Neděle, 3. července, 2022

Kolegium předsedů soudů: Zmrazení platů bezdůvodně a bez přínosu postihuje jen určitou skupinu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jmenování nových soudců, platy v justici, zveřejňování soudních rozhodnutí nebo zajištění stáží u vyšších soudů. To byla hlavní témata setkání posledního Kolegia předsedů krajských soudů na začátku června v Ostravě. Předsedové připomínají, že platy v justici jsou podle zákona automaticky vypočítávány podle koeficientu na základě průměrné mzdy. „Zmražení platů představitelů státní moci je proto vnějším zásahem do platového zabezpečení, který postihuje jen určitou skupinu, a to zcela bez jakéhokoliv odůvodnitelného přínosu,“ stojí v zápise z jednání, který má Česká justice k dispozici.

Kolegium proto podporuje narovnání platových poměrů všech představitelů státní moci. „Představitelé státní moci, jejichž platové poměry se řídí zákonem č. 236/1995 Sb., zastávají v hierarchii zaměstnatnců státu exkluzivní pozice, k čemuž by mělo náležet i odpovídající platové ohodnocení,“ uvádí předsedové soudů. Proti dalšímu zmrazení platů se v rozhovoru pro Českou justici nejnověji postavil předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Karel Šimka.

Předsedové krajských soudů dále zdůraznili nutnost zachování možnosti navrhovat ke jmenování do funkce soudce uchazeče, kteří uspěli ve výběrovém řízení a nebyli do funkce soudce jmenováni ve jmenovací etapě bezprostředně navazující na ukončené výběrové řízení (tzv. teorie měšce). Počet míst ve jmenovací etapě by měl odpovídat počtu míst, pro které bylo vypsáno výběrové řízení na soudce.
Na schůzce se podle informací České justice řešily i možné alternativní přístupy ke stanovení počtu soudců. Měly by akcentovat větší míru stability počtu soudců a vycházely by z průměrného počtu obsazených míst v jednotlivých krajích za období posledních 10 let.

Kdo se setkání v Ostravě zúčastnil?

JUDr. Milan Čečotka, předseda Krajského soudu v Brně

JUDr. Lenka Ceplová, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem

JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Mgr. Martina Flanderová, Ph.D., předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích

JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D., předseda Krajského soudu v Hradci Králové

Mgr. Petr Novák, předseda Krajského soudu v Ostravě

JUDr. Věra Oravcová, Ph.D. pověřená zastupováním funkce předsedy Krajského soudu v Plzni

JUDr. Jaroslava Pokorná, předsedkyně Městského soudu v Praze

a jako host JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu

Co se týče zveřejňování soudních rozhodnutí, vidí zástupci jako problematické, že na ně vláda celou problematiku lidově řečeno „hodila“ v rámci projektu „Otevřené vládnutí“. „Tento projekt zavazuje exekutivy států, přičemž v případě ČR pojala vláda realizaci tohoto konceptu tak, že si jej pouze vetkla do národní strategie a celý problém „delegovala“ na soudy, aniž by byl tento projekt na soudech jakkoliv podpořen personálně, provozně, technicky nebo finančně. Zejména nutno poukázat na chybějící nástroj (software) pro anonymizaci soudních rozhodnutí,“ uvádí zápis ze schůzky.
Česká justice tento týden informovala, že Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zveřejňovat rozsudky jen v omezeném rozsahu agend, a navíc ve výrazně anonymizované podobě. Například v trestních věcech by se zveřejňovaly výhradně rozsudky týkající se trestných činů spojených s korupcí.

Kolegium dlouhodobě poukazuje na skutečnost, že zveřejňování soudních rozhodnutí nelze podřadit pod rozhodovací činnost soudů a současně se nejedná o výkon státní správy soudů. Nyní nastaveným systémem zveřejňování soudních rozhodnutí dochází podle předsedů k vynakládání lidských zdrojů a finančních nákladů soudů na agendu, která nespadá pod výkon soudnictví. Agendu by podle soudců mělo převzít Ministerstvo spravedlnosti.

Posledním bodem setkání byla dohoda o stážích soudců na vyšších soudech s ministerstvem spravedlnosti. Vrchní soudy i Nejvyšší soud podle ní projednají svůj záměr oslovit některého ze soudců krajského soudu vždy nejprve s předsedou dotčeného soudu. Realizace stáže se musí projednat včas, aby nebyl ohrožen běžný chod soudu, ze kterého dotyčný dočasně odchází. Soudy také oznámí záměr stáže Ministerstvu spravedlnosti, aby chybějící soudci byli zohledněni ve jmenovacích etapách.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY