorům Machala.

Machalův obhájce Pavel Hála se pozastavil nad tím, že vyšetřování machinací s brněnskými byty, které po Machalovi převzala Národní centrála proti organizovanému zločinu, jež vyšetřuje i známou kauzu Švachula, vázne. „Místo, aby orgány činné v trestním řízení rozjely po 18 měsících prověřování a vyšetřování Hubálka a spol., tak si předvolali mého klienta na podání vysvětlení, bez mého vyrozumění. Jelikož jsou v protokolu o podaném vysvětlení stížnosti, tak spis poputuje do nejvyšších sfér Vrchního státního zastupitelství v Olomouci,“ uzavřel poslední vývoj v kauze advokát Hála.

Vladimír Machala vedl v minulosti kontroverzní tajný policejní tým Mlýn. Původně pětičlenný speciální tým Mlýn založil Stanislav Gross měsíc před volbami v roce 2002. Tým pracoval v naprostém utajení až do konce roku 2004. Když nový ministr vnitra František Bublan zjistil, že je mu tým podřízen, převedl jej na Policejní prezídium.

Podle Hospodářských novin jednotka sbírala informace o lidech spojených s případem Vladimíra Železného a televize Nova, o hospodaření Českých drah, ekonomických kauzách PPF či IPB. Zajímala se také o vysoce postavené policisty podezřelé z toho, že dávají citlivé informace podnikatelům vyšetřovaným kvůli hospodářské kriminalitě.

„Podle vyjádření úředníků z ministerstev vnitra v Rakousku, Německu, Irsku, Norsku, Polsku či Finsku v těchto zemích žádný srovnatelný policejní tým neexistuje. Speciální skupiny podléhají vždy několikastupňové kontrole,“ napsaly HN.

Detektiv promluvil

Česká justice případ intenzivně sleduje, k tématu už vydala dva články, zde a zde, a delší dobu žádá o vyjádření obviněného vyšetřovatele. Machalův aktuální právní zástupce Pavel Hála poslal před dvěma týdny České justici stanovisko ke zmíněným článkům, ve kterém reaguje i na další okolnosti Machalova případu. Celé vyjádření pouze s drobnými editorskými vstupy si můžete přečíst níže.

Vladimír Machala prostřednictvím svého obhájce v obsáhlém vyjádření zmiňuje mimo jiné státní zástupkyni z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petru Lastoveckou, ale i brněnské politiky, jichž se má případ machinace s byty úzce dotýkat. V textu jsou zmiňovány i dosud neznámé souvislosti s kauzou manipulace s výběrovými řízeními v Brně, známé pod krycím názvem Stoka.

„Vážený pane redaktore, z pověření mého klienta pana Mgr. Vladimíra Machaly a souhlasu Mgr. Broďákové (Machalovy kolegyně, policistky Jitky Broďákové, kterou GIBS stíhá v kauze brněnských bytů kvůli neoprávněnému čerpání zvláštních finančních prostředků také – pozn. red.) a jejího obhájce pana JUDr. Jana Žižlavského si dovoluji vám podat základní informace, které směřují do obsahu zveřejnění vašeho článku. Článku, jenž staví jmenované policisty do světla páchání trestné činnosti, ačkoliv se skutkový stav jejich trestního stíhání odvíjí od vykonstruovaných a tedy nepravdivých údajů a  okolností. V tomto ohledu jsem z podkladů Vladimíra Machaly sestavil soubor informací, které by měly být jistou replikou výstupů k předmětnému zveřejněnému článku… …Zasílám tedy dostupná fakta a názor mého klienta k trestnímu stíhání kauzy Hubálek a trestního stíhání Mgr. Machaly, Mgr. Broďáková,“ začíná vyjádření sepsané brněnským advokátem Pavlem Hálou.

Hála se nejprve věnuje postavení státní zástupkyně Petry Lastovecké, která dozoruje jak machinace s byty, tak vyšetřování policistů Machaly a Broďákové. „Z jednotlivých úkonů, které byly provedeny v kauze Hubálek JUDr. Lastoveckou a Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) Brno spolehlivě vyplývá její aktivní, respektive pasivní ochrana skupiny v politické straně ODS v Brně a to v regionální úrovni pod působením JUDr. Pavla Blažka (exministra spravedlnosti ve vládě Petra Nečase – pozn. red.),“ stojí v komuniké pro Českou justici.

„V rámci šetření případu obviněného Hubálka byl, mimo jiné, proveden jeho výslech v procesním postavení obviněného a to z toho důvodu, že takový procesní úkon nařídil můj klient Vladimír Machala, kdy jeho význam v trestním řízení je neodvolatelný. Lze jej tedy použít v kterékoliv fázi trestního procesu jako přímý důkaz,“ vysvětluje Hála. A právě to se podle něj nejspíš později ukázalo jako kardinální problém.

Konspirativní odklon?

„Po pokynu, aby předávání spisu bylo postoupeno na NCOZ, pracovník NCOZ Daněk konstatoval  při první schůzce: ´Proboha proč jste ho vyslýchali jako obviněného, vždyť to z toho spisu nikdo nedostane.´ Od tohoto vstupu – tedy postoupeného spisu s komentářem zřejmého zpracovatele pplk. Daňka a dalšího šetření věci pojali policisté oddělení hospodářské kriminality Brno-město podivný dojem, že dokončení vyšetřování má jiné záměry a cíle, než rozkrytí závažných skutečností. Tedy, že nebude v zájmu policejního orgánu – když se Hubálek, který se ke zločinnému spolčení spontánně přiznal – aby jeho trestná činnost byla rozkryta ve spojení s regionálními politiky, kteří byli v mocenském, či politickém postavení schopni ovlivnit prodeje bytů, či domů cíleným zájemcům,“ tvrdí Machalův advokát a hned navazuje: „Co výše uvedeného vedoucího oddělení hospodářské kriminality Brno-město Machalu zaskočilo a paralyzovalo, včetně komisařky Broďákové, byla promyšlená a překvapující reakce státní zástupkyně Petry Lastovecké, která bezdůvodně a s prefabrikovaným podkladem zahájila jejich prověřování a později i jejich trestní stíhání. Kdy z tohoto účelového postupu vyplývá otevřená forma zastrašování s podtextem odvrátit pozornost od zahájených úkonů trestního stíhání a to nejen obviněného Hubálka, ale zejména k odvrácení pozornosti důvodného podezření na páchání trestné činnosti regionálních politiků s nastrčenou osobou Hubálka. V dané věci takto došlo k  účelovému trestnímu stíhání, kdy z policistů – kteří nastartovali a provedli pilotní úkony trestního řízení s rozpracovanými výsledky vysoké hodnoty pro odhalení závažné trestné činnosti – se tito policisté stali obětmi konspirativního odklonu od tohoto citlivého vyšetřování. Kdy jejich zadokumentované úkony byly využity v dalším trestním stíhání, kdy ve spojení, a za přímého působení státní zástupkyně Lastovecké, se paradoxně s trestním stíháním pustila GIBS do výše jmenovaných policistů. Přičemž vedením jejich vyšetřování nešetřila ani oddělení hospodářské kriminality Brno-město. A tímto demonstrativním haló efektem nastolila pocit bezmocnosti nejen u uvedených stíhaných policistů, ale i obecných obav, že pokud policie začne prošetřovat podezření z trestné činnosti exponované politiky – pak – na koho politici nebo státní zástupce ukáže, aby byl stíhán – bude trestně stíhán!“ stojí dále v textu.

Předmětná kauza  (vyšetřování policistů – pozn. red.) má podle Hály „podtext neskutečné zákeřnosti, fabulace a cíleného odklonu a to i za pomoci mediálního cíle – vytvořit iluzi, že v uvozovkách ´zloději a podvodníci´ jsou policisté, kteří zahájili úkony rozkrytí organizované skupiny v závažné trestné činnosti a takto zakrýt, utlumit a odklonit vyšetřování se závažným podezřením trestné činnosti … těch nahoře“.

Tato výše vylíčená snaha vyplývá podle Hály z následující osy chronologických skutečností „Již v době výše zmíněného předání spisu na NCOZ z pokynu dozorového krajského státního zastupitelství JUDr. Petra Bejšovce,  JUDr. Radka Mezlíka, JUDr. Petry Lastovecké, JUDr. Ivo Ištvana (VSZ Olomouc), JUDr. Jana Sladkého (KSZ Brno), oddělení hospodářské kriminality upozornilo na skutečnost, že kauza Stoka (manipulace s veřejnými zakázkami v Brně – pozn. red.), o které věděli toliko z médií a kauza Hubálek jsou ´spojenou nádobou´. Včetně konkrétních osob a bylo by vhodné vést je dohromady. Nikdo ze jmenovaných státních zástupců neprojevil nejmenší zájem o tyto informace a do dosavadního období nedošlo k jejich prověření a využití v rámci rozsáhlé zajištěné dokumentace trestné činnosti obviněného Hubálka. Hubálek ve své výpovědi, (kterou kriminální policie postoupila v březnu 2019), uvedl konkrétní osoby, jejich role a konkrétní fakta a spisy, které tvořily ucelený skutkový děj, bez příkras, bez nastavovaných lží – prostě spontánních forem výpovědi ve spojení s dílčími skutky, takto prokazovaly trestnou činnost organizované skupiny a spis byl připraven k provedení tzv. realizace, tedy domovních prohlídek, prohlídek nebytových prostor na úřadu městské části, atd,“ popisuje právník Hála dosud nepříliš známé zákulisí případu.

„Co je signifikantní, že přes tento jednoznačný fakt, doložitelný ze spisu NCOZ, neprovedl tento policejní orgán za dozoru státní zástupkyně VSZ v Olomouci JUDr. Lastovecké až do srpna 2020   žádný úkon směřující k zajištění listinných důkazů, potvrzujících trestnost organizované skupiny. Ba naopak, cestou mediálního prostoru byly rozpracované politické figury varovány od onoho března 2019 do srpna 2020, a ty si nepochybně ´zametly´ před svým prahem. Po takto označenou dobu byl proveden pochybný úkon – dodatečný výslech obviněného Hubálka s deformovanou formou protokolu dle § 158 odst. 6 tr. řádu! Takový postup je nejen neprocesní, neboť tuto výpověď nelze použít v případném soudním řízení, ale ani nemohla vést k ničemu jinému, než k opisování již provedeného protokolu o výslechu obviněného, který provedlo oddělení hospodářské kriminality. Přičemž nelze pominout realitu poškození původní výpovědi obviněného. Šlo tedy o manipulativní úkon, který se konal tak nanejvýš z důvodu zdržování a neměl žádného významu pro samotnou trestní věc. Jedině se takto postupovalo z jiného, než procesního úkonu v pokročení věci samé. Tím se vytvořil organizované skupině prostor cca 1,5 roku k tomu, aby veškeré stopy – zejména – v písemných materiálech byly buď odstraněny, nebo upraveny a takto uvést důkazní materii ´do obrazu svého´!  Právě na tuto skutečnost výše jmenovaní policisté opakovaně státní zástupkyni JUDr. Lastoveckou upozorňovali, kdy překvapivě její reakcí bylo ´uložením pokynu´ policejnímu orgánu GIBS, aby těmto bylo sděleno obvinění,“ sdělil ve svém vyjádření dále advokát Pavel Hála České justici.

Skupina detektivů NCOZ, zabývající se kauzou Stoka, se v rámci tohoto šetření  (o kterém z podstaty věci utajení – Machala a Broďáková vůbec nevěděli), se však dozvěděla utajované skutečnosti ze spisu obviněného Hubálka. „A místo, aby s nimi naložila dle platných předpisů, tak je pravděpodobně předložila cestou nadřízených ministru Hamáčkovi, který je následně s pravděpodobností poskytl  poslanci Pavlu Blažkovi. Na základě těchto osobních informací se Blažek spojil se státním zástupcem JUDr. Ištvanem, potažmo JUDr. Lastoveckou, a podal proforma trestní oznámení, se kterým se ´ohání´ dodnes. Ačkoliv se jeví tento závěr mého klienta jako spekulace, pak právě toto trestní oznámení je důkazem o úniku informací ze strany NCOZ, ministerstva vnitra, atd., protože informace v něm obsažené v žádném případě nemohl Blažek ani nikdo z jeho okolí zjistit, než nezákonnou cestou,“ stojí dále ve vyjádření policisty Machaly.

Představitelé brněnské ODS se už vůči informacím o údajných machinacích s byty a tvrzení obviněného Pavla Hubálka, které se objevily v médiích, tvrdě vymezili a podali Hálou zmiňované trestní oznámení. „Všechna svoje tvrzení Pavel Hubálek uváděl v procesní pozici obviněného, což mu dává legální možnost při výslechu uvádět nepravdivá až lživá tvrzení, čehož také využil. Zajímavé taktéž je, že v daném období obviněný Pavel Hubálek v souvislosti s předmětnými výpověďmi usiloval o získání pozice spolupracujícího obviněného, což by pro něj do budoucna znamenalo výrazné snížení trestu za jeho spáchanou trestnou činnost. Po těchto výpovědích byl obviněný propuštěn z vazby,“ stojí ve společném mediálním výstupu členů brněnské ODS.

A politici pokračují: „Již více než před rokem jsme byli upozorněni, že celý předmětný trestní spis s těmito výpověďmi obviněného Hubálka byl nabízen různým osobám v Brně ke koupi a k využití, a to včetně představitelů některých politických stran. Trestní spis se tehdy dostal do rukou i poslanci Pavlu Blažkovi, který reagoval okamžitým podáním trestního oznámení (dne 14. 3. 2019) pro podezření ze spáchání trestných činů křivého obvinění a neoprávněného nakládání s osobními údaji spočívajícího v provádění cílených výslechů na osoby za účelem jejich diskreditace s neoprávněným poskytováním osobních dat a faktů a jejich interpretace zcela účelovým způsobem,“ zareagovali na informace o údajných manipulacích s městskými byty představitelé brněnské ODS.

Podjatost a konflikt zájmů

Advokát Pavel Hála ve svém textu ke kauze machinací s brněnskými byty zmiňuje představitele brněnské ODS podrobněji. „JUDr. Pavel Blažek, bývalý ministr spravedlnosti, přezdívaný Don Pablo, který se rád chlubí tím, že má pod palcem brněnskou justici, neboť soudcům přihrával byty na Úřadu městské části Brno-střed. Mělo by se jednat o celou řadu významných jmen včetně údajně bývalých soudců ústavního soudu,“ začíná výčet jmen ve stanovisku svého klienta, Vladimíra Machaly, advokát Pavel Hála.

„Rovněž tak si zprivatizovali byty a domy samostatně A to celá skupina, kde svou roli měla mít JUDr. Dagmar Lastovecká, což je tchyně JUDr. Petry Lastovecké, která dozoruje obě kauzy, a to jak Hubálka, tak Machalu a Broďákovou… …Robert Kerndl, bratři Kotěrovi (Roman a Kamil) – osobní přátelé JUDr. Pavla Blažka vykonávající jednotlivé úkony ve spojení s manipulacemi k obecním bytům. Markéta Vaňková – primátorka Brna, schovanka JUDr. Dagmar Lastovecké, která ji sama v autorizovaných článcích nazývá svou druhou dcerou a má těsné vazby jak s ní, tak s jejími rodiči, soudci Nejvyššího správního soudu. Z uvedeného plyne fakt, že JUDr. Dagmar Lastovecká a vlastně její snacha figurují v určitém postavení této skupiny a urputná snaha je odstíhání výše uvedených policistů a podivným zájmem je, aby trestní řízení Hubálka dostalo odklon do ztracena – proč? O tom se nabízí personální propojení – viz výše,“ stojí dále ve vyjádření policisty Machaly, které České justici poskytl jeho advokát Pavel Hála.

Vladimír Machala a Pavel Hála jdou ovšem ve svém komuniké ještě dále: „JUDr. Petra Lastovecká – dozorová státní zástupkyně v kauze obviněného Hubálka a taktéž v kauze obviněného Mgr. Machaly a Mgr. Broďákové. Dozorování obou kauz je samo o sobě flagrantním konfliktem zájmů na straně státního zástupce, neboť vede trestní řízení jak proti obviněnému Hubálkovi, tak proti obviněným Machalovi a Broďákové, kteří figurovali v kauze obviněného Hubálka jako vyšetřovatelé. Nezpochybnitelná skutečnost k podjatosti se skrývá v rodinných vazbách s JUDr. Lastoveckou, tchyní, která působí jako bývalá primátorka v orgánu Magistrátu města Brna, tato má nezastřeně vazby na JUDr. Blažka. Prolínající se nepotismus ve spojení se skupinou, kterou obviněný Hubálek napomohl rozkrýt. To vše zakládá podezření o propojenosti těchto osob. I přes tyto skutečnosti, a podané námitkách k podjatosti této dozorové státní zástupkyně Mgr. Machalou, se tato vyjádřila cestou usnesení, že se nepovažuje za podjatou, neboť nemá žádné vazby na žádné osoby. Konečně cesty vztahů a nepotismu tchyně a dozorující státní zástupkyně a bývalého ministra spravedlnosti JUDr. Blažka jsou důkazem, že i přes stížnost a rozhodování Nejvyššího státního zastupitelství Mgr. Rudolfa Misáka dospěl tento státní zástupce ´k závěru´, že dozorová státní zástupkyně není v kolizi zájmů a tudíž není podjatá,“ pokračuje vyjádření Vladimíra Machaly.

