Středa, 19. ledna, 2022

Slovenská policie obvinila advokátku za výkon povolání, generální prokurátor rozhodl o nezákonnosti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) přijalo na svém posledním jednání představenstva stanovisko k zahájeným trestním stíhání advokátů pro skutky, které spočívají v poskytování právních služeb. Důrazně se ohradilo proti těmto postupům a označilo je za nepřijatelné. Slovenské advokátní komoře (SAK) dal nyní v obdobném případě generální prokurátor za pravdu a potvrdil, že obvinění advokátky za výkon jejího povolání je nezákonné.   

ČAK minulý týden vyzvala příslušné orgány činné v trestním řízení, aby přijaly taková opatření, aby nadále nedocházelo k protiprávním zásahům do výkonu advokacie a práva na právní pomoc. Česká advokátní komora není ovšem jedinou komorou, která v této době řeší stejný problém. „Slovenská advokátní komora vítá rozhodnutí generálního prokurátora v případě obviněné advokátky A. Ž. Podle SAK advokátka byla obviněná jen proto, že vykonávala své povolání, uvedla mluvčí SAK Alexandra Donevová.

Čtěte také: Předseda SAK: Kdo je moudrý, učí se z chyb, které udělali jiní

Slovenské advokátní komoře bylo od advokátky A. Ž. doručené usnesení generálního prokurátora, podle kterého došlo při jejím obvinění k porušení zákona. Komora byla o této skutečnosti informovaná v rámci výkonu svých kompetencí při rozhodování o možném pozastavení činnosti advokátky z důvodu trestního stíhaní.

Případ souvisí s mediálně známou kauzou, v níž byla advokátka obviněná z maření spravedlnosti, resp. z vydírání. Z usnesení generálního prokurátora vyplývá, že její obvinění a postup, které tomu předcházely, byly nezákonné. Slovenská advokátní komora upozorňuje na tento případ z toho důvodu, že advokátka byla obviněná jen proto, že vykonávala své povolání advokáta. Generální prokurátor v této souvislosti poukázal na konstatování soudce pro přípravné řízení, který při rozhodování o vazebním stíhaní obviněných uvedl, že chování obviněné advokátky znaky trestného činu nenaplňuje, a to se zdůrazněním, že „výkon advokacie nelze zaměňovat s pácháním trestného činu“.

„Slovenská advokátní komora vítá, že v tomto případě došlo navzdory úvodnímu excesivnímu použití mocenských prostředků státu ke korekci právního stavu. Přesto považuje za svoji povinnost opakovaně poukazovat na to, že ztotožňování činnosti advokáta s trestnou činností jeho klientů se objevuje jako mýtus nejen mezi laickou veřejností, ale bohužel toto zkreslené chápání advokacie ovlivňuje i praxi orgánů činných v trestním řízení. Takové postupy jsou vážným zásahem do nezávislosti advokacie a tím i práva na dostupnou právní pomoc a jako takové je SAK považuje za nepřijatelné v právním státě,“ informoval o stanovisku Advokátní deník.

SAK na tento případ upozorňuje i v kontextu obdobných podezření z trestného stíhání advokátů za poskytování právních služeb v České republice a touto cestou vyjádřila kolegům z České advokátní komory svoji podporu a solidaritu ve věci ochrany nezávislosti advokacie.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY