Pondělí, 19. dubna, 2021

Česká advokátní komora překládá kvůli COVID-19 termín advokátních zkoušek na neurčito

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká advokátní komora oznámila, že je kvůli COVID-19 nucena zrušit termín advokátních zkoušek a přeložit ho na neurčito. Advokátním koncipientům i zkušebním komisařům to v pondělí 19. října 2020 napsal předseda zkušební komise Karel Brückler. Zrušení termínu do konce roku se týká stovek advokátních koncipientů, kteří se chtěli živit jako advokáti. To bez zkoušky nebude možné.

Jak vplývá z oznámení předsedy zkušební komise České advokátní komory (ČAK), zkoušky se do konce letošního roku zřejmě neuskuteční. „Vážení advokátní koncipienti a uchazeči o složení advokátních zkoušek, vážení zkušební komisaři, s ohledem na současný stav nákazové situace Covid-19, přijatá preventivní opatření a předpokládaný vývoj situace v následujících týdnech nelze zajistit a zaručit ke dni odeslání pozvánek (dne 23. října 2020) na advokátní zkoušky, že písemnou a ústní část advokátních zkoušek v listopadu a v prosinci 2020 bude možné realizovat při dodržení zdravotních opatření a preventivních omezení,“ oznamuje ČAK.

„Ze shora uvedených důvodů překládám advokátní zkoušky v termínu listopad/prosinec na neurčito. Nový termín bude stanoven bezprostředně po uvolnění dosud přijatých opatření. Uchazeči o advokátní zkoušku budou vyrozuměni o novém termínu Odborem výchovy a vzdělávaní ČAK, dosud provedené přihlášení na zkoušku zůstává v platnosti,“ stojí v oznámení předsedy zkušební komise.

Komplikace může být likvidační pro stovky vystudovaných právníků, kteří už absolvovali povinné koncipování a po složení zkoušky se měli živit jako advokáti.

Přestože celkový počet advokátních koncipientů klesá, stále jsou jich tisíce a k advokátním zkouškám se přihlašují stovky z nich.

K advokátním zkouškám se v loňském roce dostavilo 886 koncipientů, což je čtvrtý nejvyšší počet v historii, datující se v případě této statistiky od roku 2006. U zkoušek uspěly tři čtvrtiny z nich, konkrétně 660 koncipientů, uvedla aktuálně Česká justice na základě statistik České advokátní komory.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY