Středa, 17. srpna, 2022

Odsouzený právník Palko namítá po Jirsovi podjatost soudců Lichovníka a Uhlíře

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Právník Daniel Palko, který napadl ústavními stížnostmi rozhodování soudů ve své trestní věci, namítá podjatost obou členů senátu, který má řešit otázku podjatosti ústavního soudce Jaromíra Jirsy. Jirsa se podle Palka měl v rozhodování o jeho stížnostech vyloučit, neboť je má pojit dlouholetý přátelský vztah. Během něj si měl Jirsa od Palka například půjčovat peníze. Soudce Jirsa nařčení z podjatosti odmítl a obě rozhodnutí v neprospěch Palka považuje za zákonná.

Právník Daniel Palko, který byl za podvod pravomocně odsouzen k pětiletému nepodmíněnému trestu a minulý rok za asistence policie dodán do výkonu trestu, namítl podjatost dvou členů senátu ÚS, který má řešit jeho ústavní stížnost proti rozhodnutím, v nichž rozhodoval podle něho podjatý soudce Jaromír Jirsa.

Námitky směřuje proti soudcům Tomáši Lichovníkovi a Davidu Uhlířovi.

V případě Lichovníka má Palko za to, že důvodem je jejich letité přátelství. Lichovník i Jirsa stáli oba v čele Soudcovské unie a dnes jsou čestnými prezidenty unie. Palko konkrétně odkazuje na to, že Jirsa sám ve vztahu k Lichovníkovi na možnou podjatost v minulosti poukázal. A to když měl rozhodovat věc, v níž figuroval jako právní zástupce stěžovatele Lichovníkův syn Štěpán. Tehdy namítl možnou objektivní pochybnost o své podjatosti, a to s ohledem na „bližší vztah“ a „letité přátelství“, kterého s Lichovníkem pojí.

Ústavní soudce Tomáš Lichovník Foto: Stálá konference českého práva

Upozorňuje také na to, že sám Lichovník v minulosti upozornil na svoji možnou podjatost, když měl rozhodovat o věci, v níž figuroval jeho kolega z Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou a zasedali spolu i v odvolacím senátu jihlavské pobočky Krajského soudu v Brně. Tehdy příslušný senát shledal důvody pro to, aby Lichovníka na tomto základě z projednávání a rozhodování ve věci vyloučil.

V případě dalšího člena senátu, soudce Davida Uhlíře, namítá podjatost z důvodu údajného Uhlířova vzdáleného příbuzenství se soudkyní Denisou Durdíkovou. Durdíková coby předsedkyně senátu Městského soudu v Praze rozhodovala o Palkově trestní věci poté, co byla odňata Vrchním soudem v Praze původnímu senátu, který Palka třikrát zprostil obžaloby.

Zde Palko upozorňuje na to, že existují precedenty v rozhodování Evropského soudu pro lidská práva či soudů některých evropských zemí, kde je i vzdálený příbuzenský vztah důvodem pro podjatost soudce. Poukazuje také na skutečnost, že z důvodu příbuzenského vztahu se pravidelně vylučuje soudce Pavel Šámal, jehož manželka je soudkyní Nejvyššího soudu.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY