Změna v Centrální evidenci exekucí: Více informací za méně peněz

Změny jsou podle Exekutorské komory potřebné Foto: Pixabay

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) navrhlo změnu vyhlášky o Centrální evidenci exekucí (CEE). Nově by se do evidence měly zapisovat i údaje o oprávněných (věřitelích) a resort částečně snižuje cenu, za kterou budou moci povinní získat úplný výpis z evidence.

„Změna povede na straně Exekutorské komory k propadu příjmů a zvýšení nákladů na úpravu a údržbu informačního systému CEE. Vyšší náklady budou mít také jednotliví soudní exekutoři, kteří budou muset upravit svoje vlastní informační systémy,“ řekl České justici prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

CEE původně vznikla jako evidence, ve které si třetí osoby mohly ověřit, zda zejména proti jejich smluvnímu partnerovi je či není vedena exekuce. Postupem času se ale CEE stalo zdrojem informací o exekucích pro samotné dlužníky. Dlužníky ale většinou zajímají jiné informace, než pouze potvrzení nebo vyvrácení skutečnosti, zda je vedena exekuce. CEE čelila dlouhou dobu poptávce dlužníků, aby zde bylo možné získat informaci o věřitelích.

V současné době CEE totiž neumožňuje získat lidem v exekucích výpis, který by obsahoval údaje o věřiteli, který po nich v exekuci vymáhá svoji pohledávku. Právní úprava doposud shromažďování takových informaci neumožňovala. Proto MSp a EK přicházejí s první vlnou změn, která cílí na zlepšení informovanosti dlužníků.

Prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. Foto: EK ČR

Nově by se do CEE měly zapisovaly údaje o oprávněných, přičemž tyto údaje nebudou volně přístupné, ale budou poskytovány pouze povinnému, vůči němuž oprávněný vymáhá v exekuci svoji pohledávku. A to pouze v případě, že povinný je fyzickou osobou. „Navrhovaná právní úprava tak zabrání např. tomu, aby obchodní konkurenti oprávněných z centrální evidence exekucí zjišťovali údaje důležité pro ekonomickou situaci oprávněných, např. kolik svých pohledávek vymáhají exekučně, a výši těchto pohledávek,“ uvádí k tomu ministerstvo v důvodové zprávě. „Navrhované změny jsou smysluplné a natolik potřebné, že jsme s ministerstvem našli relativně rychle shodu. Každá vynaložená koruna na tyto změny má smysl,“ dodává Plášil za Exekutorskou komoru.

Další pozitivní změnou pro dlužníky bude citelné snížení poplatků za výpis z CEE. Dnes lze získat za poplatek 60 Kč informaci o počtu exekucí a spisové značce konkrétního případu u exekučního úřadu, další informace jsou pak poskytnuty pro každé exekuční řízení zvlášť po zaplacení dalších 60 Kč.

Snížený poplatek bude činit 75 Kč za celý výpis do 6 stran včetně nebo 100 Kč, bude-li výpis činit 7 a více stran. Výše odpovídá běžným poplatkovým povinnostem jako např. výpisu z trestního rejstříku, výpisu z katastru nemovitostí, ověření podpisu atp. Dlužník, který má vedeno 5 pravomocných exekucí dnes zaplatí za kompletní výpis 350 Kč, nově zaplatí pouze 75 Kč. Dlužník bude mít nárok si za snížený poplatek vyžádat výpis jednou za kalendářní rok, další žádosti již budou za cenu standardní.

(pd, epa)