Středa, 29. září, 2021

Policisté i civilní zaměstnanci policie dostali dva dny volna za očkování

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Z rozkazu policejního prezidenta mohou požádat o dva dny volna za očkování policisté ve služebním poměru i civilní zaměstnanci Policie ČR, a to bez ohledu na počet dávek. Služební i pracovní volno musí být vyčerpáno do 31. prosince 2021, požádat lze i zpětně Někteří se přesto očkovat nenechají.

Aktuálně o výsledku vyjednávání ohledně volna na očkování informují policejní odbory. Od začátku srpna byla řešena forma, jakou je možné dny volna policistům a zaměstnancům Policie ČR za očkování udělit. To se nyní podařilo vyjednat. Počet příslušníků Policie České republiky byl k 1. únoru 2020 celkem 40 226 osob, asi jedenáct tisíc z nich jsou zaměstnanci.

Podle čerstvé informace Nezávislého odborového svazu Policie ČR vydal policejní prezident 25. srpna pokyny k udělení volna rozkazem prezidenta. O dva dny volna za očkování budou moci požádat policisté i zaměstnanci, kteří se teprve nechají očkovat stejně jako ti, kteří už jsou očkováni. Žádost o udělení volna je v tomto případě nutné podložit očkovacím certifikátem. O volno se žádá interním formulářem po první dávce.

Snad se kraje neodchýlí od rozkazu

„U příslušníků jde o služební volno s poskytnutím služebního příjmu, zatímco u zaměstnanců o pracovní volno, za jehož poskytnutí se plat nekrátí. V obou případech uvedený rozkaz nevylučuje, aby žadatel volno čerpal najednou či po jednotlivých dnech,“ vysvětluje v aktuální informaci první místopředseda odborů Milan Synek.

Volno bude upravováno interními akty jednotlivých krajských ředitelstvích. „Nicméně lze předpokládat, že se nebude odchylovat od předmětného rozkazu,“ věří místopředseda odborů.

Není to povinnost, také lze volno nečerpat

Zatímco u policistů – příslušníků půjde právně o překážku v práci, u zaměstnanců se bude jednat o indispoziční volno. „Policistům a policistkám bude udělováno toto volno ve smyslu překážek na straně bezpečnostního sboru podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostního sboru, zatímco zaměstnanci Policie ČR ho budou čerpat na základě dodatku příslušné kolektivní smlouvy,“ připomíná vývoj vyjednávání Milan Synek.

Jak dále upozorňuje Milan Synek, volno je nutné vyčerpat do konce roku, poté nárok zaniká. „To především u příslušníků, neboť jim může být udělení tohoto volna odmítnuto, pokud tomu brání důležitý zájem služby a takový příslušník pak bude muset žádat o toto volno znovu na jinou dobu. Jde přitom o možnost, a ne povinnost takové volno požadovat, tedy pokud to tak žadatel chce, může vyčerpat pouze jeden den nebo nárok na toto volno nemusí uplatnit vůbec,“ uvádí k tomu Synek.

3% se očkovat nenechají

Povinnost není požadovat volno na očkování, a ani samotné očkování není povinné. Jak vyplývá z ankety pod oznámením, 90% hlasujících bude volno za očkování požadovat. Pro tuto možnost hlasovalo k pondělku 30. srpna 2021 celkem 141 lidí. Naopak 6% (10 hlasů) hlasujících volno požadovat nebude. Celkem 3% procenta (5 hlasů) zvolilo možnost „Očkovat se nenechám“.

Výsledky ankety jsou zde.


Podle usnesení vlády měli dostat očkovací volno všichni státní úředníci, jenže policisté, vojáci, hasiči nebo zaměstnanci vězeňské služby jsou lidé ve zvláštním služebním poměru, který nese rozdílnosti od zákoníku práce.

Jak Česká justice již dříve informovala, nově dva dny volna za očkování po již dříve zavedeném kovidovém volnu na péči o rodinné příslušníky, byly vojákům a vojákyním uděleny vyhláškou.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY