Středa, 29. září, 2021

Nejvyšší soud bude řešit stíhání soudkyně podezřelé z šíření covidu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší soud (NS) bude rozhodovat, zda bude nutné v případě plzeňské soudkyně, která je podezřelá z údajného šíření nakažlivé choroby COVID, požádat o souhlas s případným trestním stíháním prezidenta republiky. Informaci České justice, že se státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Domažlicích (OSZ) se na NS obrátil, potvrdil dnes mluvčí NS Petr Tomíček.

„Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Domažlicích navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 10 odst. 2 trestního řádu rozhodl, zda je podezřelá soudkyně KS v Plzni vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, a zda je nutno postupovat ve smyslu § 76 zákona o soudech a soudcích, a požádat o souhlas s jejím trestním stíháním prezidenta republiky,“ uvedl pro Českou justici Tomíček.

Tomíček upřesnil, že o návrhu bude rozhodovat senát č. 5 trestního kolegia NS, kterému předsedá Blanka Roušalová.

Soudkyni Krajského soudu v Plzni (KS) Simonu Kubouškovou, která je zároveň pověřena místopředsednickou funkcí pro trestní úsek tohoto soudu, původně začala policie stíhat pro podezření z šíření nakažlivé choroby. Usnesení však zrušil vedoucí OSZ v Domažlicích, neboť zjistil, že tak učinila bez vyžádání souhlasu prezidenta republiky a v době, kdy dozorová státní zástupkyně čerpala dovolenou.

„Přezkumem spisového materiálu jsem zjistil, že o souhlas nebyl prezident republiky žádán, proto bylo dnešní dne usnesení o zahájení trestního stihání jako nezákonné zrušeno, když dozorující státní zástupkyně čerpá řádnou dovolenou. Dále bude zvážen postup podle § 10 odst. 2 trestního řádu ve vztahu k nutnosti udělení souhlasu k trestnímu stíhání,“ sdělil České justici v polovině srpna vedoucí státní zástupce OSZ v Domažlicích Josef Vojta.

Souhlas prezidenta republiky se stíháním soudce je vyžadován tehdy, spáchá-li trestný čin spojený s výkonem funkce soudce. Je tak hraniční otázkou, zda je v tomto případě nutné o souhlas žádat či nikoliv.

Budova plzeňského krajského soudu Foto: Eva Paseková

Jevila známky nachlazení

Soudkyně Kuboušková se totiž měla po řádném ukončení nařízené karantény dostavit na jednání senátu KS, přičemž měla jevit známky nachlazení. Toho si všimla její kolegyně v senátu Ivana Růžičková, která měla také podat trestní oznámení.

Pravděpodobně z toho důvodu, že manžel soudkyně Růžičkové vykonává funkci státního zástupce OSZ Plzeň-město, které by jinak bylo příslušné výkonem dozoru, byla věc delegována Krajským státním zastupitelstvím v Plzni na OSZ v Domažlicích.

„Neučinila žádné kroky k tomu, aby si před nástupem do zaměstnání ověřila svou bezinfekčnost. Svého jednání se dopustila v době exponenciálně rostoucí epidemie nemoci v České republice, kdy byly přetížené nemocniční kapacity,“ uvádí se v obvinění, o kterém informoval deník Právo.

„Nic jsem neporušila. Nikoho jsem nenakazila, nikdo kvůli mně neumřel. Postup policie mě překvapil, budu se bránit,“ reagovala soudkyně Kuboušková pro deník Právo.

Pochybnosti o vyšetřování vyjádřil předseda KS v Plzni Alexandr Krysl.

„Ve věci nemíním jakkoli zasahovat do průběhu vyšetřování ani rozvíjet již projevenou kritiku. Je na policii a státním zastupitelství, aby dokázali obhájit zákonnost a ústavnost svého postupu. Doufám, že pokud se nepodaří vyvrátit veškeré pochybnosti o objektivnosti vedení trestního stíhání, jsou příslušní vedoucí představitelé připraveni přijmout osobní odpovědnost za to, kam věc dospěla. Nepřípustný zásah do nezávislosti justice by byl špatným signálem pro každého z nás,“ uvedl pro Českou justici Krysl.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY