Středa, 17. srpna, 2022

MMR: Počet uživatelů systému NEN roste, roční objem zakázek přesáhne 100 miliard

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN) v novém kabátě funguje a stále se zlepšuje. Zprávu o jeho fungování za rok 2021 nyní vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Podle podkladů pro vládu počet uživatelů NEN rostl a další nárůst se očekává v tomto roce. „Dá se předpokládat, že finanční objem zadaných zakázek za rok 2021 přeroste 100 mld. Kč – tj. cca 20 % trhu veřejných zakázek,“ stojí ve zprávě.

Zpráva MMR se věnuje počtu subjektů a uživatelů využívajících NEN pro zadávání veřejných zakázek nebo využívání uživatelské podpory systému NEN.

V roce 2021 bylo v NEN evidováno celkem 2 681 zadavatelů, 21 431 dodavatelů a 42 356 uživatelů s přiřazenou rolí. Procentuální nárůst oproti předchozímu roku byl 30,91 % u zadavatelů, 19,89 % u dodavatelů a celkově narostl počet uživatelů o 16,02 %. Finanční objem zadaných veřejných zakázek v NEN v roce 2021 činil celkem 84 579 172 774,94 Kč bez DPH. Finanční objem zadaných veřejných zakázek se vždy v průběhu následujícího roku zvyšuje tak, jak uživatelé dodatečně vkládají data do systému.

Zdroj: MMR

Trend využívání veřejných zakázek malého rozsahu se mírně snížil z dřívějších 20 tisíc na 18,5 tisíce zadaných veřejných zakázek. Ze zprávy také vyplývá, že systém NEN neměl v roce 2021 v podstatě žádné výpadky.

Celou zprávu o systému NEN najdete zde.

Za rok 2021 zaměstnanci MMR realizovali 46 on-line školení, na kterých bylo proškoleno 976 uživatelů z řad zadavatelů i dodavatelů. Z důvodu pandemie koronaviru byla školení v roce 2021 realizována on-line formou.

Jak České justici řekl ředitel společnosti TESCO SW, která NEN provozuje a rozvíjí, systém je nyní plně digitalizovaný pro administraci veřejných zakázek. Obsahuje postupy pro všechny kategorie zadavatelů včetně sektorových a komplexní funkcionality jako je např. centralizované zadávání zakázek. Zajišťuje veškerou komunikaci mezi zadavateli a soutěžícími stranami. Umožňuje administrovat zakázky v celém jejich životním cyklu – od plánování až po jejich realizaci. „Zvláště v době, kdy se obce a města snaží šetřit každou korunu, je asi relevantní, že jde o státní systém, který je pro všechny zadavatele i dodavatele zdarma. Disponuje také kvalitní uživatelskou podporou zahrnující call centrum, komunikaci přes email i servicedesk,“ říká Svatopluk Beneš. To potvrzuje i zpráva MMR, kde aplikaci jako uživatelsky přívětivou popsala většina uživatelů, která se zúčastnila ankety. Zlepšení průměrného hodnocení uživatelské přívětivosti systému ze strany zadavatelů i dodavatelů přesáhlo meziročně 20 %.

Zdroj: MMR

Zadavatelé i dodavatelé podle něj hodnotí novou verzi jako intuitivnější, praktičtější a rychlejší. Byly rozšířeny možnosti rozhraní NEN pro komunikaci s externími informačními systémy zadavatelů. Velký rozvoj je v oblasti centrálního zadávání a hodně se udělalo pro komfort lidí, kteří se systémem pracují každý den.

Jako náměty na zlepšení do budoucna uživatelé uvádějí chybějící interoperabilitu s okolními systémy nebo u některých funkcí systému nedostatečná rychlost odezvy.

NEN nyní čekají další inovace. Připravuje se například propojení s nástrojem MS2021+, které má přinést podporu čerpání dotací redukcí duplicitního vkládání stejných dat do různých systémů.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY