Středa, 29. září, 2021

Zásah vlády do výběru soudce ESLP hrozí mezinárodní ostudou, varuje ministerstvo

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) předložilo vládě přepracovaný návrh na schválení kandidátů na soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). V materiálu se varuje před zásahem do již proběhlého výběrového řízení, neboť by to znamenalo riziko odmítnutí nového kandidáta a s tím související „citelné nepříznivé důsledky na mezinárodní úrovni“.

Česká vláda stále neschválila kandidáty na soudce ESLP, přestože již loni proběhlo výběrové řízení, které se uskutečnilo podle vládou schválených pravidel. Ty vláda přijala bez připomínek v červnu minulého roku, do konce září se na MSp sešlo sedm přihlášek a komise z nich v listopadu vybrala tři kandidáty a dva náhradníky.

V komisi, které předsedala ministryně Benešová, byli členy místopředsedkyně Ústavního soudu Milada Tomková, veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec, předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy, místopředsedkyně České advokátní komory Monika Novotná, děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík, náměstkyně Ministerstva zahraničních věcí a vládní zmocněnec pro zastupování ČR u ESLP.

Půl roku pak trvalo, než se vůbec schvalování listiny dostalo na program jednání vlády, ačkoliv byla ministryní Benešovou s předstihem vládě předložena. A minulý týden pak vláda projednávání překvapivě přerušila s tím, že bylo ministryni Benešové uloženo, aby materiál dopracovala. Nebylo však úplně jasné, z jakého důvodu.

Ministři vlády ČR Foto: Úřad vlády

Otázka souladu s Úmluvou

Nyní je zřejmé, že tím důvodem byla opravdu úvaha některých členů vlády, že by mohlo být výběrové řízení zrušeno, jak o tom informovala Česká justice. „Podle informací, které jsme obdrželi, vyvstala na schůzi vlády dne 14. června 2021 otázka souladu pravidel, jimiž se řídí výběrové řízení, s Evropskou úmluvou o lidských právech, jakož i otázka transparentnosti výběrového řízení, které probíhalo od léta 2020,“ uvádí se v aktuálním, dopracovaném materiálu MSp pro vládu.

„Kandidátní listina byla předložena Poradnímu panelu Výboru ministrů pro kandidáty na soudce ESLP i s překladem pravidel. Panel neměl ani ke trojici kandidátů, ani k pravidlům výběrového řízení žádné připomínky. Ostatně ani vláda, která pravidla sama schválila a jíž byly výsledky výběrového řízení předloženy pro informaci před odesláním kandidátní listiny Poradnímu panelu, neměla žádné připomínky ani ke kandidátům, ani k výběrovému řízení,“ upozorňuje MSp vládu.

Podle MSp reálně hrozí, že pokud byl se vláda nedržela schválených pravidel a zasáhla do již probíhajícího procesu, aniž by proto byl adekvátní důvod, mohlo by dojít k odmítnutí takto schválené kandidátky. A poukázalo na příklad Polska, jehož návrh byl z těchto důvodu odmítnut.

„Za těchto okolností by zásah vlády do výběru kandidátů realizovaného na základě předem stanoveného ustáleného postupu představoval reálné riziko odmítnutí kandidátní listiny Parlamentním shromážděním, které by s sebou neslo citelné nepříznivé důsledky na mezinárodní úrovni,“ varuje ministerstvo.

V předloženém materiálu se dále popisuje, jak probíhalo výběrové řízení. V prvním kole získali nejvyšší stejný počet bodů z kandidátů ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon. Do druhého kola pak postoupili soudce Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. V druhém kole pak Langášek získal dvojnásobný počet hlasů oproti Zemanovi, který se tak stal náhradníkem.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY