Pondělí, 19. dubna, 2021

Ministerstvo kvůli koronaviru opět zrušilo termín justičních zkoušek

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti opět informovalo o odkladu termínu zahájení odborných justičních a závěrečných zkoušek. „S ohledem na aktuální velmi nepřiznivý vývoj související s pandemií onemocnění Covid-19 a předpokládaná restriktivní protiepidemická opatření Vlády ČR, rozhodlo Ministerstvo spravedlnosti o zrušení odborných justičních a závěrečných zkoušek, které se měly konat ve dnech 2. – 26. března 2021,“ uvedl resort na svých stránkách.

Náhradní termíny těchto zkoušek budou s předstihem stanoveny v závislosti na vývoji pandemické situace a s tím souvisejících restriktivních opatřeních. Pořadí pozvaných uchazečů bude podle zástupců ministerstva u nově stanovených termínů zachováno. O přesunu termínu ministerstvo rozhodlo již v lednu. Loni pak zkoušky rušil resort opakovaně.

Justiční čekatelé podávají žádost o vykonání odborné justiční zkoušky prostřednictvím příslušného krajského soudu. Právní čekatelé podávají žádost o vykonání závěrečné zkoušky prostřednictvím příslušného krajského státního zastupitelství.


Asistenti soudce/asistenti státního zástupce, vyšší soudní úředníci a asistenti veřejného ochránce práv doručí žádost o vykonání odborné justiční zkoušky/závěrečné zkoušky Ministerstvu spravedlnosti, odboru organizace justice, Vyšehradská 16, Praha 2, nejpozději do:

15. 12. předchozího roku na únorový termín zkoušek,

15. 4. na červnový termín zkoušek,

15. 8. na říjnový termín zkoušek.


Odborná justiční zkouška je odborná profesní zkouška, jejímž účelem je ověřit, zda má uchazeč potřebné vědomosti a zda je náležitě odborně připraven k výkonu funkce soudce. Skládá se před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ministryní spravedlnosti, která je složena ze soudců, zaměstnanců ministerstva spravedlnosti a dalších odborníků právní teorie i praxe. Jejím předsedou je vždy soudce. Zkouška je veřejná a skládá se z písemné a ústní části.
Za odbornou justiční zkoušku se považuje též advokátní zkouška, závěrečná zkouška právního čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška. Nahrazuje ji i minimálně dvouletá praxe soudce Ústavního soudu.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY