Středa, 29. září, 2021

Vojáci dostanou dva dny volna za očkování, dříve očkovaní ho mohou vybrat zpětně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vojáci z povolání dostanou dva dny služebního volna za očkování. Ministerstvo obrany to navrhlo v novele vyhlášky o služebním volnu v souvislosti s mimořádnými opatřeními v pandemii. Nyní mají vojáci nárok na pandemické volno na péči o děti nebo členy domácnosti v lockdownu, se kterým vyhláška z března 2020 počítá i pro letošek

Vojáci si nově budou moci vybrat za očkování buď dva dny vcelku nebo dvakrát po jednom dni, a to v závislosti na typu očkovacího schématu.

Služební volno se poskytne v rozsahu 2 dnů v případě jednodávkového schématu očkování podle souhrnu údajů o léčivém přípravku, a nebo v rozsahu 1 dne za každou vojákovi aplikovanou dávku v případě vícedávkového schématu očkování podle souhrnu údajů o léčivém přípravku,, uvádí se v §1, odst. 4, o který má být vyhláška rozšířena.

Tento benefit zahrnuje všechny vojáky z povolání včetně těch, kteří už byli očkováni před nabytím účinnosti vyhlášky. „Služební volno podle § 1 odst. 4 se poskytne i vojákům, kteří byli očkováni proti onemocnění COVID-19 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,“ stojí v dalším ustanovení návrhu vyhlášky.

Volno proti certifikátu

Očkování budou muset profesionální vojáci doložit: „Zaměstnanec doloží skutečnost, že se podrobil danému očkování národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování,“ uvádí k tomu důvodová zpráva

Přestože dva dny volna zaměstnancům státní správy za očkování schválila usnesením vláda, pro vojáky z povolání neplatí a situace musí být řešena novelou vyhlášky. „Na vojáky z povolání se ustanovení kolektivních smluv o poskytování indispozičního volna nevztahuje. Z tohoto důvodu se navrhuje poskytnutí služebního volna formou úpravy dané vyhlášky, aby bylo možné aplikovat alespoň obdobně dané usnesení vlády na vojáky z povolání,“ uvádí důvodová zpráva.

Motivace k žádoucí proočkovanosti

Vyhláška o služebním volnu v souvislosti s mimořádnými opatřeními v pandemii z března 2020 zavedla volno pro vojáky, ale konkrétně volno za očkování neobsahovala. Stát má však zájem, aby se vojáci očkovali: „Přitom se zřetelem na potřebné dosažení žádoucí míry ,proočkovanosti´ všech státních zaměstnanců je vhodné motivovat k účasti na očkování i vojáky z povolání, obdobně jako ostatní zaměstnance rezortu Ministerstva obrany,“ vysvětluje k tomu důvodová zpráva.

Naopak loňská vyhláška zavedla pro vojáky z povolání služební volno na péči o děti nebo blízké osoby z domácnosti či osamělé vojáky s dětmi v případě lockdownu, jak Česká justice už dříve informovala.

Vyhláška z března 2020 byla konstruována jako časově neomezená, protože ministerstvo obrany počítalo s pokračováním lockdownu i v roce 2021.

Služební volno za očkování se ovšem týká pouze roku 2021. Platnost volna za očkování pouze pro rok 2021 tato vyhláška, která nabyde účinnosti ihned po zveřejnění v rejstříku, přímo uvádí.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY