Pondělí, 2. srpna, 2021

Uznávání cizozemských osvojení u homosexuálů neumožnil po ÚS ani Nejvyšší soud

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Čech a cizinec, kteří ve Spojených státech společně osvojili děti a usilovali o uznání cizozemského rozhodnutí českou justicí, neuspěli po Ústavním soudu ani u Nejvyššího. Jejich dovolání odmítl právě s odkazem na lednový nález ústavních soudců, kteří tehdy zamítli návrh na zrušení několika slov v zákoně o mezinárodním právu soukromém. V Česku si registrovaní partneři stejného pohlaví dítě společně osvojit nemohou. Rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) je dostupné na úřední desce.

Návrh na provedení škrtu v zákoně podal k Ústavnímu soudu (ÚS) před časem Krajský soud v Praze. Krátce po po zamítavém nálezu krajský soud žalobu obou mužů zamítl, stejně jako předtím Okresní soud v Nymburce. Muži reagovali dovoláním k NS.

Poukazovali na komplikace, které neuznání cizozemského rozhodnutí přináší, například při společných cestách rodiny do Česka. Děti, přestože jsou fakticky rodinnými příslušníky českého občana, se nebudou moci účastnit veřejného zdravotního pojištění, neměly by v případě jeho smrti nárok na sirotčí důchod, nevztahovala by se na ně daňová zvýhodnění a mohly by být zpochybňovány i jejich dědické nároky.

NS ale konstatoval, že je vázaný názorem ústavních soudců a nemůže rozhodnout v rozporu s jejich stanoviskem. „K posouzení ústavnosti zákonů je povolán právě ÚS, přičemž dospěl-li v projednávané věci k závěru, že zákonná úprava protiústavní není, nezbývá obecným soudům, než toto stanovisko respektovat a být zákonem vázán,“ stojí v usnesení.

Nemožnost osvojení pro registrované

V Česku si registrovaní partneři nemohou společně osvojit dítě, přestože individuální osvojení je teoreticky možné. Právní úprava preferuje manželské páry.

„Smí-li zákonodárce stanovit pravidla pro osvojování, zásadně také může bránit tomu, aby tato pravidla byla ‚obcházena‘ prostřednictvím zahraniční právní úpravy, tedy osvojováním českých občanů či českými občany v jiném státě (a to obcházena nikoli pouze účelově, nýbrž např. i v důsledku toho, že případní osvojitelé v zahraničí nějakou dobu žijí),“ stojí v lednovém nálezu ÚS. Záležitosti rodiny, manželství či vztahů mezi dospělými a dětmi by měly podle ÚS řešit primárně jednotlivé státy na základě společenské diskuse.

Aktéry případu jsou registrovaní partneři, Čech a občan Trinidadu a Tobaga, kteří žijí ve Spojených státech. Rozhodnutím soudu v New Jersey osvojili dvě děti s americkým občanstvím.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY