Pondělí, 4. července, 2022

Vnitro navrhlo řešit Ukrajince jako mimořádnou událost podle krizového zákona

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo vnitra navrhlo nahradit nouzový stav zvláštními pravidly mimořádné události podle krizového zákona. Skončení nouzového stavu vládě znemožní ukládat orgánům úkoly, centrálně je řídit a financovat pomoc Ukrajincům. Příchod vysokého počtu uprchlíků však bude nadále vytvářet škodlivou situaci a vyvolávat „akutní potřebu“ ubytování a služeb pro Ukrajince, uvádí vnitro. Skončí ubytování pro 50 tisíc osob v kempech a přicházejí další.

Ministerstvo vnitra navrhuje novelizovat zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. „Skončením nouzového stavu ovšem zaniká právní základ, na základě kterého byla vláda oprávněna ukládat příslušným orgánům krizového řízení úkoly a koordinovat jejich činnost při zajištění ubytovacích kapacit a s tím spjatým poskytováním dalších služeb,“ uvádí v důvodové zprávě ministerstvo vnitra. Nouzový stav má trvat do konce června 2022.

Proto vnitro navrhuje rozšířit předmět úpravy zákona o opatřeních v souvislosti s válkou na Ukrajině o další bod, kterým se z hromadného přílivu Ukrajinců stane mimořádná událost podle krizového zákona.

Úplný návrh novely je zde.

Přiliv Ukrajinců stále nese akutní potřebu pomoci

Nově tak zákon upraví: „Zvláštní pravidla řešení mimořádné události podle jiného právního předpisu vzniklé hromadným přílivem vysídlených osob z Ukrajiny na území České republiky vyvolaným invazí vojsk Ruské federace dne 24. února 2022 (dále jen „mimořádná událost)“

Podle ministerstva vnitra i bez nouzového stavu škodlivá situace, která potřebuje zásah, potrvá: „Navrhovaná právní úprava dále vychází z objektivního faktu, že i bez trvání nouzového stavu jsou dány důvody existence mimořádné události podle zákona o IZS. Mimořádnou událostí dle tohoto zákona se mimo jiné rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,“ uvádí se v důvodové zprávě.

„Příchod vysokého počtu uprchlíků v důsledku ruské vojenské agrese vůči Ukrajině s sebou nadále (po skončení nouzového stavu) bude přinášet potřebu akutní systémové pomoci uprchlíkům spočívající mimo jiné v zajištění ubytovacích kapacit a s tím spjatých služeb v jednotlivých krajích, a to i za využití objektů ÚSÚ,“ stojí dále v důvodové zprávě.

Vlna Ukrajinců bude nadále řízena centrálně

Novela umožní vládě řídit ohrožení státu přílivem ukrajinských obyvatel centrálně a centrálně ho financovat. „Současný systém zajištění ubytovacích kapacit se zcela jednoznačně osvědčil. Právě díky němu má Česká republika výraznou většinu uprchlíků, kteří potřebují asistenci státu, ubytovánu v důstojných podmínkách. Při úplném zrušení těchto usnesení vlády, bez adekvátní náhrady na základě konkrétního zákonného zmocnění, by sice kraje nadále mohly zajišťovat ubytovací kapacity, však pouze na bázi dobrovolnosti a bez jistoty kompenzace nákladů,“ stojí doslova v důvodové zprávě.

Předmětné ustanovení bude vypadat takto:

§ 6b

Zvláštní pravidla řešení mimořádné události

(1) Při řešení mimořádné události je vláda oprávněna využívat oprávnění a postupy podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) krizového zákona.

(2) Pro finanční zabezpečení, zabezpečení informačních systémů a realizaci opatření při řešení mimořádné události se přiměřeně použijí ustanovení § 25 písm. c), § 26 a § 28 odst. 1 krizového zákona.

Znamená to, že kromě ustavení krizového štábu podle § 4 krizového zákona vláda „a) ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kontroluje jejich činnost“, ale také je podle dalších odkazovaných paragrafů financuje z rozpočtů ministerstev.

Končí ubytování pro 50 tisíc osob

„Právní úprava tak reaguje na skutečnost, že i po skončení nouzového stavu bude nadále nutné zajišťovat množství ubytovacích kapacit pro důstojné ubytování uprchlíků, kteří si nemohou ubytování sami zajistit. V těchto ubytovacích kapacitách je ubytováno kolem 50 tisíc osob a denně je nutno zajišťovat 200 až 400 míst pro nově příchozí osoby nebo pro ty, kterým skončilo stávající ubytování,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Podle ministerstva vnitra „aktuálně musí být též saturována poptávka po nových ubytovacích kapacitách, které vznikají v důsledku ukončení ubytování u některých (turistických) zařízení, což vede k nutnosti průběžného posilování ubytovací kapacity až pro cca 5 tisíc osob“. „Stále je tak zapotřebí mít nastaven flexibilní systém příjmu poptávky resp. umisťování uprchlíků a rychlý způsob nabírání ubytovacích kapacit (uzavírání smluv, kontakt s ubytovateli), a to včetně zajištění navazujících služeb (stravování, úklid atd.),“ zdůvodňuje ministerstvo vnitra novelu.

Na konci května předložilo ministerstvo pro místní rozvoj zvláštní zákon o výstavbě nového druhu staveb pro Ukrajince. Tzv. nezbytné stavby by se v nouzovém stavu mohly stavět  jako dočasné stavby bez řádného stavebního řízení a bez kolaudace, jak Česká justice rovněž informovala.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY