Sobota, 28. května, 2022

Ombudsman se zabývá metodikou NS odškodňování nemajetkové újmy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček se zabývá metodikou odškodňování nemajetkové újmy na zdraví, kterou Nejvyšší soud (NS) zveřejnil v roce 2014 v návaznosti na nový občanský zákoník. Důvody prověřování metodiky nekonkretizovala na dotaz ani kancelář ombudsmana, ani NS. Na šetření, které začalo v roce 2019, upozornil ČTK soudce NS Pavel Vrcha.

„NS plně respektuje právo veřejného ochránce práv, aby k tomuto otevřenému šetření poskytoval informace prozatím jen on. Je to řízení, které stále u úřadu veřejného ochránce práv pokračuje, chceme být korektní,“ řekl mluvčí NS Petr Tomíček.

Podle Miroslava Přidala, vedoucího Křečkova sekretariátu, založila kancelář ombudsmana spis v roce 2019 na základě podnětu konkrétního stěžovatele. Šetření se týká zapojení ministerstva spravedlnosti a soudců NS do přípravy a prosazování metodiky. „V tuto chvíli ještě šetření není uzavřeno a nelze rovněž předvídat, kdy k tomu dojde. Ve věci probíhá i nadále komunikace. Z tohoto důvodu nelze poskytnout bližší informace,“ uvedl Přidal.

Čtěte také: Náhrada za újmu na zdraví se k soudu dostává častěji, částky při odškodnění stoupají

Metodika pomáhá justici při stanovení výše náhrady za bolest a ztížené společenské uplatnění kvůli trvalým zdravotním následkům. Cílem je to, aby soudy podobné případy odškodňovaly srovnatelně. Metodika ale není závazná. Soudy mohou vždy zohlednit konkrétní okolnosti. Někteří soudci metodiku kritizují a snaží se při rozhodování obejít bez ní.

Pro určení bolestného obsahuje metodika tabulku s bodovým ohodnocením. Základem pro odškodnění za ztížení společenského uplatnění je mezinárodní klasifikace funkčních schopností. Poškození se posuzuje podle toho, jak se projevuje ve schopnostech člověka, při zohlednění věku i některých výjimečných okolností.

Soudce Vrcha se obrátil se žádostí o informace na kancelář ombudsmana, ani on se ale podrobnosti o prověřování metodiky nedozvěděl, předběžné stanovisko nezískal. Ombudsman podle Vrchy považuje případ za závažný a složitý, zveřejnění informací by prý mohlo ohrozit výsledky.

Vrcha akceptuje rozhodnutí ombudsmana, ale nechápe, proč předběžnou zprávu nezveřejnil NS v zájmu transparentnosti. „Otázka Metodiky se již netýká pouze a jen šetřených orgánů či soudců, kteří na tomto materiálu participovali či stále participují, ale všech dalších subjektů – soudů, pojišťoven, poškozených, advokátů, státních zástupců, kteří v tomto kterém směru s Metodikou pracovali či nadále pracují, případně ji v rámci výkonu své funkce v těch kterých případech aplikují,“ uvedl Vrcha na svém blogu.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY