Neděle, 3. července, 2022

Vnitro pracuje na novele zákona o služebním poměru, podněty mohou zaslat i policisté

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Prostřednictvím komise pro přípravu novely zákona o služebním poměru příslušníků zahájilo ministerstvo vnitra veřejně práce na novele. Práce mají trvat dva roky a výstupy komise mají být transparentní. Účelem je předcházet fámám a odchodům příslušníků, policistů a hasičů. Změna zákona je součástí programového prohlášení vlády. Do června mohou anonymně posílat podněty všichni.

Anonymní formulář pro tento účel otevřel aktuálně Nezávislý odborový svaz Policie České republiky. Podle odborů by měl mít každý příslušník možnost navrhnout změnu zákona, který „řídí podstatnou část jeho života“. „Stačí je jen vepsat do vloženého anonymního formuláře a kliknout na tlačítko odeslat. Zaslané informace budou využity pro účely vyjednávání o navrhovaných změnách zákona,“ informují policejní odbory.

Formulář pro připomínky příslušníků je zde.

Výzvě k zasílání podnětů od samotných příslušníků předcházelo na konci dubna jednání mezirezortní komise pod vedením odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra.

Nový služební zákon od roku 2024

Jak vyplývá z informace policejních odborů, komise v dubnu zopakovala, že novela byla avizována v programovém prohlášení vlády, neboť „zákon o služebním poměru obsahuje některé nedostatky, na něž ukazuje aplikační praxe“.

„Vedením ministerstva nebyla stanovena konkrétní zadání, ani jakákoli omezení, a proto byli účastníci jednání komise vyzváni, aby do června 2022 předložili vlastní podněty k novelizaci, které budou následně postupně posuzovány. Ukončení prací komise se předpokládá v roce 2024,“ uvádí se v informaci o jednání komise.

Podle programového prohlášení vlády by novela zákona o služebním poměru měla v roce 2024 vstoupit v účinnost, jak Česká justice již dříve informovala: „Do konce roku 2022 zpracujeme strategické materiály, které napomohou rozvoji a dlouhodobé koncepci bezpečnostních sborů, a s účinností od roku 2024 novelizujeme zákon o služebním poměru bezpečnostních sborů a zákon o GIBS. Odstraníme zbytečnou byrokratickou zátěž,“ stojí v programovém prohlášení.

Obavy o výsluhy se stále vrací

Nezávislý odborový svaz Policie ČR dále připomíná, že sám ministr vnitra několikrát veřejně příslušníky ujistil, že se nezhorší podmínky pro poskytování výsluh. „Práce komise bude transparentní, aby se předešlo zbytečným odchodům příslušníků na základě různých fám o předmětu novelizací. Nutno připomenout, že ministr vnitra opakovaně veřejně prohlásil, že není záměrem novely zhoršit podmínky pro poskytování výsluhových nároků,“ informují policejní odbory.

Právě obavy o výsluhy zaznívaly během lednové diskuse o programu vnitra v poslanecké sněmovně ze strany opozice „Takže první otázka, jaké budou změny u služebního zákona?“ zeptala se například poslankyně za ANO11 Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO a pokračovala vysvětlením obav o odchody policistů kvůli výsluhám: „A mě by zajímalo, co se bude měnit v novele služebního zákona, protože je velký strach u policistů, že se to bude týkat výsluh.“

Rovněž poslanec Drahoslav Ryba za ANO11 zmínil obavy policistů a hasičů: „Já jsem za poslední týden měl několik set ať už telefonátů, nebo dotazů na to, jakým způsobem chce tato vláda do problematiky zákona o služebním poměru zasáhnout a zda chce, případně jak řešit výsluhové nároky. Je to obrovský problém, protože ti příslušníci se opravdu obávají. A hrozí velké odchody od policie i od hasičů,“ uvedl poslanec na jednání sněmovny s žádostí, aby se k tomu ministr vnitra Rakušan vyjádřil.

Ministr vnitra obavy opakovaně vyvrací

Ministr vnitra na lednové schůzi mimo jiné uvedl, že práce na novele na vnitru už probíhají. Uznal rovněž potřebu neustále uklidňovat sbory, co se týče výsluh: „Další záležitost, která byla zmíněna, je zákon o služebním poměru. Tady děkuju panu poslanci Rybovi za tu připomínku, že je potřeba uklidnit sbory. Já je tímto uklidním. My se tady rozhodně nebudeme zabývat, a to jsme ve všech předvolebních prohlášeních řekli, tím, že by někdo rušil výsluhovost. To není záležitostí, není to ten směr, kterým my půjdeme. Takže to je to uklidnění. Já vám děkuju. Určitě bylo na místě ho učinit tímto způsobem veřejně a máte pravdu, že klid ve sborech je určitě velmi, velmi důležitý i v tomto ohledu,“ uvedl doslova ministr.

Podle ministra Rakušana však k zákonu o služebním poměru mají výhrady sami členové bezpečnostních sborů: „Druhá poznámka ovšem je, že sami policisté a sami hasiči, a to víme i z bezpečnostního výboru, kde jsme mnozí z nás seděli v těch předchozích čtyřech letech, mají výhrady k mnohým jednotlivostem, které v zákonu o služebním poměru jsou. Dám několik příkladů z pozice Policie České republiky. Například požadavek na rozvázání hodnostního označení a tarifní třídy, možnost mimořádného povýšení nejlepších bez změny jejich zařazení, změna systému dalších odborných požadavků, změna ustanovení o cestovních náhradách,“ uvedl ministr na veřejném projednávání programového prohlášení vlády letos v lednu.

Česká justice o průběhu debaty informovala v plném rozsahu zde.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY