Pátek, 18. června, 2021

FAÚ: Někteří podnikatelé pochopili Covid-19 jako otevření nového trhu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Činnost Finančního a analytického úřadu (FAÚ) loni významně ovlivnil vývoj spojený s Covid-19. FAÚ zjistil, že podnikatelé vývoj pochopili jako otevření nového trhu. Ze zahraničí nakupovali ochranné prostředky, které prodávali za mnohonásobně vyšší cenu. Konkrétní osoba například nabízela roušku za 100 Kč. Vznikly firmy na vylákání kompenzačních bonusů z finanční správy. Vyplývá to z Výroční zprávy FAÚ za rok 2020.

Podle Finančního a analytického úřadu byl rok 2020 ve „všech oborech lidské činnosti především rokem anticovidových opatření“. Analytická činnost FAÚ tuto situaci reflektovala především nárůstem detekovaných podezřelých obchodů. „Jednalo se zejména o různé formy podvodného prodeje zdravotnického materiálu a zneužití státní podpory. Zjištěn byl rovněž vyšší výskyt kyberkriminality a trestná činnost související s tíživou životní situací (lichva, úpadkové delikty),“ uvádí ve Výroční zprávě Finanční a analytický úřad.

To se promítlo i do modelových případů popsaných ve Výroční zprávě. V kapitole „Smršť ochranných pomůcek“: “Celosvětově rozšířená pandemie koronaviru se všemi svými mutacemi dopadla v roce 2020 i na Česko a přinesla s sebou řadu nových výzev v oblastech ochrany obyvatel, rozhodování o udržitelnosti ekonomiky i zachování alespoň určité kvality soužití společnosti. Šetření oznámení podezřelých obchodů se týkalo i některých podnikatelů původem z Asie, nyní již rezidentů v České republice,“ popisuje situaci Výroční zpráva.

Dováželi z Německa i Turecka, prodávali do domovů seniorů

 „Ti si nové výzvy překládali jako ,nové možnosti´ využívajíc přitom společenské poptávky po ochranných prostředcích (roušky, respirátory, ochranné rukavice i jednorázové obleky), poptávka reflektovala i masívní působení leckdy zavádějící reklamy a nevyváženého informačního zpravodajství. Ochranné prostředky nakupované v zahraničí (např. Turecko, Španělsko, SRN) byly opakovaně prodávány za násobky pořizovacích cen českým subjektům, včetně e-shopů a domovů pro seniory, významná část směřovala na Slovensko. Zboží zpravidla nemělo EU certifikaci,“ shrnuje znaky těchto obchodů zpráva FAÚ.

Čím se stali tito obchodníci podezřelými? „Skokové nárůsty obratů, daňové odvody neodpovídající reálným obratům, vysoký podíl hotovostních obratů, neodpovídající celní výkazy, neochota spolupracovat s bankami provádějícími zákonnou kontrolu klientů a chyby v předkládaných fakturačních dokumentech, vedly k poskytnutí relevantních informací orgánům Finanční a Celní správy České republiky i dalším příslušným institucím,“ uvádí společné atributy Výroční zpráva.

Osoba nabízela roušku za 100 Kč, lidé poslali padesát tisíc

Jak bylo snadné přijít k penězům kvůli mimořádné poptávce lidí po rouškách, ilustruje případ fyzické osoby v kapitole „Zneužití koronakrize“. „Fyzická osoba využila na jaře 2020 vypuknutí koronavirové krize a celonárodní poptávky po zdravotnických rouškách a v průběhu necelých tří dnů získala na svůj účet cca 50 000 Kč na základě příslibu dodání roušek, který prezentovala na k tomuto účelu vytvořených internetových stránkách, které budily zdání standardního e-shopu,“ popisuje další případ Výroční zpráva.

„Cena za jednu roušku byla v té době osobou stanovena na 100 Kč. Díky rychlé spolupráci FAÚ, Policie ČR a banky, ve které byl veden podvodný účet, bylo podvodné jednání rychle odhaleno a podvodně získané peněžní prostředky byly zajištěny dříve, než je pachatel stihl použít pro svou potřebu,“ stojí doslova v dokumentu FAÚ.

Firmy vylákaly státní bonusy prostřednictvím OSVČ

Někteří lidé uchopili jako výzvu i státem vyplácené náhrady, vyplývá z kapitoly „Výhodné kompenzační bonusy“.

„FAÚ podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, případně zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, přičemž část jednání byla spáchána v době vládou České republiky vyhlášeného nouzového stavu. Nelegálního jednání se měly dopustit dvě české obchodní společnosti, které neoprávněně jménem třetích OSVČ, většinou vietnamské národnosti, vylákaly od příslušných Finančních úřadů napříč Českou republikou platby kompenzačních bonusů pro podnikatele, čímž byla České republice způsobena značná škoda v celkové výši 1 665 800 Kč,“ popisuje zpráva případy.

Věc stále šetří orgány činné v trestním řízení a FAÚ s nimi nadstandardně spolupracuje i v rámci další vlny výplaty kompenzačních bonusů, dodává Úřad.

V roce 2020 FAÚ obdržel celkem 4 860 podnětů k zahájení šetření. Oproti předchozím rokům (2019 –3 954, 2018 – 4 028) se jedná o výrazný nárůst. Důvody tohoto jevu jsou vícedimenzionální, zejména se jedná o důsledky nárůstu spektra povinných osob a dále o zvýšenou reportní aktivitu některých sektorů povinných osob, především sektoru bankovního, uvádí FAÚ ve zprávě.

FAÚ podal 426 trestních oznámení, z tohoto počtu bylo 261 trestních oznámení se zajištěním finančních prostředků. FAÚ poskytl v průběhu roku 2020 Policii ČR celkem 391 dalších informací významných pro výkon její činnosti

Hlavní úkol FAÚ: Terorismus, zbraně, praní peněz

Finanční a analytický úřad je správní úřad s funkcí zpravodajské jednotky analyzující bankovní transakce a obchody kvůli podezření z praní špinavých peněz a terorismu. Podle zákona mají tzv. povinné osoby povinnost všechny tyto obchody a klienty hlásit stejně jako musí být vedena evidence bankovních účtů. Podle návrhu má být evidence rozšířena o elektronické peníze, jak Česká justice dříve informovala.

„FAÚ je po celou dobu své existence hlavním gestorem opatření zaměřených na prevenci a boj proti praní peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení v České republice. Pro analytickou činnost je klíčový pojem podezřelý obchod. Detekcí podezřelých obchodů jsou na základě zákonné úpravy pověřeny povinné osoby, tedy zejména banky a další finanční instituce, ale i celá řada jiných zákonem vymezených subjektů,“ uvádí o sobě úřad ve zprávě.

Pro analytiky FAÚ tedy zjevně nešlo o běžný rok. „Z pozice ředitele bych rád poděkoval všem pracovníkům Finančního analytického úřadu za kvalitně odvedenou práci a neustále projevované nadšení pro ni, bez kterého se tato práce nedá zvládat. Obzvlášť v současné situaci, kdy kompletní naši činnost ovlivňoval téměř po celý rok vývoj spojený s pandemií COVID-19,“ vzkázal jim ve Výroční zprávě ředitel FAÚ Libor Kazda.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY