Pondělí, 19. dubna, 2021

Soudkyně čelila opakovaně kárnému řízení, raději se rozhodla rezignovat

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudkyně Okresního soudu (OS) Plzeň-jih Drahomíra Regnerová podle informací České justice rezignovala na funkci soudkyně. Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) proto zrušil dnešní jednání, na němž se měla projednávat kárná žaloba, kterou na soudkyni podal předseda Krajského soudu (KS) v Plzni Alexandr Krysl.

Nestává se často, aby soudce, kterému je navrhováno jako kárné opatření „pouze“ snížení platu, volil raději rezignaci. Právě tento způsob odchodu z justice zvolila soudkyně Drahomíra Regnerová, na kterou podal kárnou žalobu předseda KS s návrhem na snížení platu o 30% na jeden rok.

Podle kárného žalobce měla Regnerová jako samosoudkyně na veřejném zasedání, za přítomnosti posuzovaného prostřednictvím videokonference, prodloužit jeho ochranné léčení, aby v ten samý den toto ochranné léčení, tentokrát již v senátu, ukončila. A to na jednání, které proběhlo tentokrát bez přítomnosti posuzovaného, přičemž protokol o prvním jednání měla soudkyně nechat nahradit protokolem novým.

Faktem je, že to byl již čtvrtý kárný návrh, kterému soudkyně Regnerová v posledních třech letech čelila. V roce 2017 jí kárný senát uložil kárné opatření snížení platu o 5% na 3 měsíce, neboť zavinila nezákonný pobyt obviněného ve vazbě o více než 5 dní. O rok později jí za stejný kárný delikt kárný senát opět snížil plat, a to o 10% na 6 měsíců.

V roce 2019 pak za opožděné rozhodnutí o prodloužení ochranného léčení odešla od kárného senátu nejen s platem nižším o 15% na jeden rok, ale také s varováním, že příště už bude kárný senát uvažovat o odebrání soudcovské funkce.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o stejný kárný senát v čele se soudcem Karlem Šimkou, soudkyně Regnerová svým rozhodnutím pravděpodobně předešla pro ni i pro justici nepříjemné situaci.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY