Pondělí, 4. července, 2022

Iveta Chmielová Dalajková: Personalistika ve veřejném sektoru nemůže podléhat náladám

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na knižní trh se dostává publikace „Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru“ od nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Právní monografie Ivety Chmielové Dalajkové je unikátní tím, že poprvé mapuje oblast řízení lidských zdrojů ve veřejné správě komplexnějším způsobem, a navíc populární formou.

„Mojí snahou je představit veřejnosti, personalistům, ale hlavně lidem, kteří zvažují práci pro stát, že práce je motivující a se vší vážností důležitá a potřebuje řadu šikovných a vzdělaných lidí,“ uvedla Chmielová k vydání knihy. Čtenáři přibližuje oblast náboru zaměstnanců, odměňování, vzdělávání a rozvoje, služebního hodnocení, odměňování, kárné odpovědnosti a benefitů.

O benefitech, resp. výsluhách příslušníků bezpečnostních sborů se nedávno vedly politické diskuse a Česká justice o nich informovala. Pro zájemce je obtížné hledat podrobnosti o práci v komentářích k jednotlivým zákonům, a proto je publikace praktickým a uceleným průvodcem pro uchazeče o práci soudce, vojáka nebo příslušníka a dalších.

V nadcházejících týdnech bude představena novela zákona o státní službě, která jistě vyvolá veřejnou diskusi a bude zajímavé sledovat možný odklon od původního záměru a požadavků Evropské unie. Je tedy aktuálním tématem porovnat budoucí novelu zákona o státní službě s představenou personální strategií České republiky a jednotlivých personálních politik popsaných autorkou, která dovozuje personální strategii ČR ze zásad a principů správního práva. V dnešní době, kdy se zájem o veřejný sektor zvyšuje, zejména do armády míří stále více zájemců v důsledku válečného konfliktu vyvolaného ze strany Ruska, si najde publikace své místo u čtenářů, kteří se například zajímají o výhody, které jim z armádního angažmá plynou.

Obal nové publikace Foto: Wolters Kluwer

Symbolické načasování

Bezpečnostní sbory, jejichž činnost bývá zastřena tajemstvím, jsou v publikaci představeny rovněž jako atraktivní zaměstnavatel s celou paletou výhod a jistot. „Dnešní bezpečnostní hrozby vysloveně žádají kvalitní a zapálené uchazeče do ozbrojených složek státu, a proto považuji načasování knihy mj. i za symbolické“ dodala Chmielová.

Předmluvu ke knize napsal Emil Ruffer, diplomat a právník Ministerstva zahraničních věcí, který věří, že „publikace osloví čtenáře a přispěje k veřejné diskusi a pochopení fungování moderního státu s efektivní byrokracií“. Publikace porovnává jednotlivé zákony upravující státně zaměstnanecké poměry a také se věnuje i moderním prvkům personalistiky, kterými jsou například adaptační proces, mobilita ve státním sektoru, popisuje roli manažera, jako klíčovou roli ve státní službě.

Iveta Chmielová Dalajková je nejdéle sloužící personální ředitelkou porevolučního období na Ministerstvu zahraničních věcí. Realizovala osobně přes 10.000 výběrových řízení a personalistiku vyučuje na Masarykově ústavu vyšších studií na Českém vysokém učení technickém.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY