Středa, 17. srpna, 2022

Advokát Ratha Adam Černý má obstavený majetek kvůli fiktivní pohledávce, má zaplatit pokutu 180 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Známý advokát Adam Černý, který obhajoval exhejtmana Davida Ratha a žaloval stát kvůli covidovým omezením, má obstavený majetek. Krajský soud v Českých Budějovicích tak rozhodl předběžným opatřením kvůli tomu, že Černý má podle dřívějšího rozhodnutí soudu zaplatit pokutu celkem 180 milionů korun, protože používal v insolvenci Heavy Machinery Services (HMS) fiktivní pohledávku. Soud má obavy, aby nyní nedošlo k zástavě nemovitosti ve prospěch banky. Černý České justici sdělil, že se proti rozhodnutí odvolá. Pokuta je podle něj likvidační a soud rozhodoval excesivně.

Insolvenční správkyně Petra Hýsková uspěla s žádostí o předběžné opatření na Adama Černého a jeho společnost DN Art. Podle rozhodnutí soudu ze 13. července Černý nesmí nakládat se svými nemovitostmi a pozemky na Dobříši. Advokát proslul několikaletou obhajobou bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha odsouzeného za korupci. Podal také několik žalob proti covidovým omezením, například nošení roušek, shromažďování osob a dalším.

Advokát Adam Černý: Foto: Česká televize

Z aktuálního rozhodnutí českobudějovického soudu vyplývá, že nahlédnutím do katastru nemovitostí insolvenční správkyně zjistila, že žalovaný advokát se pokouší nemovitosti zatížit zástavním právem a zákazem zcizení a zatížení ve prospěch banky. To by znemožnilo jejich zpeněžení. Podle Hýskové jsou nemovitosti jedinou možností, jak může advokát Ratha zaplatit pokutu, kterou mu uložil soud. „Soud dospěl k závěru, že chování žalovaného č. 2 vyvolává obavu z nakládání s nemovitostmi do doby pravomocného skončení tohoto řízení. To by mohlo znamenat podstatné zhoršení právní pozice žalobkyně ve sporu a zároveň možné poškození zájmu věřitelů v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníků, bude-li návrh žalobkyně úspěšný. Tyto okolnosti zakládají důvod pro zatímní úpravu poměrů pro odůvodněnou obavu z ohrožení výkonu rozhodnutí a účelu řízení danou ve smyslu § 102 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 7 IZ,“ uvedla soudkyně Lidmila McAvoy v rozhodnutí.

Tentýž soud už v červnu rozhodl, že Černý fiktivní pohledávkou oddaloval konkurs HMS. Za to má zaplatit on a jeho společnost vysokou pokutu.

Kvůli Černého pohledávce v roce 2014 nebyl schválen při přezkumném řízení návrh na prohlášení konkurzu. Firma místo toho skončila v reorganizaci a dál pokračovala v provozu. Následně vytvořila dluhy za dalších 150 milionů korun, a tím se snížila suma, která se má rozdělit mezi původní věřitele. „Díky chování žalovaného (Černého – pozn. red.) a jeho právního předchůdce si dlužník udržel dispoziční oprávnění ve vztahu k majetkové podstatě,“ uvedla v rozsudku, o němž informovaly Hospodářské noviny, soudkyně Lidmila McAvoy.

Černý obhajuje Davida Ratha Foto: Tiskový odbor Středočeského kraje

Pokuta mě zlikviduje, namítá Černý

Soud rozhodl na základě paragrafu zákona, který umožňuje sankcionovat věřitele, pokud si přihlásí pohledávku, která je více než dvakrát vyšší než ve skutečnosti. V tomto případě pohledávka vůbec neexistovala. Zákon říká, že trest může být až ve výši celé neoprávněně přihlášené částky, což je v tomto případě 550 milionů korun. Pohledávku uplatňovala společnost Palm Partners Ltd. ze Seychelských ostrovů.

Černý v odvolání, které nyní podal namítá, že soudy se v minulosti zabývaly pravostí této pohledávky a že ve věci podal dvě dovolání k Nejvyššímu soudu, o kterých ještě nebylo rozhodnuto. Advokát tvrdí, že byl přesvědčen, že pohledávka má reálný základ. Byla podle něj v účetnictví vagonky a on tak „byl v dobré víře, že existuje“. „Je přitom zřejmé, že pokud bude Žalovaný 1 s Dovoláním 1 anebo s Dovoláním 2, byť jen v jakékoliv části úspěšný (což Žalovaný 1 a Žalovaný 2 předpokládají – viz obsah Dovolání 1 a obsah Dovolání 2), pak se zcela stane zcela bez dalšího tímto odvoláním napadený Rozsudek zcela vadným,“ uvádí advokát s tím, že by pak došlo k absurdní situaci, kdy bude sankcionován i v souvislosti s pohledávkou nebo pohledávkami, u nichž „vůbec nejsou splněny podmínky jejich zjištění v rozsahu menším, než je 50 % jejich přihlášené výše, a to bez možnosti následné procesní obrany“.

Pohledávku navíc podle něj přihlásila společnost Palm Partners, nikoliv on. Rozhodnutí českobudějovického soudu je podle Černého „nepřípustně excesivní a extenzivní“. Celá věc je podle něj navíc promlčená, protože pohledávka byla přihlášena již v roce 2014. „Výše sankce pro Žalovaného č.1 a Žalovaného č.2 je dosud nejvyšší sankcí uloženou v ČR je tedy extrémní, a zjevně vybočuje z dosud ustálené praxe orgánů ČR a soudů, nejen svou výší ale i zjevným a záměrným likvidačním charakterem, který ostatně by měla i o dva řády nižší sankce,“ uvádí advokát dále v odvolání. Podle něj je takový postup protiústavní.

Společnost HMS navazovala na tradici výroby a oprav železničních nákladních vagonů. Dříve měla název Legios, ještě před tím Lounské strojírny (LOSTR). Vagonku vlastnil podnikatel František Savov, který je obviněný v kauze daňových podvodů a žije v Londýně.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY