Středa, 19. ledna, 2022

Meziročně stoupl počet manželských či předmanželských smluv o více než 500

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Během prvních šesti měsíců tohoto roku podepsalo u notáře manželskou či předmanželskou smlouvu 5 316 párů. Meziročně tak stoupl počet smluv o více než 500. Notářská komora ČR vede statistiku úprav majetkového režimu manželů od roku 2014 a během loňského pandemického roku poprvé zaznamenala pokles počtu sepisů.

Celkový počet smluv upravujících manželský majetkový režim zahrnuje jak předmanželské smlouvy, které si lidé sjednávají před uzavřením manželství, tak manželské smlouvy podepsané již sezdaným párem. Mezi zájemci jsou také rozvedení lidé, kteří vstupují do dalšího manželství. Smlouvu s novým partnerem většinou podepisují na základě špatné zkušenosti s dělením majetku po předešlém vztahu, kdy smlouvy neměli. Výjimkou nejsou ani ti, kdo chtějí prostřednictvím úpravy manželského majetkového režimu zajistit majetek pro své děti z minulého vztahu.

„Zájem o manželské a předmanželské smlouvy poprvé mírně klesl v loňském roce, kdy lidé z pochopitelných důvodů rušili plánované svatby. Letos se situace změnila a za první půlrok jsme tak zaznamenali meziroční zvýšení zájmu. Předpokládáme proto, že se postupně vrátíme k situaci před pandemií, protože ochrana majetku formou úpravy manželského majetkového režimu je podle statistiky Notářské komory pro občany velmi důležitá. Málokdo už bere manželskou smlouvu jako projev nedůvěry,“ říká prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer.

Smlouvou upravující majetkové poměry manželů, kterou může v Česku zájemcům sepsat výhradně notář, se lze ochránit před odpovědností za partnerovy dluhy. Ať už o nich manželé již vědí, nebo mají teprve vzniknout. Smlouvou lze také určit, zda budou manželé nabývat po svatbě majetek dohromady, nebo se ze společného jmění něco vyloučí. Využít ji mohou i v případech, kdy jeden z manželů začíná podnikat a nechce riskovat, že případný krach ovlivní finanční situaci celé rodiny včetně dětí. Manželská smlouva totiž jasně stanovuje, kdo vlastní konkrétní část majetku, a je nadřazena zákonnému režimu společného jmění manželů.

RokPočet uzavřených manželských smluv
20147 612
20158 814
20169 795
201710 188
201810 631
201910 891
202010 581 (1H 4 735)
1H 20215 316

Zdroj: Notářská komora ČR

(chys)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY