Pátek, 27. května, 2022

ČT je v exekuci, odmítla poskytnout informace o hostech pořadu OVM podle pravomocného rozsudku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká televize (ČT) je v exekuci a zřejmě bude muset zaplatit pokutu, která může v první fázi činit až sto tisíc korun. Odmítla totiž poskytnout informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak ji ve sporu s Unií obhájců (UO) v pravomocném rozsudku nařídil Městský soud v Praze. Televize podala kasační stížnost, to z ní ovšem nesnímá povinnost respektovat rozhodnutí soudu. „Ze strany veřejnoprávní televize jde o ignoraci právních předpisů,“ řekl České justici zástupce Unie Václav Vlk.

UO se již v roce 2017 obrátila se žádostí na ČT o poskytnutí informací týkajících se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Požadovala informace o složení hostů pořadu v případě, že jeho tématem byly otázky týkající se justice, státního zastupitelství, advokacie, trestního řízení a trestních kauz a informace o hostech pozvaných do pořadu. ČT odmítla takové údaje poskytnout. Podle Městského soudu v Praze na to u dvou dotazů neměla právo a u dalších dvou byla její odpověď právně nedostatečná. Nařídil proto do 15 dnů část informací poskytnout a u části lépe vysvětlit své rozhodnutí.DS-MS-

Rozhodnutí Městského soudu najdete zde.

„ČT ve lhůtě informace neposkytla, pouze zaplatila náklady řízení a podala kasační stížnost. Takovému postupu se Unie obhájců musí bránit, jde o protiprávní jednání, které sama ČT ve svých reportážích často kritizuje,“ uvedl advokát a člen prezídia Unie obhájců Václav Vlk.

Čtěte také: Václav Vlk z Unie obhájců: ČT do debat zve hlavně státní zástupce, advokáty a soudce opomíjí

Proti ČT je tak vedena exekuce, kterou nařídil Obvodní soud pro Prahu 4. Exekuci vede soudní exekutor z Nymburka Tomáš Pospíchal. Česká justice má „Vyrozumění o zahájení exekuce“ proti ČT k dispozici. Soud za porušení povinností povinnému v těchto případech ukládá pokutu. „Jedná se o tzv. exekuci na nepeněžité a nezastupitelné plnění. České televizi, coby povinnému, může soudní exekutor ukládat tzv. donucující pokuty, jejichž účelem je donutit povinného ke splnění vymáhané povinnosti. Tyto pokuty lze ukládat opakovaně a lze je následně vymáhat jako peněžité plnění. Výše první donucující pokuty může dle ustanovení § 351 občanského soudního řádu činit až 100 000 Kč,“ vysvětlila mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.


Na co se ptala Unie obhájců České televize?

  1. Kolikrát byl do pořadu v období od 1. 2012 do 22. 6. 2017 pozván a) státní zástupce, b) soudce, c) advokát.
  2. V kolika případech byl advokát v pořadu přítomný společně se a) státním zástupcem, b) soudcem, c) státním zástupcem a soudcem.
  3. Kolik pořadů bylo publikováno k tématům justice, státní zastupitelství, advokacie, trestní řízení a trestní kauzy; jaká byla účast hostů k výše uvedeným tématům z hlediska jejich odborného zařazení (státní zástupce, soudce, advokát, příslušník Policie ČR a další).
  4. Kolikrát byli hosty pořadu a) vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, b) vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan, c) nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, d) předseda České advokátní komory nebo jiný reprezentant této stavovské organizace

Exekuční řízení bylo podle Vlka zahájeno 14. září. „Česká televize jedná plně v souladu s právními předpisy a dělá vše pro to, aby ochránila oprávněné zájmy ČT a principy nezávislé žurnalistiky. Pokud advokát Václav Vlk tvrdí, že ČT ignoruje právní předpisy a jednání České televize je protiprávní, nemá pravdu a Česká televize toto tvrzení odmítá,“ reagovala mluvčí televize Karolína Blinková.

ČT v původní odpovědi na žádost o poskytnutí informací podle zákona uvedla, že by informace o hostech pořadu nepostačilo mechanicky vyhledat, nýbrž by všechny pořady ze sledovaného období musely být vyhodnocovány vzhledem k jejich obsahu a profesnímu zaměření hostů. Podle ČT by tak musela vzniknout „nová informace“ a takovou povinnost zákon o svobodném přístupu k informacím neukládá.

ČT také tvrdila, že nemůže vědět, zda lidé, kteří vystupují v televizi v souvislosti s jiným tématem, nejsou například advokáti. Soud s takovou argumentací ale nesouhlasil. Bylo podle něj zřejmé, že Unii obhájců jde pouze o hosty, kteří v pořadu vystoupili právě z důvodu příslušnosti k advokátnímu stavu. „Unie obhájců je toho názoru, že do pořadu byli ve výše uvedených případech zváni výhradně zástupci orgánů reprezentujících státní moc (státní zástupci, soudci) nabízející pouze jednostranný pohled a naopak advokáti, reprezentující zájmy jednotlivce, zcela absentovali. Očekává tak, že poskytnuté informace ji pomohou tento stav objasnit,“ uvedla UO na svém webu.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY