Neděle, 3. července, 2022

Skončily prohlídky advokátů. ČAK řešila připomínku, že na soudech není místo pro uložení zbraně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Advokát u České advokátní komory (ČAK) podal připomínku, že na soudech není adekvátní místo pro uložení zbraně. Stalo se tak v souvislosti s tím, že od nového roku vstoupila v účinnost novela zákona o soudech a soudcích, která mimo jiné upravila otázku vstupu advokátů do soudních budov. O raritní připomínce informoval náhradník představenstva ČAK Radim Miketa v Advokátním deníku.

Dle stávajícího právního stavu tak může předseda soudu nechat podrobit advokáta prohlídce pouze v jednotlivých odůvodněných případech. Novela č. 218/2021 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudu v ustanovení § 7 odst. 2 postavila u kontrol při vstupech do soudních budov na roveň státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, a i tímto způsobem odlišila jejich postavení oproti jiným účastníkům.

Uvedeným legislativním počinem bylo vyslyšeno mnohaleté volání advokátů po důstojném jednání s advokáty jako členy širší justice, a to i při vstupu do soudních budov. „Komora se však nespokojila toliko s provedenou legislativní úpravou, ale prostřednictvím regionálních zmocněnců, kterým za uvedené zprávy patří poděkování, zjišťovala i skutečně nastolenou praxi u jednotlivých soudů. S potěšením pak bylo zjištěno, že advokáti vesměs nejsou prohlídkám podrobování, pro vstupy postačuje předložení advokátního průkazu a nedochází ani k jiným excesům,“ informoval Advokátní deník.

Před zavedením novely ČAK dlouho bojovala za to, aby prohlídky u soudů skončily. Každý soud k nim totiž přistupoval odlišně a došlo i exscesům, kdy advokátům při sundávání opasku pod dohledem justiční stráže spadly kalhoty před zraky veřejnosti. Ke sporným situacím pak docházelo, když si některý z advokátů odmítl například opasek sundat.

V této souvislosti byla zaznamenána i poměrně raritní připomínka advokáta, který zmiňoval absenci adekvátních prostor pro případné uložení zbraně u jednotlivých soudů. Poskytnutí takovéhoto prostoru je podle ČAK jde s největší pravděpodobností nad rámec povinností a možností soudů. Obecně je totiž zakázáno vstupovat do soudních budov se zbraní. Je tak výlučně na advokátech, ale i jiných účastnících, aby se o zabezpečení zbraně postarali sami.

Komora chce situaci při vstupech advokátů do soudních budov nadále průběžně sledovat. „Lze v těchto souvislostech apelovat na advokáty, aby stávající vyhovující stav nebyl zmařen případnými incidenty či excesy ze strany advokátů, kteří by takovou důvěru zneužili a do budov soudu vstupovali se zbraněmi či jinými předměty, které je do takovýchto budov vnášet zakázáno,“ uvedl Radim Miketa.

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY