Čtvrtek, 28. října, 2021

Advokáti, notáři nebo exekutoři musí vést evidenci, že sebe i zaměstnance testují

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Všichni právní profesionálové, kteří jsou v postavení nezávislých osob a zaměstnávají méně než deset osob, musí zajistit testování svých zaměstnanců jedenkrát týdně od 6. dubna 2021. Bez testu nesmí do svých kanceláří nebo na místo výkonu práce ani jejich zaměstnanci. Výjimku mají očkovaní, lidé po nemoci Covid-19 a ti, kdo se s nikým nesetkávají. O testech musí všichni vést evidenci. Vyplývá to ze dvou opatření vlády.

Obě opatření se týkají například exekutorů, notářů a advokátů a jejich koncipientů a administrativních pracovníků, které tyto kanceláře zaměstnávají. Z dalších profesí blízkých justici jde například o daňové poradce nebo znalce, ale také soudní tlumočníky.

Ti všichni obvykle pracují ve statutu ekonomicky nezávislých osob, provozují kanceláře, kam chodí klienti nebo se dostavují na místo výkonu práce – třeba k soudu, na policii nebo na finanční úřad. K soudu nebo k úkonu na policii tak nesmí nejen netestovaný znalec nebo netestovaný advokát, ale ani advokátní koncipient.

Mimořádné opatření přijala formou usnesení vláda na svém jednání 22. března 2021. Úplné usnesení je zde.

Že se musí začít jednou týdně testovat jednotliví advokáti, upozornila své členy Česká advokátní komora, jak Česká justice už informovala.

Zaměstnanci právních kanceláří se musí podvolit

Pro kanceláře advokátů, exekutorů a notářů, kteří zaměstnávají méně než deset lidí, určila vláda harmonogram, podle kterého mají plnit vůči svým zaměstnancům povinnosti. Podle mimořádného opatření měli zajistit pro své zaměstnance do 28. března 2021 testy buď jinou firmou nebo samotestováním. Do 30. března 2021 byli povinni oznámit svým zaměstnancům, že musí podstoupit test tak, aby mohli být na pracovišti přítomni 6. dubna 2021.

Zaměstnanci právních profesionálů jsou podle usnesení vlády na výzvu povinni test podstoupit, a to se dvěma výjimkami. Testovat se nemusí před ně ti, kteří prokazatelně prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od jejich posledního textu neuplynulo více než 90 dní. Za druhé opatření neplatí pro ty, kteří mají certifikát od ministerstva zdravotnictví, že byli očkovaní a od očkování uplynulo 14 dní.

Sami nezávislí podnikatelé a zaměstnavatelé musí test rovněž podstoupit, jinak nesmějí na své pracoviště, do své kanceláře ani na místo výkonu své práce. Také pro tyto OSVČ platí obě výjimky – prodělané onemocnění nebo očkování.

Samotest je umožněn, ale kdo ho potvrdí?

Obě kategorie budou muset prokazovat, že testy každých sedm dní absolvují: „Zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost jsou povinni prokázat to, že podstoupili RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I až V, a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb,“ stojí dále v opatření. Komu budou tito lidé prokazovat test a jak budou prokazovat samotestování, není z opatření jasné, přičemž místopředseda vlády Karel Havlíček uvedl, že kontroly budou namátkové a osoby budou muset předkládat faktury, že testy koupili.

Že je samotestování přípustné, vyplývá z povinnosti zaměstnavatelů zajistit pro zaměstnance testy: „Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 28. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden,“ stojí přesně v opatření vlády

Všechny OSVČ musí o sobě vést evidenci

Kromě toho budou muset nezávislí zaměstnavatelé vést evidenci o provedených testech svých zaměstnanců i o testech, které sami absolvovali.

Vyplývá to z dalšího opatření vlády ze dne 22. března 2021. Toto opatření se týká následného postupu po testech a obsahuje pokyny, jaké povinnosti mají splnit ti, kteří by měli pozitivní test: Opustit pracoviště a nahlásit se svému ošetřujícímu lékaři.

Evidenci, že testy skutečně provádějí, musí vést právní profesionálové jako nezávislé osoby za sebe i za svoje zaměstnance.  „S účinností od 28. března 2021 se zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a osobám samostatně výdělečně činným, které se testují testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, nařizuje vést evidenci provedených testů,“ stojí v dalším jiném opatření k povinným testům samostatně činných profesionálů a jejich zaměstnanců.

Opatření se týkají i všech podnikajících a pracujících mimo právo, například architektů nebo umělců s ateliéry, kam chodí jiní lidé, stejně jako živnostníků, kteří se při práci setkávají se zákazníky. Uvedená pravidla se netýkají pouze těch osob, které pracují samostatně a vůbec s nikým dalším se nestýkají.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY