Úterý, 16. srpna, 2022

Prohlídky advokátů při vstupu do soudní budovy by měly v lednu skončit

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Plošné prohlídky všech advokátů při vstupu do soudních budov by měly od ledna příštího roku skončit. Nové znění zákona o soudech a soudcích uvádí, že k prohlídkám by mělo docházet pouze v „jednotlivých odůvodněných případech“. Česká advokátní komora (ČAK) v minulosti několikrát upozornila na případy, kdy byly prohlídky advokátů provedeny nedůstojně a právníci si například kvůli sundávání opasku museli přidržovat padající kalhoty. Státní zástupci přitom smí do budovy vstupovat bez prohlídek.

Největším problémem bylo, že praxe u jednotlivých soudů nebyla sjednocená. Zatímco někde tedy advokáti procházeli bez prohlídek, jinde byla lustrace velice důkladná.  Česká justice dříve informovala například o případu advokáta Radka Ondruše. Ten byl nucen ve vchodu do budovy Okresního soudu v Jihlavě k tomu, aby kvůli sponě u opasku vytáhl opasek z kalhot. Nepomohlo ani to, když chtěl, aby mu opasek projela justiční stráž skenerem, ani nabídka, že si jej sundá v místnosti Justiční stráže. Jindy si advokáti museli zouvat boty, advokátka si zase musela například sundat sponu z vlasů.

ČAK opakovaně upozorňovala, že advokáti vystupují v soudních procesech jako nedílná součást justičního systému a tím napomáhají realizovat právo účastníka soudního řízení, jímž je právo na spravedlivý proces. 

Od 1. ledna 2022 nabude účinnosti novelizace § 7 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. „Toto nové, a z pohledu advokacie významné ustanovení by po letech méně či více úspěšných intervencí konečně mělo v rámci České republiky odstranit nedůstojné prohlídky advokátů při vstupech do soudních budov a odstranění nerovností justice v přístupu ke státním zástupcům na straně jedné a advokátům na straně druhé,“ upozornil Advokátní deník.

Stávající znění: „Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle odstavce 1. Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu jinak“ bude nově doplněno o text „v jednotlivých odůvodněných případech“umístěný za slova „nestanoví-li předseda příslušného soudu“.

Nové znění § 7 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, tedy bude znít takto:

„Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle odstavce 1. Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu v jednotlivých odůvodněných případech jinak.“

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY