Pondělí, 17. května, 2021

Strategie pro LGBT+: Manželství homosexuálů by vláda měla navrhnout příští rok, možné by mělo být i umělé oplodnění

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

S termínem červen 2022 by měla navrhnout zákon o manželství homosexuálů. Do konce příštího roku pak mají být legislativně zpracovány návrhy zákonů na osvojení i cizích dětí homosexuály a uznávání rodičovství z jiných zemí. V roce 2023 pak má dojít k předložení legislativy týkající se asistované reprodukce homosexuálů. Vyplývá to „Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR“ na roky 2021–2026“. Sněmovna dnes zároveň dala v úvodním kole šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Nyní zamíří k posouzení do výborů. Výbory budou mít na projednání novel 80 dnů místo standardních 60 dnů. I proto není jisté, zda zákonodárci rozhodnou o předlohách do říjnových voleb.

O strategii Česká justice už informovala v souvislosti se záměrem změkčit tresty za pohlavní styk nakaženého HIV.

Dokument se také rozsáhle věnuje rodinným a soukromým vztahům mezi homosexuálními osobami a osobami LGBT+ a představuje ambiciózní plán změn ve prospěch těchto osob. První v řadě problémů je možnost uzavírání svazku muže a ženy – manželství – i pro partnery stejného pohlaví. Podle dokumentu tuto možnost uzavřít manželství se všemi právy a povinnostmi poskytuje 30 zemí světa. V ČR jsou tyto osoby stále odkázané na institut registrovaného partnerství: „LGBTI+ páry tak jsou v ČR poměrně významně znevýhodněny,“ stojí v dokumentu vládní strategie.

Návrh zákonů vedoucích k uzákonění manželství homosexuálů začali poslanci v prvním v prvním čtení projednávat na své schůzi již dnes. Tzv. manželství pro všechny navrhla skupina poslanců v čele s poslankyní za ANO11 Radkou Maxovou už v roce 2018. Pak se k diskusi vrátila ještě předloni v březnu. Následné snahy o pokračování projednávání těchto poslaneckých novel nebyly úspěšné.

Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) podotkl, že je známo, že žádný z návrhů nemá ve Sněmovně většinu. Proto se předlohy podle něho neprojednávaly. „Teď si tady hrajeme na nějakou kulturní válku,“ řekl Benda, který s manželstvím párů stejného pohlaví nesouhlasí.

Okamura by raději skočil z okna

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že hnutí nemá nic proti registrovanému partnerství ani proti homosexuálům. „Ale manželství je prostě svazek muže a ženy,“ řekl. Záležitost podle něho rozděluje společnost a jde o „spor mezi zdravým rozumem a pseudoliberálním nihilismem“. „Já jsem část dětství v dětském domově vyrůstal. A můžu vám říct, že kdyby mě jako malého kluka adoptoval stejnopohlavní pár, tak radši skočím z okna. Já chtěl mít vždy maminku a tatínka,“ uvedl.

O totální destrukci pojmu manželství mluvila v souvislosti se snahou uzákonit homosexuální svazky nezařazená Ivana Nevludová, podle ní je požaduje hrstka hlasitých aktivistů. „Chceme nadále mluvit o matce a otci, nebo o rodiči číslo 1 a číslo 2?,“ tázala se.

„Stavíme se na stranu stabilní rodiny definované jako táta, máma a děti,“ uvedl hlavní autor navrhované ústavní ochrany manželství jako svazku muže a ženy Marek Výborný z KDU-ČSL. Manželství není podle něho právem a jeho účelem není ošetřit vztah dvou lidí, kteří se mají rádi. „Nevedeme debatu o právu menšin, vedeme debatu o hodnotách,“ dodal.

„Opakujete znovu a znovu projevy od začátku,“ komentovala diskusi podporovatelka manželství stejnopohlavních párů Barbora Kořanová z ANO. Podle Jiřího Dolejše (KSČM) už bylo debat dost. „Pozice jsou prostě dané, a pokud se neposuneme, tak to vypadá, že tečku za návrhem někdo nechce udělat,“ míní. Podotkl, že času je do konce volebního období málo.

Rovnou manželství, nikoli dílčí změny

Vládní strategický dokument však počítá se změnami v uspořádání společenských a mezilidských vztazích až od června příštího roku v gesci ministerstva spravedlnosti. V tomto termínu by měla být předložena změna občanského zákoníků a dalších zákonů „uzákoňující manželství pro stejnopohlavní páry“ a na ni navazující změny pak budou pokračovat.

Zamýšlené opatření zní takto: „Na základě změny občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů bude umožněno také párům stejného pohlaví vstupovat do manželství tak jak dnes existuje, tj. se všemi právy a povinnostmi. Manželství je efektivním řešením pro spoustu překážek a problémů, kterým v této chvíli LGBTI+ lidé v rodinném životě čelí. Právě z toho důvodu strategie preferuje tuto cestu, a nikoliv cestou jednotlivých změn.

Nejen přiosvojení, ale společné osvojení cizího dítěte

Takto vzniklé rodiny by podle vládního plánu měly mít stejné postavení, stejná práva i povinnosti jako všechny rodiny a jejich děti by měly mít stejnou péči i práva jako všechny děti. „České právo však rodiny tvořené páry stejného pohlaví fakticky neuznává, jakkoliv podle odhadů z roku 2011 v těchto rodinách v ČR tehdy žilo nejméně 1 000 dětí,“ stojí v dokumentu. „Možnosti vzniku rodiny s dětmi jsou i u stejnopohlavních párů různé. Jednou z nich je např. osvojení. V současnosti může dítě v registrovaném partnerství osvojit pouze jeden z partnerů jako jediný rodič,“ vysvětluje se v dokumentu.

Také tento problém by měl být legislativně vyřešen do konce příštího roku v gesci ministerstva spravedlnosti a ministerstva práce a sociálních věcí. „Opatření: Umožnit registrovaným partnerům osvojení dětí stejně jako manželům. Změnou příslušných právních předpisů je třeba umožnit registrovaným párům umožnit jak tzv. přiosvojení, tj. možnost osvojit biologické dítě partnera/partnerky, tak také společné osvojení cizího dítěte a narovnat tak práva stejnopohlavních rodin s rodinami různopohlavními,“ stojí doslova v dokumentu.

K tomu by se do konce roku 2022 měla přidat možnost uznávat rodičovství vzniklá podle zákonů cizích států: „Rodičovství vzniklé a uznané v zahraničí bude uznáno v ČR, neboť je v zájmu dítěte vždy rodiče mít než jej nemít. Soudy by tak měly maximálně respektovat legálně vzniklé a existují rodičovství a uznávat příslušná cizí rozhodnutí. Státní orgány jako matriky a další by měly činit kroky k praktickému uplatnění všech forem rodičovství v ČR,“ uvádí se k opatření v dokumentu.

Partnerka matky se automaticky stane právním rodičem

Dalším způsobem, jak mohou vznikat homosexuální rodiny, je umělé oplodnění, jenže tento způsob vzniku rodiny stát uznává jen u neplodných párů mužů a žen: „V současnosti oficiálně zákon umělé oplodnění umožňuje jen různopohlavnímu neplodnému páru muže a ženy. Muž, který udělí souhlas s umělým oplodněním ženy, se pak právně považuje za otce takto zplozeného dítěte. Nicméně tato právní domněnka se nemusí automaticky shodovat s praktickým rodinným uspořádáním v životě dítěte, pokud jej vychovávají primárně dvě ženy,“ vysvětluje dokument.

„Muž, který udělil k umělému oplodnění souhlas, je sice rodičem z právního hlediska se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi, ale nemusí být rodičem z hlediska sociálního. Naopak partnerka biologické matky, která dítě fakticky vychovává, má vůči němu sice povinnosti péče a podílu na výchově, ale žádná práva, která by mohla vykonávat v každodenním životě rodiny v prospěch dítěte. Opět je pak v zájmu dítěte právní a sociální realitu co nejvíce sblížit,“ stojí dále ve vládní strategii.

Proto vláda navrhuje další opatření: „V souladu s nejlepším zájmem dítěte je, aby se jeho rodinné vztahy shodovaly s každodenní realitou, a nikoliv s abstraktními právními domněnkami. Proto bude umožněno umělé oplodnění i ženám, které žijí v páru s ženou, aby tak bylo podpořeno jejich rodičovství a jejich dětem byly zajištěny vhodné podmínky ke stabilnímu rozvoji. Partnerka matky, která k oplodnění dá souhlas, se také automaticky stane právním rodičem narozeného dítěte podobně jako mužský partner matky.“

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY