Pátek, 28. ledna, 2022

Adam Černý

JUDr. Adam Černý se zabývá ve své právní praxi především litigací, a to jak před obecnými soudy, tak před rozhodčími soudy. Mezi další oblasti specializace náleží korporátní agenda, zejména oblast práv akcionářů, povinnosti členů orgánů, corporate governance a korporátní transakce M&A. Adam Černý má bohaté zkušenosti se strukturováním transakcí, spornou korporátní agendou, trestním právem a zastupováním klientů v insolvenčních řízeních.