Středa, 17. srpna, 2022

Chybí systém ochrany škol a nemocnic před terorismem, uvedl NKÚ. Vnitro se brání.

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V Česku stále chybí komplexní systém ochrany takzvaných měkkých cílů před teroristickými útoky. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřoval, jak ministerstva vnitra (MV), kultury (MK) a zdravotnictví (MZd) rozdělovala v letech 2016 až 2021 peníze na systém ochrany měkkých cílů, tedy například škol a veřejných prostranství, nemocnic nebo kulturních zařízení před teroristickými a dalšími útoky.

Ministerstvo vnitra v reakci uvedlo, že kontrola byla zaměřena na podporu zvýšení odolnosti měkkých cílů, nikoliv na celý systém. Ministerstvo kultury podotklo, že postupovalo v souladu s pokyny ministerstva vnitra.

Kontroloři se zaměřili nejen na způsob přidělování dotací, ale i na to, jak se ministerstvům dařilo plnit stanovené cíle nebo vyhodnocovat dopady rozdělených peněz. „Přestože se ČR tímto tématem zabývá od roku 2010, resorty stále nezačaly s podporou investic, které mají vést k ochraně měkkých cílů a umožnit jim reagovat v případě útoku tak, aby byly škody minimalizovány,“ uvedl NKÚ.

Školení, cvičení, sirény, dalekohled

Koncepce ochrany měkkých cílů 2017 – 2020 byla schválena v roce 2017. Podle kontrolorů až o dva roky později začala všechna tři zmíněná ministerstva poskytovat finanční podporu na tzv. neinvestiční programy. Jejich náplní byla zejména tvorba bezpečnostních analýz a dokumentace pro zvýšení ochrany měkkých cílů, organizování školení, seminářů a cvičení. Na to pak měly od roku 2021 navázat konkrétní investice.

O koncepci ochrany měkkých cílů už v roce 2017 informoval sesterský Zdravotnický deník. Ministerstvo zdravotnictví mělo jako garant pro svůj rezort rozdělit na neinvestiční dotace v období 2019-2021 částku 96 miliónů korun. „Příjemci budou nemocnice dvou kategorií: 22 velkých nemocnic, které mají více než 500 lůžek a rozdělí si 20 miliónů každý rok a 24 středních s 350 až 500 lůžky, které dostanou celkem 12 miliónů ročně. Z dotace se budou hradit analýzy, plány, nácviky, osvěta, ale také například zabezpečovací a detekční technika a zařízení jako jsou osobní alarmy, fotopasti, sirény či dalekohledy. Ministerstvo zdravotnictví se kvůli dotačnímu programu rozšíří o dvě služební místa pracovníků ve 13 platové skupině,“ uvedl mimo jiné Zdravotnický deník.

Vnitro: Vláda by musela stanovit počet útoků

Problém podle kontrolorů začal už na úrovni koncepce pro roky 2017 až 2020, kde ministerstvo vnitra nestanovilo měřitelné cíle, kterých chce dosáhnout. Do konce kontroly NKÚ resort koncepci nevyhodnotil a nezpracoval ani plánovanou navazující koncepci pro roky 2021 až 2023, podotkl NKÚ. Podle ministerstva vnitra by stanovení konkrétních měřitelných cílů podle mechanických požadavků NKÚ znamenalo, že by vláda musela ve svém dokumentu stanovit, že například určitý počet útoků na měkké cíle je akceptovatelný a že ho chce snížit na počet XY. „To je nejen v rozporu s cíli bezpečnostní politiky, ale zejména lidsky neakceptovatelné,“ sdělila ČTK mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Ministerstvo vnitra podle své mluvčí v přístupu k ochraně měkkých cílů nijak nevybočuje z běžných standardů dalších států EU a postupovalo plně v souladu s platnými usneseními vlády. Protiteroristická politika státu musí být vždy zaměřena na reálný pozitivní posun pro bezpečnost občanů, a nikoliv na ukazatele, které jsou sice snadno měřitelné, ale nejsou pro bezpečnost nijak relevantní, dodala. Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017- 2020 obsahuje podle ministerstva stále platné principy, které lze pro ochranu měkkých cílů univerzálně použít bez ohledu na časové ohraničení dokumentu.

Ministerstva zvýšila počet příjemců dotací

NKÚ zjistil i nedostatky spojené s prováděním neinvestičních programů. Ministerstva na ně v letech 2019 až 2021 vynaložila 194 milionů korun z plánovaných 347 milionů korun. Podle kontrolorů vnitro peníze rozdělovalo bez ohledu na předem zjištěné skutečné potřeby. Ministerstva kultury a zdravotnictví sice původně vytvořila plán na zvýšení ochrany vybraných prioritních měkkých cílů podle potřeb, když pro neinvestiční programy vybrala 46 nemocnic a 57 kulturních zařízení, ale později rozšířením počtu příjemců tento záměr opustila, uvedli kontroloři.

„Řízení programu ochrany měkkých cílů bylo v kompetenci MV a MK zajistilo svojí část programu v souladu s pokyny MV a dle disponibilních kapacit resortu,“ reagovala na dnešní zprávu NKÚ Petra Hrušová z tiskového odboru ministerstva kultury. Podle ní se po prvním roce trvání upravily parametry programu na základě získaných zkušeností a znalostí trhu. „I přes určité nedostatky se vzhledem k disponibilním kapacitám resortu podařilo alokovat významné prostředky na analýzy, které by měly přispět k posílení ochrany měkkých cílů,“ dodala.

(čtk, ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY