Středa, 17. srpna, 2022

Spor Samkové s Komorou o prokletí Turka nekončí, ČAK chce kasační stížností testovat měřítka pro projevy advokátů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Spor advokátky Kláry Samkové s Českou advokátní komorou o dopady jejího projevu vůči velvyslanci Turecka, nekončí. Česká advokátní komora (ČAK) podala kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze, který zrušil rozhodnutí Odvolacího kárného senátu ČAK potvrzující kárné provinění Samkové. Komora chce posoudit kritéria verbálních projevů advokátů jako součásti justice. Samková to očekávala. Spor o politický projev proti standardům jednání advokáta rozhodne Nejvyšší správní soud.

Podání kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze schválilo představenstvo České advokátní komory na svém zasedání 21. června 2022, kde „diskutovalo písemné odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze z 27. dubna 2022, kterým bylo zrušeno kárné rozhodnutí ve věci JUDr. Samkové v souvislosti s jejím verbálním projevem na adresu tureckého velvyslance“, uvádí v zápisu Komora.

V projevu 7. června 2016 před tureckou ambasádou Samková na adresu velvyslance Ahmeta Bigaliho uvedla: „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti.“ Kárný senát České advokátní komory jí za to udělil pokutu 25 tisíc korun. Proti tomu se Samková odvolala, přičemž Odvolací kárný senát pokutu potvrdil. Toto rozhodnutí zrušil Městský soud v Praze.

O zrušení kárného rozhodnutí ČAK Městským soudem v Praze Česká justice informovala.

Na tahu je Nejvyšší správní soud

Kasační stížnost České advokátní komory už byla s ohledem na zákonnou lhůtu podána. Jak dále stojí v aktuálním zápisu z jednání, představenstvo se „zabývalo tím, zda v řízení pokračovat“. Jak také vyplývá ze zápisu, Komora chce prostřednictvím kasační stížnosti testovat, zda mají být projevy členů advokacie jako součásti justice posuzovány přísněji.

„Převážná většina diskutujících vyjádřila názor, že je potřebné, aby Nejvyšší správní soud posoudil zejména, zda je na místě, aby na verbální projevy členů justice, jejíž je advokacie rozšířenou součástí, byla kladena přísnější měřítka, aby posoudil, zda projev JUDr. Samkové byl způsobilý poškodit advokacii jako celek,“ stojí v zápisu z jednání.

Krok České advokátní komory advokátka Klára Samková očekávala: „Celkem nepochybuji o tom, že Česká advokátní komora podá proti tomuto rozhodnutí kasační stížnost, ale i z ústního odůvodnění rozsudku bylo zřejmé, že soud měl velmi dobře připravenou argumentaci pro své rozhodnutí, odvolal se i na některé judikáty jak Nejvyššího správního soudu tak Ústavního soudu, takže Nejvyšší správní soud by se musel s touto argumentací pečlivě vypořádat. Jak jsem již naznačila, jásat je předčasné. Na druhou stranu je nutno připustit, že se jedná o skutečně průlomové rozhodnutí proti České advokátní komoře,“ uvedla na svém fb profilu advokátka Klára Samková už v den vyhlášení rozsudku 27. dubna 2022.

Standardy jednání advokáta v. politický projev

Městský soud v Praze má na rozdíl od kontrolních a kárných orgánů ČAK za to, že za svá veřejná vyjádření pronesená mimo výkon advokacie není advokát kárně odpovědný, bez ohledu na jejich obsah. „Tento případ je jedním z dokladů toho, že sami advokáti jsou připraveni, prostřednictvím nezávislých orgánů stavovské samosprávy, uplatňovat na chování a jednání advokátů vyšší morální standardy než Městský soud v Praze,“ komentovala rozhodnutí soudu z 27. dubna 2022 mluvčí ČAK Iva Chaloupková. Podle ní názor, že jednání advokátů v běžném životě, která snižují důstojnost advokátního stavu, jsou nepřijatelná a jsou porušením povinností advokáta stanovených v článku 4 odst. 1 Etického kodexu, bude Česká advokátní komora zastávat i nadále.

Rozsudek komentovala i Klára Samková: „Soud prvoinstanční i odvolací rozhodnutí kárných senátů České advokátní komory zrušil, a to z důvodu, že se u mne evidentně jednalo o politické prohlášení, které mělo přímou návaznost na moje předcházející vystoupení v Poslanecké sněmovně. Soud konstatoval, že moje jednání se žádným způsobem netýkalo výkonu advokacie, takže mým kárným stíháním Česká advokátní komora přestoupila své pravomoci. Dále soud uvedl, že nebylo prokázáno, ba ani prokazováno, že by moje jednání jakýmkoliv způsobem poškodilo pověst advokátního stavu nebo České advokátní komory,“ uvedla na svém Facebooku Klára Samková 27. dubna 2022.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY