Rozhodování soudce Strnada v insolvenčním řízení s Mladou frontou byla přezkoumávána již čtyřikrát, verdikt o podjatosti je podle dlužníka překvapivý

Zdroj: MF

Vyloučení soudce pro podjatost je podle dlužníka Mladé fronty a.s v pokročilé fázi řízení překvapivé. V insolvenčním řízení byla rozhodnutí soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeňka Strnada Vrchním soudem v Praze přezkoumávána již čtyřikrát a nikdy se podjatost soudce neprokázala, připomíná tzv. opatrovník vydavatelství Šimon Peták v zápisu, který učinil do insolvenčního rejstříku. Senát, který nakonec soudce Strnada vyloučil tento krok založil na úředním záznamu, který učinil a jeho záznam vložil do rejstříku sám soudce na sklonku minulého roku, a také na procesním postupu Strnada při schůzi věřitelů.

Vrchní soud v Praze minulý týden zrušil prohlášení konkurzu na vydavatelství Mladá fronta, a tedy i následný prodej v aukci. Důvodem je možná podjatost soudce Zdeňka Strnada vůči Mladé frontě, případně i dalším účastníkům řízení. Jak Mladá fronta, tak i časopis Týden patřící jednomu z věřitelů, Jaromíru Soukupovi, totiž v minulosti uveřejnily o soudci uveřejnily kritické články.

V prvním kroku soud své rozhodnutí založil na tom, že na sklonku minulého roku Strnad učinil záznam o svém vztahu k dlužníkovi včetně toho, že si na jeho osobu zjišťovala informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím zástupkyně vydavatelství Mladá fronta a že o něm v minulosti vycházely právě zmiňované kritické články.

Zástupce vydavatelství Mladá fronta připomíná, že exministr spravedlnosti Jan Kněžínek se v minulosti vymezil proti informacím, které k těmto dehonestujícícím článkům vedly. „Důrazně se ohrazuji vůči šíření nepodložených, zkreslených a dehonestujících nařčení, která jsou šířena proti místopředsedovi Krajského soudu v Českých Budějovicích panu Zdeňku Strnadovi. Obvinění zveřejněná serverem Forum24 nepoškozují jen soudce Zdeňka Strnada, ale celou justici. Autor článku Vilém Besser uvádí v textu informace, které se nezakládají na pravdě a obsahují celou řadu zavádějících nepřesností. Vyzývám proto, aby se poškozenému soudci server veřejně omluvil,“ uvedl exministr v roce 2019.

Ve druhém případě soud své rozhodnutí založil na květnové schůzi věřitelů, kterou Strnad protáhl až do nočních hodin a někteří účastníci si stěžovali, že na ni museli sedět v rouškách dlouhé hodiny. Fakta o dehonestujících článcích i průběhu schůze ale byly známé již při předchozích rozhodování senátů Vrchního soudu v Praze, připomíná zástupce Mladé fronty. „Nadto proti procesnímu postupu Soudce ZS dle protokolu ze schůze věřitelů ničeho nenamítala ani přítomná státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, ani insolvenční správkyně a konečně ani většina z přítomných zástupců věřitelů,“ uvádí dlužník k dlouhé schůzi v rouškách. Krajské státní zastupitelství navíc postup Strnada schválilo s tím, že postup soudce byl pochopitelný kvůli snaze rozhodnout. Soudce podle žalobců bral ohledy na potřeby přítomných a činil například přestávky. Vyjádření státního zastupitelství (č.d. 205-B) podepsala i dozorující státní zástupkyně Michaela Hojdarová.

Soukup prostřednictvím své firmy Jaromír Soukup Consulting na jaře navrhoval, aby soud povolil reorganizaci Mladé fronty. Ten však návrh zamítl a poslal společnost do konkurzu. Soukup následně v odvolání označil soudce za podjatého.

Zástupce dlužníka v závěru připomíná, že předchozí rozhodnutí Strnada v celém řízení zůstávají v platnosti a že základem pro další postup v řízení musí být především zájem na rychlém, hospodárném a co nejvyšším uspokojení věřitelů při současném zohlednění maxim řádného procesu a zákazu nespravedlivého poškození či naopak nedovoleného zvýhodnění kteréhokoli z účastníků řízení. „Reorganizace tak není v současnosti možným způsobem řešení úpadku, neboť zde není žádný návrh na její povolení, který by byl způsobilý projednání, a lhůta k podání návrhu na povolení reorganizace již uplynula,“ připomíná zástupce dlužníka a navrhuje, aby byl na vydavatelství opět co nejdříve vyhlášen konkurs. O řešení úpadku vydavatelství nyní bude znovu rozhodovat jiný soudce soudu první instance. Spis byl podle informací v insolvenčním rejstříku přidělen v Českých Budějovicích soudci Miloši Vondráčkovi.

(epa)