Navrhovaná odměna znalců a tlumočníků u soudů je podle Křečka nedostatečná

Sněmovna schválila nový znalecký zákon, ministerstvo kvůli tomu mění systém Foto: archiv

Odměna soudních tlumočníků, překladatelů a znalců je podle veřejného ochránce práv nedostatečná a neodpovídá jejich odpovědnosti a kvalifikaci. I když ombudsman Stanislav Křeček vítá, že se má po 17 letech odměna zvýšit, navrhovanou úpravu považuje za nedostatečnou, oznámila mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková. Své výhrady ombudsman zaslal ministerstvu spravedlnosti v připomínkovém řízení.

Soudních tlumočníků, překladatelů i znalců je v Česku nedostatek. „Pokud ale víte, jak časově i odborně náročná je to práce, kolik povinností je těmto lidem ukládáno a jak směšná odměna jim náleží, těžko se divit, že o tuto činnost není zájem, soudních tlumočníků, překladatelů a znalců ubývá a noví se nehlásí. Negativně se to pak může projevovat v délce soudních řízení,“ uvedl ombudsman.

Odměny se naposledy měnily v roce 2002. Poté ministerstvo možnou změnu vázalo na přijetí nového zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a zákona o znalcích. Oba byly přijaty až loni.

Soudní tlumočník má nyní nárok na 100 až 350 korun za hodinu práce. Ministerstvo nově navrhuje odměnu v základní výši 350 až 600 korun za tlumočení z cizího jazyka do češtiny. Stejnou částku by měli dostat znalci za hodinu práce. Navíc ministerstvo počítá s „přechodným“ rokem 2021, kdy by se odměny zvýšily jen částečně. S tím ombudsman nesouhlasí.

„Navrhovaná sazba je nedostatečná, nezohledňuje inflaci, ani tržní hodnotu práce soudních tlumočníků a překladatelů či odbornost znalců. Je rovněž neadekvátní, aby se už tak malé zvýšení odměny po dlouhých 17 letech ještě na rok restriktivně snížilo,“ uvedl Křeček. Problémem také může být to, že resort financí odmítá na navýšení prostředků poskytnout peníze z rozpočtu.

Podle ombudsmana by se základní sazba odměny soudního tlumočníka a překladatele měla odvíjet od průměrné hrubé mzdy v pro vysokoškolské učitele ve filologických oborech v kombinaci s průměrnou mzdou komerčních tlumočníků a překladatelů. Mělo by se také zohlednit, že soudním tlumočníkem a překladatelem se může stát jen erudovaný odborník, který splňuje zákonná kritéria.

U znalců by podle ombudsmana měla odměna vycházet z průměrné hrubé měsíční mzdy pro příslušná odvětví, která jsou pro znaleckou činnost nejčastěji využívána. Opět by se mělo zohlednit, že znalcem má být odborník, špička ve svém oboru.

(čtk, epa)