„JUDr. Ivo Ištvan – nadřízený JUDr. Petry Lastovecké, který od samého počátku věděl o její podjatosti a cíleně tuto kauzu přidělil jí, ačkoliv na VSZ Olomouc je minimálně 10 dalších státních zástupců, kteří uvedené řízení mohli vést,“ míří Vladimír Machala na státní zástupce.

Ve svém prohlášení se Machala věnuje i jednotlivým detektivům NCOZ, kteří po něm případ z rozhodnutí žalobců převzali. „Jedná se o pohrobky Šlachtova působení v rámci ÚOOZ, kteří jsou profesionálně značně nezkušení. A jednotlivá fakta, která se v rámci prověřování dozví, interpretují deformovaně na základě představ své užitečnosti, neboť díky jejich představám žijí ve své horlivosti zavděčit se. Takto deformují trestní řízení s pocitem zachraňování a čištění policie od nekalých živlů – jako jsou Mgr. Machala a Mgr. Broďáková. Konkrétně osoby Luska, Daněk, Ullmann, jsou osobně zcela zaujatí vůči Mgr. Machalovi a to pro komplex závisti, méněcennosti, či jiné psychické deformace, kdy negují jeho úspěšnou kariéru vedoucího oddělení hospodářské kriminálky na Městském ředitelství policie v Brně. Kde z poměrně nevýrazného oddělení Mgr. Machala vybudoval za podpory svěřeného skvělého týmu oddělení, které sklízelo uznání a úspěchy po celou dobu jeho velení a to včetně úspěchů mediálních. Tyto osoby se netajily svou závistí a nenávistí vůči Machalovi, kterého označovali za velmi slušně řečeno – nevhodného policistu. V současné době jsou ´dirigováni´ JUDr. Lastoveckou, které plní bezmála jakékoliv zadání, včetně těch, které vybočují z mezí zákona,“ stojí dále v textu, zaslaném České justici brněnským advokátem Pavlem Hálou.

Pokus o zmaření vyšetřování

Ke konci Machalovo a Hálovo vyjádření ještě notně přitvrzuje: „Celkovým modelem, který pan JUDr. Blažek vytyčil, a v který má prověřování uvedených kauz vyústit, je to, aby trestní řízení vůči jemu a jeho spřízněným osobám nebylo nejen vůbec objasňováno – natož zahájeno. Ale, aby jakékoliv prověřování bylo k jeho osobě a osobám spřízněným tabu, a trestní věc skončila toliko odsouzením Hubálka. A navíc, aby za profesionální a služební odpovědnost byly potrestáni a hnáni ke kvazi-odpovědnosti Machala a Broďáková. Takto vytvořené podmínky pro manipulaci s důkazy a šetřenou trestnou činností se připravuje. Ne-li je již připraven podklad pro odstranění kruciálního důkazu, tedy výslechu obviněného Hubálka, čímž dojde k procesnímu stavu, kdy se bude ´mlátit prázdná sláma´ a orgány činné v trestním řízení budou operovat nikoliv s protokolem o výslechu obviněného, ale s neprocesním úředním záznamem dle § 158 odst. 6 tr. řádu. Tato skupina bude opět slavit  své úspěchy, jako v roce 2016, kdy kauza obviněného Hubálka dopadla obdobně,  konkrétně na oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Jihomoravského kraje, tedy zcela mimo gesci oddělení hospodářské kriminality Brno-město a  tedy Mgr. Machaly, který mimo jiné objasnil trestnou činnost tehdejšího vyšetřovatele a předal ji GIBS.“

Dalším důkazem o údajné podjatosti žalobkyně Petra Lastovecké pak má být skutečnost, že „na počátku prověřovala u Mgr. Machaly a Mgr. Broďákové údajné podvody, které však při prohlídkách dopadly fiaskem a inkvizitorské představy o úspěšném završení prohlídek přinesly paní státní zástupkyni očividné zklamání“. „Následně pak vytvořila účelovou iluzi k výkonné činnosti policistů, kteří konali svou služební povinnost, o trestné činnosti v souvislosti s prošetřováním Hubálka, což se však taktéž zcela vyvrátilo. A tak poslední konstrukcí, kterou si JUDr. Lastovecká založila, je zpochybňování věci operativní činnosti oddělení hospodářské kriminality na Brně-městě, což je věc na výsost interní, ke které ani GIBS, ani JUDr. Lastovecká nemají přístup. GIBS a Lastovecká si však příslušné listinné materiály opatřovaly nelegální cestou – nátlakem na jednotlivé policisty včetně nadřízených Mgr. Machaly a z těchto se snaží vytvořit dojmologii o nezákonném jednání policistů Machaly a Broďákové. Takový postup však založil poškození operativní činnosti nejen hospodářské kriminálky v Brně, ale nebezpečný precedens v legalitě získání důkazů a rovněž poškození všech bezpečnostních sborů včetně GIBSu,“ lze se dále dočíst v prohlášení pro Českou justici.

„Nicméně i za cenu takového zásahu a likvidace operativní práce oddělení hospodářské kriminality a skutečného maření rozpracované kauzy státní zástupkyně JUDr. Lastovecká brání – v ochraně zájmových osob výše uvedených  v průchodu spravedlnosti  a touto cestou hodlá ´otočit´ výsledky vyšetřování obviněného Hubálka proti vyšetřujícím policistům této kauzy. K tomu odkaz na článek, který poměrně dobře popisuje vzniklou situaci,“

„JUDr. Lastovecká dále při své dozorové činnosti  vede  kampaň  proti výše uvedeným policistům, kterou trvale poškozuje jejich ochranu osobnosti, a touto formou předjímá jejich vinu za zneužívání policejních složek k řízeným únikům informací ze spisu Machala, Broďáková. Cíleně podává částečné informace tak, aby došlo k neodčinitelné denunciaci těchto osob. Přes stížnosti a intervenci na ochranu svých práv tito poškozovaní příslušníci policie čelí za praktik této státní zástupkyně kradmým posměškům spolupracovníků, bez možnosti se účinně bránit. Bezbrannost Mgr. Machaly a Mgr. Broďákové umocňuje (přes podané stížnosti) jakékoliv prošetření těchto aktivit JUDr. Lastovecké, kde se tato státní zástupkyně primárně zaštiťuje režimem utajení vyšetřování a to pochopitelně s dopadem směrem k obhájcům těchto policistů s odkazem na příslušné zákonné ustanovení. Touto cestou si paní doktorka Lastovecká, jako dozorující státní zástupkyně, počíná inkvizitorsky, bez skrupulí, ostentativně a licoměrně projevuje své mocenské postavení. Ignoruje mimořádnost šetření osob, které jsou v extrémním, nevyváženém procesním postavení, nikoliv jen obviněných, ale obviněných policistů, přičemž zvlášť likvidační dopad toto jednání má pro mého klienta, jenž se stal vedoucím policejním fackovacím panákem. Tato cílená kriminalizace má pro mého klienta neodčinitelný důsledek, který je takto veřejně pranýřován a bianco za přispění této dozorující státní zástupkyně již pro veřejnost odsouzen. Nota bene, kdy můj klient se nemůže ani bránit cestou stížností, či své obhajoby – neboť je mu pod pláštěm režimu utajení bráněno v nahlédnutí do spisu, který je veden odděleně. Jinými slovy, GIBS odtajnil pro obhajobu mého klienta ve spisu vyšetřování toliko a jen předvolánky a to dokonce ne všechny!“ tvrdí v komuniké obhájce Pavel Hála.

„Otočení postavení vedoucího policisty – plnícího služební povinnosti – v trestně stíhaného je nonsens, jenž bude trvale zapsán jako katastrofické selhání pověřeného orgánu, jenž má dohlížet nad zákonností vyšetřování. Tento postup dozorového postavení státní zástupkyně je v samotné podstatě zneužíván k libovůli, zlovolnosti a bez kontrolního mechanismu. Což mimo jiné založilo v kauze obviněného Hubálka prostor k odklonu a dotváření skutkového stavu jeho trestního stíhání a to podle zájmu spřátelených osob, případně postižených nepotismem k osobě státní zástupkyně, která ignoruje své kolizní postavení v trestních věcech – jak již bylo výše uvedeno – v pozici deformace skutkového stavu rozpracované trestné činnosti, která směřuje do ochrany ´vyvolených´.

Za výše uvedeného stavu mám za to aby v zájmu objektivity a vyváženosti již zveřejněné mediální informace k osobě mého klienta jste dali prostor mému klientovi. Všechny zákonné prostředky k uplatnění jeho obhajoby doposud selhaly a takto nemá žádný prostor pro svou obranu, než cestu repliky k vašemu článku,“ uzavřel stanovisko vyšetřovatele Vladimíra Machaly jeho advokát Pavel Hála.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY