Středa, 29. září, 2021

Senioři a klienti domovů nenaočkovaní proti Covid-19 musí po vycházce do týdenní izolace

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Senioři z domovů důchodců nebo postižení a nemocní klienti ústavů, kteří nejsou naočkováni proti nemoci Covid-19, musí být po vycházce umístěni do izolace. Týká se to i těch, od jejichž očkování druhou dávkou ještě neuplynulo čtrnáct dní. Nařízení vlády uvalit na neočkované seniory sankce platí od soboty 20. března 2021 do konce stávajícího nouzového stavu.

Vyplývá to z nařízení vlády ze dne 18. března 2021, které je určeno všem poskytovatelům sociálních služeb. Jde tedy o domovy důchodců nebo domovy se zvláštním režimem pro postižené lidi.

Pokud nejsou tito lidé v domovech a ústavech očkováni proti nemoci Covid-19, nemohou opouštět areál zařízení, aniž by to pro ně neneslo důsledky. Pokud opustí objekt, musí být při návratu umístěni do izolace a opakovaně testováni.

Jinak ven z objektu staří a postižení lidé vůbec nesmí. „Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,“ uvádí se doslova v nařízení vlády, které platí od soboty.

Očkovaní do izolace nemusí

Podle nařízení vlády se zajištění starých a postižených v izolaci netýká těch, kteří už jsou očkováni a u nichž od podání druhé dávky uplynuly dva týdny: „Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,“ stojí doslova v nařízení vlády.

Současně vláda nařizuje všem uživatelům sociálních služeb v domovech a v institucích používat v průběhu vycházky mimo objekt respirátory podle normy FFP2 nebo KN95.

Zákaz sankce byl prolomen vládou

K očkování seniorů v domovech a klientů v ústavech, vydala doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. Úřad ombudsmana vypracoval návod, kdo a za jakých podmínek o očkování těchto lidí rozhoduje, jak už Česká justice informovala.

V případě těch lidí, kteří již nejsou schopni o očkování rozhodnout sami za sebe a jejich názor je v rozporu s názorem opatrovníka nebo osoby blízké, může rozhodovat i soud.

V závěru ovšem zástupkyně ombudsmana varuje, že provozovatel domova nebo ústavu nesmí na nenaočkovaného uvalit sankce. „S ohledem na povinnost chránit práva klientů musí poskytovatel pobytové sociální služby nebo dlouhodobé zdravotní péče také respektovat informované rozhodnutí klienta očkování se nepodrobit. Není přípustné, aby poskytovatel na něj jakkoliv naléhal, uplatňoval vůči němu sankce nebo by dokonce rozhodl o vyloučení ze služby z důvodu odmítání očkování,“ varuje zástupkyně ombudsmana v doporučení.

Nyní však podle nařízení vlády provozovatelé domovů a ústavů na ty, kteří ještě očkováni nebyli nebo se očkování odmítli podrobit, uvalit sankci musí.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY