Exekuce na ČT? Soud bude muset o žalobě Unie obhájců rozhodnout znovu

Televize podala proti rozhodnutí soudu kasační stížnost Foto: OVM

Česká televize (ČT) uspěla s kasační stížností proti rozhodnutí Městského soudu v Praze (MS) z 19. srpna, kterým soud nařídil ČT poskytnout Unii obhájců (UO) informace o pozvaných hostech do pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). Nejvyšší správní soud (NSS) totiž konstatoval, že žalovanou neměla být ČT, ale Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). ČT kvůli rozhodnutí MS skončila v exekuci.

UO požádala ČT o sdělení ohledně pozvaných hostů z řad právnické obce do OVM. Unii zajímalo, kolikrát byli do pořadu pozváni hosté řad státních zástupců a soudců a kolikrát zástupci advokátů. ČT žádost odmítla a unie uspěla s žalobou u MS. Exekuci proti České televizi (ČT) za neposkytnutí informací pak nařídil Obvodní soud pro Prahu 4.

Proti rozhodnutí podala ČT kasační stížnost. V ní poukazovala na to, že v rozsudku chybí jména soudců, kteří věc rozhodli, v čemž spatřovala televize „překážku k realizaci práva na zákonného soudce“.

Dále namítala, že požadované informace jsou veřejně přístupné online v archivu na webu ČT a žádá-li vyhledávání takových informací po ČT, jedná se o zneužití práva na svobodný přístup k informacím.

V neposlední řadě televize namítla, že mechanické vyhledávání požadovaných informací by pro ni znamenalo nepřiměřenou zátěž.

NSS kasační stížnosti ČT vyhověl, ačkoliv nikoliv na základě námitek, které televize vznesla.

Podle NSS totiž ČT spadá od 1. ledna 2020 do okruhu subjektů, proti jejichž rozhodnutí podle zákona o svobodném přístupu k informacím rozhoduje v odvolacím řízení Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Obdobně tak učinil již 30. října v jiném rozhodnutí (4 As 155/2020), které se týkalo tentokrát Kanceláře prezidenta republiky (KPR). Tuto změnu přinesla novela zákona č. 111/2019 a týká se podle soudu například i Českého rozhlasu.

V rozhodnutí zároveň NSS určil, že ČT bude v dalším řízení u MS, v němž bude žalovaným ÚOOÚ, v postavení osoby zúčastněné na řízení, pokud o to bude ovšem ČT stát.

Petr Dimun