Středa, 17. srpna, 2022

Bílková a Langášek mají pokračovat v Benátské komisi, navrhuje vláda

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Členkou Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva za Českou republiku, tedy tzv. Benátské komise, by měla být i nadále profesorka Veronika Bílková. Jako její náhradník by pak měl pokračovat soudce Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek. Vláda to navrhuje s tím, že jde o kvalitní zástupce, kteří by měli ve funkcích pokračovat i další období.

Langášek se stal náhradníkem teprve nedávno, když vystřídal soudkyni Kateřinu Šimáčkovou, která odešla z Ústavního soudu k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku.

Bílková působí na Katedře mezinárodního práva Právnické fakulty UK a od roku 2016 je vedoucí Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů, kde je též výzkumnou pracovnicí. Členkou Benátské komise je od roku 2010. „Svým aktivním působením v Benátské komisi, mj. v  pozici její místopředsedkyně, předsedkyně podvýboru a autorky důležitých stanovisek, si prof. Bílková získala mezinárodní uznání a její opětovná nominace je zárukou kontinuity práce v komisi,“ stojí v podkladech pro vládu.

V souladu se zavedenou praxí byly v dané věci předem dopisem ministra konzultovány nejvyšší justiční orgány (Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud), jejichž předsedové opětovné jmenování stávající členky a jejího náhradníka jednomyslně podpořili.

Předseda senátu NSS Tomáš Langášek Foto: Jan Symon

Benátská komise je nezávislým poradním orgánem Rady Evropy v ústavních otázkách, který je členským zemím této organizace nápomocen zejména při tvorbě či změně ústavy a volební legislativy. Od svého vzniku v roce 1990 si Benátská komise vydobyla postavení mezinárodně uznávaného arbitra (de facto je ústavním soudem Rady Evropy), jehož stanoviska jsou členskými zeměmi respektována, byť pro ně nejsou právně závazná. ČR je členem Benátské komise od roku 1994.

Členy Benátské komise jsou dle čl. 2 jejího Statutu „nezávislí experti, kteří dosáhli uznání prostřednictvím svých zkušeností v demokratických institucích nebo svým přispěním k rozvoji práva a politických věd“. Komise je složena z uznávaných akademických osobností, zejména z oboru ústavního či mezinárodního práva, soudců nejvyšších a ústavních soudů. Členové jsou jmenováni na funkční období čtyř let s možností opětovného jmenování. Plenární zasedání Komise jsou dvoudenní a konají se čtyřikrát do roka. V mezidobí se členové dle přidělené agendy podílejí na přípravě návrhů stanovisek. 

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY