Insolvenci Mladé fronty by mohl převzít Městský soud v Praze

Zdroj: MF

Krajský soud v Českých Budějovicích navrhl, aby insolvenční řízení s vydavatelstvím Mladá fronta převzal Městský soud v Praze. Vydavatelství i většina věřitelů má sídlo v Praze. Jeden z věřitelů, firma Bohemia Silver, s přesunem ale nesouhlasí. Společnost uvádí, že k jinému soudu se insolvence delegují jen výjimečně. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.

Vrchní soud zrušil v září prohlášení konkurzu na Mladou frontu, kvůli možné podjatosti soudce krajského soudu Zdeňka Strnada vůči Mladé frontě, případně i dalším účastníkům řízení. Soudce Strnad byl z rozhodování vyloučený, spis má nově přidělený soudce Miloš Vondráček. Vydavatelství podalo ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích návrh na prohlášení konkurzu a navrhuje v něm, aby insolvenční soud prohlásil konkurz na její majetek co nejdříve, bez zbytečného odkladu.
Tzv. opatrovník vydavatelství Šimon Peták v návrhu uvádí, že jiným způsobem než konkurzem nemůže být úpadek dlužníka řešen. Reorganizací ho není podle něj možné řešit, protože „není žádný návrh na její povolení, který by byl způsobilý k projednání, a lhůta k podání návrhu na povolení reorganizace již uplynula“, informovala už dříve Česká justice.

„Jak dlužník, tak převážná část věřitelů má své sídlo v obvodu Městského soudu v Praze a hlavní hospodářské zájmy dlužníka jsou bezpochyby soustředěny v Praze. U Krajského soudu v Českých Budějovicích byla věc projednávána z důvodu koncernového propojení dlužníka se společností Heavy Machinery Services (HMS), jejíž insolvenční řízení je u tohoto soudu vedeno, avšak rozhodnutím Vrchního soudu v Praze byl vyřizující soudce (Strnad), jenž současně projednává věc HMS, z rozhodování ve věci vyloučen. Důvod vedení věci u zdejšího soudu tedy odpadl,“ uvedl Vondráček. Vyzval účastníky řízení, aby se k návrhu vyjádřili.

Firma Bohemia Silver ale s přesunem k jinému soudu nesouhlasí. Uvedla, že pro tento krok nejsou splněné podmínky a je to v rozporu se zájmy dlužníka. „Věřiteli nejsou známy žádné okolnosti, které umožní u Městského soudu v Praze, který se bude muset s věcí seznamovat od úplného začátku, hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci než u nadepsaného soudu,“ uvedla firma Bohemia Silver.

Když bylo vydavatelství Mladá fronta v konkurzu, vydražila ho začátkem září za 50,1 milionu Kč agentura PP Partners podnikatele Andreje Čírtka. Vyvolávací cena byla 36 milionů. Podnik vydávající například týdeník Euro se prodával očištěný o závazky, které vznikly před vyhlášením konkurzu.

Čírtek je mluvčí skupiny Czechoslovak Group Michala Strnada. Podle dřívějších informací projevily o vydavatelství zájem Czech News Center nebo podnikatel Jaromír Soukup. V insolvenčním řízení se s pohledávkami přihlásilo přes 400 věřitelů, kteří žádají přibližně 400 milionů korun.

Do vydavatelství patří i týdeník Euro a portál Euro.cz. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 250 nových titulů. Mladá fronta vydává i auto-moto a hobby magazíny, zdravotnické časopisy, pro nejmenší děti časopis Puntík, magazín Maminčin Puntík a časopis Tečka pro děti od šesti let.

Majitelem vydavatelství je podnikatel František Savov, který žije v Londýně a v ČR je obviněn v kauze daňových podvodů.

(čtk, epa)